Plany zajęć

Ogłoszenia i informacje

 

 

Data dodania Treść Źródło informacji
2015-10-08 Uwaga studenci pedagogiki !!

Do dnia 30 października 2015 r. nie odbędą się zajęcia z dr hab. T. Mrozem

Dział OrganizacjiNauczania
2015-10-07 Uwaga absolwenci !!

Odpisy dyplomów w języku angielskim odbierać można od pon do pt w godz. 10.00 – 15.00.

Informacja dotyczy osób, które obroniły się do lipca 2015r.

Dział OrganizacjiNauczania
 2015-10-07 Uwaga studenci metalurgii !!

W czwartek 8 października nie odbędą się zajęcia z  dr inż. S. Biernatem.

Dział OrganizacjiNauczania
  2015-10-06 Uwaga studenci – zmiana sal !!

W czwartek 8.10.2015 r. zajęcia z mgr Z. Rogalską odbędą się

w sali 104 B

W piątek 9.10. 2015 r. zajęcia z dr inż. R. Hanarzem do godz. 15.15 odbędą się w sali 204 B

Dział OrganizacjiNauczania
  2015-10-05 Informacje od dr J. Lipińskiej – Lokś !!

Uwaga studenci III roku Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej (studia stacjonarne)

Na zajęcia z dr Jolantą Lipińska- Lokś (Praca z osobami o specjalnych potrzebach) w dn. 12.10. proszę przygotować pomysł i materiały potrzebne do wykonania plakatu (format A2) i dowolnej innej formy prezentacji nt. BEZDOMNOŚĆ/ KAŻDY MA PRAWO DO DOMU !!!

Poza tym w dn. 16.10 (piątek) odbędą się dodatkowe, obowiązkowe zajęcia poza Uczelnią (do ok. godz. 13.30; szczegóły na zajęciach).

 

Uwaga studenci III roku Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej (studia niestacjonarne)

Na zajęcia z dr Jolantą Lipińska- Lokś (Praca z osobami o specjalnych potrzebach) w dn. 11.10. proszę przygotować pomysł i materiały potrzebne do wykonania plakatu (format A2) i dowolnej innej formy prezentacji nt. BEZDOMNOŚĆ/ KAŻDY MA PRAWO DO DOMU !!!

Poza tym w dn. 16.10 (piątek) osoby chętne mogą uczestniczyć w przedsięwzięciu poza Uczelnią (szczegóły na zajęciach

Dział OrganizacjiNauczania
 2015-10-05 Uwaga studenci pedagogiki !!

Wykład z dr K. Sępowicz-Buczko dnia 8 października o godz. 15:30 zostaje przeniesiony do sali 110A

Dział OrganizacjiNauczania
 2015-10-05
Uwaga studenci i wykładowcy !!!
Z uwagi na inaugurację roku akademickiego zaplanowaną na 9 października 2015 r. na godz. 10:30-13.30 wyznaczono godziny rektorskie (w godzinach tych nie odbywają się zajęcia)
Dział OrganizacjiNauczania
2015-10-05 Uwaga studenci !!

We wtorek 6 października nie odbędą się zajęcia mgr inż. A. Dziubek !!

Dział OrganizacjiNauczania
2015-10-05 Informacja od dr J. Szczepaniak-Sienniak !!

Wpisy i zaległe zaliczenia z polityki
społecznej i/lub społecznych aspektów rynku pracy odbędą się w piątek 9 października br. w godz. 14.30 (st. stacjon.) i 17.05 – podczas wykładu z socjologii (st. niestacj.).

Dział OrganizacjiNauczania
2015-10-05 Informacja od mgr Alicji Ostrowskiej !!

Możliwość kontaktu w sprawach osób niepełnosprawnych i praktyk  –

5 października 2015r. w godz. 16.45-18.45.

Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych
2015-10-05 Zajęcia językowe !!

Zajęcia językowe zaczynają się od 5 października 2015. Osoby, które nie
wypełniły deklaracji wyboru
języka proszone są o zgłoszenie się do kierownika SJO w dniach 7 – 8  października 2015 w godz. 10.00-12.00 – sala 104B

Dział OrganizacjiNauczania
2015-10-05 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego !!

Zajęcia z dr inż. B. Sulikowskim w poniedziałek 5 października odbędą się od godz. 15:30

Dział OrganizacjiNauczania
2015-10-02 Informacja dla studentów o ubezpieczeiu NNW !!!
Szczegóły w załączniku: Załącznik
Dział OrganizacjiNauczania
 2015-10-02 Informacja od Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych !!

Dofinansowanie w ramach PFRON

W dniu 10. października mija termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na rok akademicki 2015/2016. Więcej informacji na stronie
http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/2814,Termin-zakonczenia-przyjmowania-w-2015-roku-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-p.html

Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych
2015-10-02 Termin egzaminu poprawkowego u prof. A. Bydałka dla studentów kierunku Metalurgia został wyznaczony na wtorek 6 października na godz. 13.00 Dział OrganizacjiNauczania
2015-10-02 Informacja dla studentów II roku AiR !!

Zajęcia z przedmiotu Sensoryka ropoczną się od dnia 15 października

Dział OrganizacjiNauczania
2015-10-02 Uwaga Studenci !!!

Dnia 7 października br. o godz. 13:30 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+.

Na spotkaniu zbierane będą wstępne zapisy na wyjazdy zagraniczne na studia lub praktyki oraz zapisy na dodatkowe kursy językowe przygotowujące do wyjazdów.

ZAPRASZAMY

Biuro Erasmus+
2015-09-29

Uwaga studenci  – zajęcia językowe !!

Przypominamy, że w dniach 1-2 października 2015 odbywają się wyłącznie zapisy na zajęcia językowe. Terminy rozpoczęcia zajęć językowych zostaną podane w ogłoszeniach

Dział OrganizacjiNauczania
2015-09-29

Uwaga studenci !!

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od czwartku 1 października 2015

Dział OrganizacjiNauczania
2015-09-29

Uwaga studenci III roku ekonomii !!

Dnia 5 października /poniedziałek/ zajęcia z Prognozowania z dr hab. M. Biernackim odbędą się dla całego roku o godz. 10:15

Dział OrganizacjiNauczania
2015-09-29

Uwaga studenci !!

W dniach 12-16 października nie odbędą się zajęcia z dr hab. M. Biernackim, prof. J. Łyko, mgr inż. A. Dziubek, dr inż. P. Modzelem oraz dr A. Bujakiem

Dział OrganizacjiNauczania
 2015-09-29

Uwaga studenci  ekonomii !!

Dnia 1 października nie odbędą się zajęcia z dr M. Skwarnikiem oraz mgr inż. A. Dziubek

Dział OrganizacjiNauczania
 2015-09-28

Uwaga studenci metalurgii !!

W dniach 1-2 października 2015 r. nie odbędą się zajęcia z dr inż. S. Biernatem oraz z mgr inż. M. Urbanowicz. Zrealizowane zostaną w terminie późniejszym.

Dział OrganizacjiNauczania
 2015-09-28

Uwaga studenci II roku!!

Zapisy na zajęcia językowe odbędą się 1 i 2 października w godz. 10.00-14.00

w sali 112A w bud. A

Dział OrganizacjiNauczania
2015-09-22

Uwaga studenci !! Informacja od dr I. Cech !!

Zaległe zaliczenia, poprawki, wpisy itp. u dr I. Cech odbędą się 28 września o godz. 10:00

Dział OrganizacjiNauczania
2015-09-16

Uwaga studenci ekonomii !!

Mgr Ewa Pastor dostępna jest na Uczelni 22 i 29 września  w godz. 15.30-16.30 pokój 201B oraz 17 września o godz. 18.00

  Dział OrganizacjiNauczania
 2015-07-29

Terminy zjazdów i podział na tygodnie oraz organizacja roku akademickiego 2015/2016 umieszczone są na stronie Uczelni w zakładce Plan zajęć pod tabelą

 Dział OrganizacjiNauczania
2015-06-19 Uwaga studenci ekonomii!!!W ramach realizacji programu Erasmus+ dysponujemy 2 miejscami praktyk w dziale księgowości w Berlinie.Szczegóły dotyczące firmy przyjmującej na praktyki – dr I.Cech (cech@pwsz.glogow.pl),informacje dotyczące realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+ – A.Rżany (rzany@pwsz.glogow.pl)  Program Erasmus+
 2015-06-17 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego !!Uprawnienia elektryczne są do odebrania w
dziekanacie.
Dział OrganizacjiNauczania
 14.02.2015 r.

UWAGA STUDENCI !!!

 Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie § 14 ust. 6 Student zobowiązany jest w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej do złożenia w Dziekanacie Uczelni indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta.

 Studenci, którzy nie mieli egzaminów poprawkowych powinni niezwłocznie oddać indeks wraz z kartą. 

Obowiązkiem studenta jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem wpisu do indeksu
i karty okresowych osiągnięć studenta.

Brak wpisu w jednym z tych dokumentów traktuje się jako niedopełnienie warunków zaliczenia przedmiotu.

 

Informujemy, że nie będą wydawane studentowi zaświadczenia, jeżeli nie zostanie złożony w Dziekanacie uzupełniony indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta.

 DZIEKANAT
Studenci przystępujący do obrony !!!!Kompletnie uzupełnione indeksy wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta należy złozyć w Dziekanacie nie później niż tydzień przed wyznaczym terminem obrony.Przypominamy, iż Dziekanat Uczelni czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00dodatkowo w tygodnie “zjazdowe” – piątki  od godz. 10.00-18.00 oraz w soboty od 8.30 do 14.00Studenci niestacjonarni – proszę nie zapomnieć o braku zaległosci finansowych !!! DZIEKANAT
29.01.2014 Studenci mający Indywidualną Organizację Studiów !!!Informuję, iż zostaliści zobowiązani do indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz ustalenia terminów zaliczeń i egzaminów, założenia zeszytu obejmującego: nazwę przedmiotu, stopień/tytuł, imię i nazwisko wykładowcy, numer i datę konsultacji lub datę uczestnictwa w zajęciach, treści obowiązujące do zaliczenia przedmiotu, formę zaliczenia przedmiotu, podpis wykładowcy i studenta.Należało się zgłosić z ww. zeszytem do dziekanatu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W związku z powyższym minął termin  wypełnienia zobowiązania.Dyrektor Instytutu ma prawo odmówić przyznania takiego trybu nauczania na semestr następny osobie, która terminowa nie rozliczyła się ze swoich zobowiązań. Dziekanat

 

Semestr zimowy – rok akademicki  2015/2016

 

TYDZIEŃ PARZYSTY

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

1 października – 4 października 2015

5 października – 11 października 2015

12 października – 18 października 2015

19 października – 25 października 2015

26 października – 1 listopada 2015

2 listopada – 8 listopada 2015

9 listopada – 15 listopada 2015

16 listopada – 22 listopada 2015

23 listopada–29 listopada 2015

 30 listopada  – 6 grudnia 2015

7 grudnia – 13 grudnia 2015

14 grudnia– 20 grudnia 2015

21 grudnia – 27 grudnia 2015

28 grudnia – 3 stycznia 2016

4 stycznia – 10 stycznia 2016

11 stycznia – 17 stycznia 2016

18 stycznia – 24 stycznia 2016

25 stycznia – 31 stycznia 2016

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

 

Zjazdy po TNP

 

I.       2-4 października /po TP/

II.      9-11 października

III.    23-25  października

IV.    6-8 listopada

V.      20-22 listopada

VI.    4-6 grudnia

VII.   18-20 grudnia

VIII.  8-10 stycznia /po TP/

IX.    15-17 stycznia

X.      29-31 stycznia

 

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowe termin / y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3,§13Uchwały nr 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

 

 

 

Semestr letni – rok akademicki  2015/2016

 

TYDZIEŃ PARZYSTY

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

15 lutego – 21 lutego 2016

22 lutego – 28 lutego 2016

29 lutego – 6 marca 2016

7 marca  – 13 marca 2016

14 marca – 20 marca 2016

21 marca – 27 marca 2016

28 marca – 3 kwietnia 2016

4 kwietnia – 10 kwietnia 2016

11 kwietnia –17 kwietnia 2016

 18 kwietnia – 24 kwietnia 2016

25 kwietnia – 1 maja 2016

2 maja – 8 maja 2016

9 maja  – 15 maja 2016

16 maja – 22 maja 2016

23 maja – 29 maja 2016

30 maja– 5 czerwca 2016

6 czerwca – 12 czerwca 2016

13 czerwca – 19 czerwca 2016

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

Ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TNP

 

I.       12 – 14 lutego

II.      26 – 28 lutego

III.    11 – 13 marca

IV.    18 – 20 marca /po TP/

V.      8-10 kwietnia

VI.    22-24 kwietnia

VII.   6-7 maja

VIII. 20 – 22 maja

IX.     3-5 czerwca

X.      10 – 12 czerwca /po TP/

 

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowe termin / y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3,§13Uchwały nr 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

Semestr zimowy – rok akademicki  2014/2015

 

TYDZIEŃ PARZYSTY

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

1 października – 5 października 2014

6 października – 12 października 2014

13 października – 19 października 2014

20 października – 26 października 2014

27 października – 2 listopada 2014

3 listopada – 9 listopada 2014

10 listopada – 16 listopada 2014

17 listopada – 23 listopada 2014

24 listopada–30 listopada 2014

 1 grudnia – 7 grudnia 2014

8 grudnia – 14 grudnia 2014

15 grudnia– 21 grudnia 2014

22 grudnia – 28 grudnia 2014

29 grudnia – 4 stycznia 2015

5 stycznia – 12 stycznia 2015

12 stycznia – 18 stycznia 2015

19 stycznia – 25 stycznia 2015

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika:

 

I.       3-5 października /po TP/

II.      10-12 października

III.    24-26  października

IV.    7-9 listopada

V.      21-23 listopada

VI.    5-7 grudnia

VII.   19-21 grudnia

VIII.  9-11 stycznia /po TP/

IX.    16-18 stycznia

X.      23-25 stycznia /po TP/

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowe termin / y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3,§13Uchwały nr 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

 

 

Semestr letni – rok akademicki  2014/2015

 

TYDZIEŃ PARZYSTY

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

16 lutego – 22 lutego 2015

23 lutego – 1 marca 2015

2 marca – 8 marca 2015

9 marca  – 15 marca 2015

16 marca – 22 marca 2015

23 marca – 29 marca 2015

30 marca – 5 kwietnia 2015

6 kwietnia – 12 kwietnia 2015

13 kwietnia –19 kwietnia 2015

 20 kwietnia – 26 kwietnia 2015

27 kwietnia – 4 maja 2015

4 maja – 10 maja 2015

11 maja  – 17 maja 2015

18 maja – 24 maja 2015

25 maja – 31 maja 2015

1 czerwca– 7 czerwca 2015

8 czerwca – 14 czerwca 2015

15 czerwca – 21 czerwca 2015

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

Ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika:

 

I.       13 – 15 lutego /po TNP/

II.      20 – 22 lutego

III.    6-8 marca

IV.    20-22 marca

V.      10-11 kwietnia /po TNP/

VI.    17-19 kwietnia

VII.   24-26 kwietnia /po TNP/

VIII. 15-17 maja

IX.     29-31 maja

X.      12 – 14 czerwca – w trakcie sesji

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowe termin / y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3,§13Uchwały nr 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)