Instytut Ekonomiczny

Kierunek i rodzaj rok I rok II rok III
Finanse i rachunkowość – stacjonarne [pobierz]  [pobierz] [pobierz]
Finanse i rachunkowość – niestacjonarne  [pobierz] [pobierz]

 

Rozkład zajęć dydaktycznych odbywających się na terenie Uczelni na czas epidemii
Nazwa kierunku, rok, tryb Nazwa przedmiotu, nazwisko wykładowcy Data i godziny
Fir I st System ubezpieczeń/ dr D. Olszewska 27 maja / s. 012B

g. 15:00 – 15:45 – gr. I

g. 16: 00 – 1645 – gr. II

Fir I st Mikroekonomia / dr J.M. Hałasa 8 czerwca / s. 109A

g. 15:30-16:30 – gr. I

g. 16:45-17:45 – gr. II

Fir II st Makroekonomia / dr J. M. Hałasa 8 czerwca / s. 109A

g. 12:30-14:00

Fir II nst Makroekonomia/ dr J.M. Hałasa 7 czerwca / s. 109A

g. 13:00-14:45 – gr. RiP

g. 15:00 – 16:45 – gr . ZF

 

Rachunkowość komp…/ dr A. Kasprzak-Dobrowolska 7 czerwca / s. 210A

g. 13:00-14:45 – gr. ZF

g. 15:00 – 16:45 – gr . RiF

Fir II st Sprawozdawczość…/dr A. Kasprzak-Dobrowolska 2 czerwca/ s. 210A

gr. RIP – 9:00-11:15

gr. ZF – 11:30-13:45

FIR II nst Rachunkowość komp…/ dr A. Kasprzak-Dobrowolska 1 czerwca / s. 210A

gr. RIP – 15:30-17:00

gr. ZF – 17:15-18:45