Plany zajęć

Ogłoszenia i informacje

 

 

Data dodania Treść

Źródło informacji

   2015-01-29

Uwaga studenci I roku ekonomii!! Informacja od dr J. Hermaszewskiego!!

Egzamin z podstaw zarządzenia odbędzie się 4 lutego o godz. 13:20

Dział Organizacji

Nauczania

  2015-01-28

Informacja od dr T. Maszczak!!

Zaliczenie poprawkowe na kierunku ekonomia odbędzie się 4 lutego o godz. 17:00 w sali 209A

Dział Organizacji

Nauczania

 2015-01-27

Informacja od dr inż. R. Hanarza !!

Wpisy i zaliczenia zajęć z semestru zimowego odbędą się w dniach 11-12 lutego 2015r.

 

Dział Organizacji

Nauczania

  2015-01-23

Informacja od mgr inż. L. Kukły !!

Studenci, którzy nie uzyskali wpisów, mają możliwość uzupełnić braki 28 stycznia 2015 r. o godz. 16:00

Dział Organizacji

Nauczania

 2015-01-22 

 Informacja od mgr M. Komorowskiej !!

Wpisy zaliczenia oraz możliwość ponownej próby zaliczenia z lektoratu języka
angielskiego u mgr Małgorzaty Komorowskiej odbędzie się 28 stycznia 2015r. w
godz. 11.00-12.45 sala 007A. Studenci, którzy chcą podejść do zaliczenia, uprasza się o stawienie o godz. 11.00 i wcześniejsze poinformowanie pani mgr w formie e-mail na jej adres.

Dział Organizacji

Nauczania

 

 2015-01-22

Informacja od mgr Ewy Pastor !!

Konsultacje w przerwie semestralnej dla studentów ekonomii
24.01.2015 od 8.30 do 9.30
28.01.2015 od 9,15 do 10.00.

Dział Organizacji

Nauczania

  

  2015-01-22

Informacja od dr K. Sępowicz-Buczko !!

Wpisy do indeksu u Pani dr K. Sepowicz-Buczko z przedmiotu Pedagogika rodziny odbędą się 26.01.2015 r. g.13.00, sala 204B 

Wprowadzenia do pedagogiki 26.01.2015 r. g.14.00 sala 204B 

Dział Organizacji

Nauczania

  

   2015-01-22

Uwaga studenci pedagogiki!!

Konsultacje dr J. Lipińskiej-Lokś w trakcie przerwy semestralnej:

23. 01.2015r., godz. 11.30 – 12.00

26.01.2015r., godz. 9.30 – 10.30

9.02.2015r., godz. 10.30 – 11.30

Dział Organizacji

Nauczania

 

  2015-01-22

Uwaga studenci II roku ekonomii !!

Dnia 23 stycznia 2015 r. d godz. 14:45 nie odbędą się zajęcia z dr inż. A. Beclą.

Studenci II roku proszeni są o przyjście na godz. 15:00, w celu wpisów i oddania prac.

Studenci niestacjonarni zajęcia odbędą się zgodnie z planem.

Dział Organizacji

Nauczania

 2015-01-22

Uwaga studenci Automatyki i robotyki !!

Dnia 23 stycznia nie odbędą się zajęcia z dr hab. inż. K. Patanem,

Starości grup proszeni się o kontakt z wykładowcą w kwestii zaliczeń drogą mailową pod adresem k.patan@pwsz.glogow.pl

Dział Organizacji

Nauczania

2015-01-21 

Uwaga studenci II roku metalurgii!!

Zajęcia z mgr L. Kukłą z godz. 16:55 zostają przeniesione na godz. 13.40. Informacja dotyczy dnia 22 stycznia.

Dział Organizacji

Nauczania

 2015-01-21

Uwaga studenci !!

Harmonogramy sesji egzaminacyjnej i poprawkowej w semetrze zimowym znajduję się na stronach instytutów w zakładce “dla studenta”. Harmonogramy uzupełniane są o kolejne terminy 

Dział Organizacji

Nauczania

2015-01-19

Zajęcia z dr G. Mielczarkiem!!!

Dnia 20 stycznia br. zajęcia z dr G.Mielczarkiem zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 27.01.2015 r. 

Anna Rżany

2015-01-16
Pilnie poszukujemy pracowników do pomiaru natężenia ruchu samochodowego w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015r.
Pomiar odbywa się w grupach 2, 3 i 4 osobowych, w godzinach 6-14 i 14-22. Każda z grup musi dysponować autem.
Wymagania:
- Dyspozycyjność
- Sumienność i dokładność
Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie- 10 zł netto,
- Niezbędne materiały do pracy,
- Perspektywa współpracy w przyszłości.

Pierwszy pomiar odbędzie się 22 stycznia 2015r.
Badania odbywać się będą cyklicznie, raz w miesiącu.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres mskrzypczak01@gmail.com

Akademickie Biuro

Karier

 

  2015-01-12
Uwaga studenci automatyki!!
Odrabiane zajęcia z dr B. Sulikowskim wg poniższego harmonogramu:
13 stycznia sala 003B:
8:45-9:30 – wykład Podstawy wizyjnej grafiki komp – air  III WPP
9:45-11:15 – wykład Podstawy wizyjnej grafiki komp – air III WPP i RiM
11:30-14:45 – wykład Diagnostyka i niezawodność robotów – air III RiM – sala 105B
20 stycznia sala 003B:
8:45-9:45 – wykład Podstawy wizyjnej grafiki komp – air  III WPP
9:45-12:15 – wykład Podstawy wizyjnej grafiki komp. – air WPP i RiM
12:15-14:45 – Sieci komputerowe – air II rok

Dział Organizacji

Nauczania

  2015-01-12
Uwaga studenci!!
W dniach 13-20 stycznia Dział Organizacji nauczania będzie nieczynny.
Terminy egzaminów w sesji zimowej zostaną podane 22 stycznia 2015 r.

Dział Organizacji

Nauczania

   2015-01-12
Uwaga studenci automatyki – zajęcia z dr A. Klepką!!
Zajęcia zostają przeniesione z 16 stycznia na 23 stycznia zgodnie z poniższym harmonogramem:
8.00 – 9.30 II rok Podstawy regulacji automatycznej obie grupy
9.30 – 12.45 IV rok chwytaki i narzędzia robotów
13.15 – 18.00 III rok modelowanie manipulatorów i robotów

Dział Organizacji

Nauczania

 

  2015-01-12
Uwaga studenci III roku automatyki – zajęcia z dr inż. G. Góralem!!
Zajęcia zostają przeniesione z 16 stycznia na 23 stycznia !!!

Dział Organizacji

Nauczania

 2015-01-12
Uwaga studenci!!
W dniach 18-25.01.2015 nie odbędą się zajęcia z mgr Anną Akielaszek-Witczak
i prof nz. Marcinem Witczakiem.

Odrabianie zajęć z mgr Anną Akielaszek-Witczak wg następującego planu
27.01.2015 – godz. 9.00-13.00 Pedagogika II rok, Automatyka II rok,Ekonomia
I rok
28.01.2015- godz.10.-11.30- Ekonomia II rok, Metalurgia II rok
28.01.2015 – godz. 11.30-13.00 – Kulturoznawstwo i Pedagogika II rok 

Dział Organizacji

Nauczania

 

2015-01-09
Uwaga studenci pedagogiki!!
Warsztatu pracy opiekuna-wychowawcy” grupa op.-wych. II r. st. bierze udział w zajęciach w ZPSSW (13 stycznia 2015r. od godz. 8.30)

mgr Alicja Ostrowska

2015-01-09
Uwaga zmiana zajęć z dr S. Biernatem!!
Zajęcia w dniach 13  i 20 stycznia zajęcia nie  odbędą się.
Zajęcia zostaną zrealizowane 16 stycznia wg poniższego harmonogramu:
11:30-14:45 – I rok metalurgia, gr. I
15:20-16:50 – II rok metalurgia
16:55- 20:00 – I rok metalurgia – gr. elastyczna (II)
Sala 205B

Dział Organizacji

Nauczania

2015-01-08
ODWOŁANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO DO KRAKOWA

Informuję, że z przyczyn związanych ze zmianami możliwości organizacyjnych w miejscu docelowym, wyjazd DO Krakowa zostaje przeniesiony na inny termin. 

Nowa data zostanie przekazana do informacji po uzgodnieniach które nastąpią w najbliższym czasie.

dr inż. Paweł Modzel 
2014-12-29
Studenci Instytutu Humanistycznego i Politechnicznego
Informuję , że zaliczenie z przedmiotu :
Ochrona Własności Intelektualnej dr inż. Paweł Modzel
przeprowadzi w dniu 21.01.2015 na ostatnich zajęciach
dr inż. Paweł Modzel 
 2014-12-22
Uwaga studenci metalurgii I roku!!!
Dodatkowe zajęcia z dr K. Rogóż:
9 stycznia – godz. 16:00- Chemia
23 stycznia – godz. 16:00 – Metalurgia ogólna metali

Dział Organizacji

Nauczania

  2014-12-20
Uwaga studenci I roku  metalurgii!!
W poniedziałek 22 grudnia w godz. 10:00-13:00 odbędzie się wykład z przedmiotu “Metalurgia ogólna metali” z dr K. Rogóż

Dział Organizacji

Nauczania

    2014-12-19
Uwaga studenci ekonomii!!
W dniach 19-20 grudnia nie odbędą się zajęcia z dr T. Maszczak.

Dział Organizacji

Nauczania

   2014-12-18
Uwaga studenci studiów stacjonarnych III roku ekonomii!!
Dnia 16 stycznia nie odbędzie się wykład z dr hab. I. Kuropką. Odrobiony zostanie 23 stycznia o godz. 15.00 (w godz. wykładu z dr inż. A. Beclą)

Dział Organizacji

Nauczania

  2014-12-10 

Uwaga studenci – przeniesione zajęcia z dr K. Chmieleckim!!

z dnia 22 grudnia 2014

na 12 stycznia 2015
8-11.15 Teoria nowych mediów
13.15-16.30 Komunikacja społeczna
16.45 – 20.00 Wiedza o filmie

z dnia 7 stycznia 2015
na 21 stycznia 2015
11.30 – 13.00 Media w praktyce opiekunczo-wych.
13.15 – 14.45 Sztuka reklamy/Reklama i marketing

 

Dział Organizacji

Nauczania

   2014-11-21
Uwaga studenci !!
Zbieramy nakrętki dla dzieci niepełnosprawnych oraz gry, puzzle i zabawki dla dzieci z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie. Dary można składać do kartonów znajdujących się przy portierni.
Prosimy o zangażowanie i z góry dziękujemy za okazane wsparcie.

studenci II roku pedagogiki 

mgr A. Ostrowska

   2014-11-12

Uwaga studenci !!

W dniach 12 listopada i 26 listopada nie odbędą się zajęcia z dr S. Kłosowskim. Zajęcia zostaną zrealizowane w następujących terminach:

14 stycznia:

8:00-9:30 – Samorząd w Polsce i UE, s. 103B

13:15-14:45 – Organizacja pracy i zarządzanie, s. 214A

15:00-16:30 – Zarządzanie rozwojem lokalnym

16:45-18:15 – Zadania komunalne w administracji samorządowej

 

17 grudnia: s. 103B

13:15-14:45 – Organizacja pracy i zarządzanie

 

21 stycznia: s. 216A

15:00-16:30 – Zarządzanie rozwojem lokalnym

16:45-18:15 – Zadania komunalne w administracji samorządowej

18:30-20:00 – Samorząd w Polsce i UE

 

Dział Organizacji

Nauczania 

 2014-10-06

Uwaga studenci

 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA STUDENTÓW PWSZ W GŁOGOWIE w roku akademickim 2014/2015 – składka 24,00 zł

 

Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych w okresie od 01.10.2014 do 30.09.2015.

Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku zaistniałe na terenie RP oraz poza granicami kraju. Ochrona trwa 24h/dobę również w trakcie ferii zimowych oraz wakacji letnich.

Szeroki zakres ubezpieczenia przy składce wynoszącej: 24,00 PLN za 12 miesięcy ochrony.

Suma ubezpieczenia wynosi 15.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.

________________________________________________________________

Przypominam, iż od studentów odbywających praktyki wymagane jest ubezpieczenie NNW.

 

Składki należy wpłacić

do dnia 29 października 2014 roku.

 

Starostowie grup/reprezentanci grup proszeni są o pilne zgłoszenie się do sekretariatu Kanclerza (pok. 117 – I piętro) w celu odebrania druku listy osób zgłaszanych do ubezpieczenia.

SZCZEGÓŁY

Sekretariat Kanclerza 
 

Studenci przystępujący do obrony !!!!

 Kompletnie uzupełnione indeksy wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta należy złozyć w Dziekanacie nie później niż tydzień przed wyznaczym terminem obrony. 

Przypominamy, iż Dziekanat Uczelni czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

dodatkowo w tygodnie “zjazdowe” – piątki  od godz. 10.00-18.00 oraz w soboty od 8.30 do 14.00

Studenci niestacjonarni – proszę nie zapomnieć o braku zaległosci finansowych !!!

DZIEKANAT

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenci mający Indywidualną Organizację Studiów !!!

Informuję, iż zostaliści zobowiązani do indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz ustalenia terminów zaliczeń i egzaminów, założenia zeszytu obejmującego: nazwę przedmiotu, stopień/tytuł, imię i nazwisko wykładowcy, numer i datę konsultacji lub datę uczestnictwa w zajęciach, treści obowiązujące do zaliczenia przedmiotu, formę zaliczenia przedmiotu, podpis wykładowcy i studenta.

Należało się zgłosić z ww. zeszytem do dziekanatu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. 

 

W związku z powyższym minął termin  wypełnienia zobowiązania.

Dyrektor Instytutu ma prawo odmówić przyznania takiego trybu nauczania na semestr następny osobie, która terminowa nie rozliczyła się ze swoich zobowiązań.

Dziekanat

 

 

Semestr zimowy – rok akademicki  2014/2015

 

TYDZIEŃ PARZYSTY

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

1 października – 5 października 2014

6 października – 12 października 2014

13 października – 19 października 2014

20 października – 26 października 2014

27 października – 2 listopada 2014

3 listopada – 9 listopada 2014

10 listopada – 16 listopada 2014

17 listopada – 23 listopada 2014

24 listopada–30 listopada 2014

 1 grudnia – 7 grudnia 2014

8 grudnia – 14 grudnia 2014

15 grudnia– 21 grudnia 2014

22 grudnia – 28 grudnia 2014

29 grudnia – 4 stycznia 2015

5 stycznia – 12 stycznia 2015

12 stycznia – 18 stycznia 2015

19 stycznia – 25 stycznia 2015

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika:

 

I.       3-5 października /po TP/

II.      10-12 października

III.    24-26  października

IV.    7-9 listopada

V.      21-23 listopada

VI.    5-7 grudnia

VII.   19-21 grudnia

VIII.  9-11 stycznia /po TP/

IX.    16-18 stycznia

X.      23-25 stycznia /po TP/

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowe termin / y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3,§13Uchwały nr 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

 

 

Semestr letni – rok akademicki  2014/2015

 

TYDZIEŃ PARZYSTY

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

16 lutego – 22 lutego 2015

23 lutego – 1 marca 2015

2 marca – 8 marca 2015

9 marca  – 15 marca 2015

16 marca – 22 marca 2015

23 marca – 29 marca 2015

30 marca – 5 kwietnia 2015

6 kwietnia – 12 kwietnia 2015

13 kwietnia –19 kwietnia 2015

 20 kwietnia – 26 kwietnia 2015

27 kwietnia – 4 maja 2015

4 maja – 10 maja 2015

11 maja  – 17 maja 2015

18 maja – 24 maja 2015

25 maja – 31 maja 2015

1 czerwca– 7 czerwca 2015

8 czerwca – 14 czerwca 2015

15 czerwca – 21 czerwca 2015

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

Ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika:

 

I.       13 – 15 lutego /po TNP/

II.      20 – 22 lutego

III.    6-8 marca

IV.    20-22 marca

V.      10-11 kwietnia /po TNP/

VI.    17-19 kwietnia

VII.   24-26 kwietnia /po TNP/

VIII. 15-17 maja

IX.     29-31 maja

X.      12 – 14 czerwca – w trakcie sesji

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowe termin / y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3,§13Uchwały nr 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)