Plany zajęć

Ogłoszenia i informacje

 

Data dodania Treść Źródło informacji
11-12-2018 Uwaga studenci pielęgniarstwa I roku !!

We wtorek 11 grudnia zajęcia z dr K. El Mohtar odbędą się wyjątkowo w sali 102B

Dział Organizacji Nauczania
11-12-2018 Uwaga studenci IP !!

W piątek 14 grudnia zajęcia z dr inż. G. Czachorem odbędą się w sali 205B

Dział Organizacji Nauczania
11-12-2018 Uwaga studenci !!

Zajęcia z dr A. Stefańską w dniach 11-12 grudnia zostają odwołane

Dział Organizacji Nauczania
11-12-2018 Uwaga studenci !!

Zajęcia z dr M. Fudali do piątku 14 grudnia zostają odwołane

Dział Organizacji Nauczania
11-12-2018 Uwaga studenci !!

Zajęcia z mgr E. Pastor do środy 12 grudnia zostają odwołane.

Dział Organizacji Nauczania
10-12-2018 Uwaga II rok Pielęgniarstwa

Zajęcia języka angielskiego z mgr B. Hanaczewską w dniach 11 grudnia (grupa I) i 14 grudnia (grupa II) odbędą się w formie e-learningu.

Dział Organizacji Nauczania
05-12-2018 Uwaga studenci pielęgniarstwa !!

W czwartek 6 grudnia nie odbędą się zajęcia z mgr P. Łyżwą. Termin odrobienia zajęć zostanie podany w najbliższym czasie.

Dział Organizacji Nauczania
05-12-2018 Uwaga studenci FiR I rok !!

Zajęcia z dr R. Kawczyńskim zostaja jednorazowo przeniesione z 10 grudnia na 18 grudnia, godz. 13:45, sala 203B

Dział Organizacji Nauczania
05-12-2018 Uwaga studenci !!

Przypominamy, że dnia 06.12.2018r. nie będzie zajęć z dr L. Pustkowiak oraz dr A. Ostrowską. Studenci z danych grup uczestniczą w warsztatach w przydzielonych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Dział Organizacji Nauczania
05-12-2018 Uwaga studenci FIR I roku !!

Zajęcia z mgr inż. B. Rozbicką na prośbę studentów zostają przeniesione z dnia 17 grudnia na 14 grudnia, godz. 10:15-13:30, sala 210A

Dział Organizacji Nauczania
04-12-2018 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego !!

Informacje od dr K. Rogóż:

Met I rok – odrobienie zajęć z  24.11.2018r. – nowy termin zajęć:  13.01.2018 r. 8:00 – 13:00.

Met II rok – odrobienie zajęć z 3 grudnia – nowy termin: 18 grudnia godz. 15:30-20:10, s. 214A

Met IV rok – nowy termin: 8 stycznia, godz. 15:30, s. 203B

Dział Organizacji Nauczania
03-12-2018 Uwaga studenci Fir !!

Zaległe zajęcia z dr T. Moskalem (z 5 listopada) zostaną odrobione 4 grudnia w godz. 13:45-18:35, sala 203B (wg ustaleń z wykładowcą)

Dział Organizacji Nauczania
03-12-2018 Uwaga studenci Air 4 rok !!

Zajęcia z prof. A. Matuszakiem odbędą się 4 grudnia od godz. 15:30 (zamiast 27 listopada) , sala 214A

Dział Organizacji Nauczania
03-12-2018 Uwaga studenci !!

W piątek 7 grudnia Dział Organizacji Nauczania będzie nieczynny

Dział Organizacji Nauczania
03-12-2018 Uwaga studenci !!

W dniach 3-7 grudnia nie odbędą się zajęcia z dr K. Czaplą

Dział Organizacji Nauczania
20-11-2018 Uwaga studenci – zmiana zajęć z dr I. Cech !!

 1. III rokiem specjalizacja zarządzanie finansami na środę 28.11.2018 godz. 8,30-11,45 zamiast 29.11
 2. III rok specjalizacja zarządzanie finansami z 3.12.2018 (poniedziałek) 8,30-11,45 na 13.12.2018 (czwartek) godz. 8,30-11,45
 3. III rok rachunkowość i podatki z poniedziałku 3.12.2018 godz 15,30-18,30 na środę 12.12.2018 godz. 8,30-11,45
Dział Organizacji Nauczania
20-11-2018 Uwaga studenci – informacja od mgr A. Akielaszek-Witczak !!

Odrabianie zajęć z języka niemieckiego : Zajęcia  dnia 30.11.2018 grupa pedagogika 1 rok st mgr odbędą się 14 grudnia 2018 r. od 15.30 do 18.30. Zajęcia z  dnia 26.11.2018 grupa metalurgia- termin zostanie uzgodniony z grupą na kolejnych zajęciach.

Dział Organizacji Nauczania
20-11-2018 Uwaga studenci !!

We wtorek 11 grudnia nie odbędą się zajęcia z prof. nz dr A. Jeżowskim.

Zajęcia zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.

Dział Organizacji Nauczania
14-11-2018 Uwaga studenci pielęgniarstwa II roku !!

Zajęcia z dr inż. K. Pantoł z dnia 3 i 4 października zostają odpracowane w następujących terminach:

5 grudnia – gr. II – godz. 17.05-20.10, sala 213A

6 grudnia – gr. I – godz. 8:30-13:00, sala 113A

 

Dział Organizacji Nauczania
13-11-2018 Uwaga studenci!!!
Decyzje stypendialne będą do odebrania w Dziekanacie od dnia 16 listopada.
Dziekanat
31-10-2018 Uwaga absolwenci  roku akademickiego !!

Tegoroczne absolutorium odbędzie się 14 grudnia 2018 r.

Dział Organizacji Nauczania
23-10-2018 Drodzy Pracownicy i Studenci PWSZ w Głogowie!!!

Przypominamy, że 31.10.2018 r. upływa termin składania zgłoszeń na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+
w roku akademickim 2018/2019

Biuro Projektów
16-10-2018 Uwaga studenci I roku

Proszę zgłosić się do Dziekanatu Uczelni
( w godzinach urzędowania) celem podpisania umowy i odebrania legitymacji (należy mieć przy sobie dowód opłaty za legitymację  – 5 zł).

Brak tych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy studentów

Niebawem zaczynamy procedurę skreślania!

 

Dziekanat
16-10-2018 Studenci I roku

studiów magisterskich

Osoby zobowiązane do wyrównania różnic programowych (po kierunkach pierwszego stopnia innych niż pedagogika) zobowiązane są odebrać wykaz przedmiotów  w Dziekanacie Uczelni (w godzinach pracy Dziekanatu)

 

Dziekanat
08-01-2018 Uwaga studenci !!

Informujemy, że od sesji zimowej roku akademickiego 2017/2018 r. wprowadzamy elektroniczny system obsługi studentów. W związku z powyższym rezygnujemy z okresowych kart osiągnięć studenta.

Prosimy o zalogowanie się na stronie: https://omnis.pwsz.glogow.pl/auth/login

zgodnie z instrukcją: “jak się zalogować?”

Login: nr indeksu

Hasło: nr PESEL

Na platformę eDziekanat można również przejść klikając w ikonę na stronie głównej Uczelni

Dział Organizacji Nauczania
 2016-10-01

UWAGA STUDENCI !!!

 Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie § 14 ust. 6 Student zobowiązany jest w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej do złożenia w Dziekanacie Uczelni indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta.

 Studenci, którzy nie mieli egzaminów poprawkowych powinni niezwłocznie oddać indeks wraz z kartą. 

Obowiązkiem studenta jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem wpisu do indeksu
i karty okresowych osiągnięć studenta.

Brak wpisu w jednym z tych dokumentów traktuje się jako niedopełnienie warunków zaliczenia przedmiotu.

 

Informujemy, że nie będą wydawane studentowi zaświadczenia, jeżeli nie zostanie złożony w Dziekanacie uzupełniony indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta.

DZIEKANAT Studenci przystępujący do obrony !!!!Kompletnie uzupełnione indeksy wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta należy złozyć w Dziekanacie nie później niż tydzień przed wyznaczym terminem obrony.Przypominamy, iż Dziekanat Uczelni czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00dodatkowo w tygodnie “zjazdowe” – piątki  od godz. 10.00-18.00 oraz w soboty od 8.30 do 14.00Studenci niestacjonarni – proszę nie zapomnieć o braku zaległosci finansowych !!!DZIEKANAT29.01.2014Studenci mający Indywidualną Organizację Studiów !!!Informuję, iż zostaliści zobowiązani do indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz ustalenia terminów zaliczeń i egzaminów, założenia zeszytu obejmującego: nazwę przedmiotu, stopień/tytuł, imię i nazwisko wykładowcy, numer i datę konsultacji lub datę uczestnictwa w zajęciach, treści obowiązujące do zaliczenia przedmiotu, formę zaliczenia przedmiotu, podpis wykładowcy i studenta.Należało się zgłosić z ww. zeszytem do dziekanatu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W związku z powyższym minął termin  wypełnienia zobowiązania.Dyrektor Instytutu ma prawo odmówić przyznania takiego trybu nauczania na semestr następny osobie, która terminowa nie rozliczyła się ze swoich zobowiązań

Dziekanat

 

Semestr zimowy – rok akademicki  2018/2019

 

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
1 października – 7 października 2018 8 października – 14 października 2018
15 października – 21 października 2018 22 października – 28 października 2018
29 października – 4 listopada 2018 5 listopada – 11 listopada 2018
12 listopada – 18 listopada 2018 19 listopada – 25 listopada 2018
26 listopada – 2 grudnia 2018  3 grudnia  – 9 grudnia 2018
10 grudnia – 16 grudnia 2018 17 grudnia– 23 grudnia 2018
24 grudnia – 30 grudnia 2018 31 grudnia– 6 stycznia 2019
7 stycznia – 13 stycznia 2019 14 stycznia – 20 stycznia 2019
21 stycznia – 27 stycznia 2019

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny,

Kierunki: finanse i rachunkowość, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TP

 1. 5-7 października
 2. 19-21 października
 3. 16-18 listopada
 4. 23-25 listopada /po TNP/
 5. 30 listopada – 2 grudnia
 6. 14-16 grudnia
 7. 4-5 stycznia /poTNP/ /pt-sb/
 8. 11-13 stycznia
 9. 25-27 stycznia

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3§13Uchwały nr 144/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

Semestr letni – rok akademicki  2018/2019

 

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
18 lutego – 24 lutego 2019 25 lutego – 3 marca 2019
4 marca – 10 marca 2019 11 marca  – 17 marca 2019
18 marca – 24 marca 2019 25 marca – 31 marca 2019
1 kwietnia– 7 kwietnia 2019 8 kwietnia – 14 kwietnia 2019
15 kwietnia –21 kwietnia 2019  22 kwietnia – 28 kwietnia 2019
29 kwietnia – 5 maja 2019 6 maja – 12 maja 2019
13 maja  – 19 maja 2019 20 maja – 26 maja 2019
27 maja– 2 czerwca 2019 3 czerwca – 9 czerwca 2019
10 czerwca – 16 czerwca 2019

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

Kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TNP

 1. 15 – 17 lutego
 2. 1 -3 marca
 3. 15–17 marca
 4. 29-31 marca
 5. 12-14 kwietnia
 6. 26-28 kwietnia
 7. 10-12 maja
 8. 24-26 maja
 9. 7-8 czerwca /pt-sob/
 10.  14-16 czerwca /po TP/

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3§13Uchwały nr 144/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Semestr zimowy:      01.10.2018 17.02.2019

zajęcia dydaktyczne:  1 października 2018 – 27 stycznia 2019

przerwa świąteczno–noworoczna: 22 grudnia 2018 – 2 stycznia 2019

sesja egzaminacyjna: 28 stycznia 2019 – 1o lutego 2019

sesja poprawkowa: 11 lutego 2019 – 17 lutego 2019

Semestr letni: 18.02.2019 – 30.09.2019

zajęcia dydaktyczne:  18 lutego 2019 – 16 czerwca 2019

przerwa świąteczna:  18 kwietnia 2019 – 23 kwietnia 2019

sesja egzaminacyjna: 17 czerwca 2019 –23 czerwca 2019

sesja poprawkowa: 2 września 2019 – 15 września 2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018,  2 maja 2019,

ZWYCZAJNE POSIEDZENIA SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

21 wrzesień 2018

16 listopad 2018

14 grudzień 2018

15 luty 2019

12 kwiecień 2019

10 maj 2019

14 czerwiec 2019

 

Zajęcia na studiach stacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do soboty.