Program praktyk zawodowych

 


WYNIKI REKRUTACJI STUDENTÓW

do udziału w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

L.p. Nr albumu
  1. 4690
  2. 4577
  3. 4559
  4. 4273
  5. 4274
  6. 4578
  7. 4579
  8. 4563
  9. 4580
  10. 4582
  11. 4283
  12. 4583
  13. 4584
  14. 4586
  15. 4587
  16. 4750
  17. 4696
  18. 4588
  19. 4711
  20. 4697
  21. 4698
  22. 4591

 

 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA

L.p. Nr albumu
  1. 4542
  2. 4646

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU NOWE MEDIA

L.p. Nr albumu
  1. 4085
  2. 4758
  3. 4585

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU METALURGIA

L.p. Nr albumu
  1. 4732

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II TURY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA

L.p. Nr albumu
  1. 4757
  2. 4776

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II TURY DLA KIERUNKU NOWE MEDIA

L.p. Nr albumu
  1. 4561

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II TURY DLA KIERUNKU NOWE MEDIA (rekrutacja uzupełniająca)

L.p. Nr albumu
  1. 4566

 

Ogólna informacja o projekcie:

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych  praktyk   zawodowych   możliwe   jest   tylko   w   ścisłej   współpracy  z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Okres realizacji projektu: od: 2015-10-01 do: 2019-08-31. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy.

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.