Instytut Ekonomiczny

Kierunek i rodzaj rok I rok II rok III
Ekonomia – stacjonarne [pobierz] [pobierz]
Ekonomia – niestacjonarne [pobierz]
Finanse i rachunkowość – stacjonarne [pobierz]
Finanse i rachunkowość – niestacjonarne [pobierz]