Plany zajęć

Ogłoszenia i informacje

 

Data dodania Treść

Źródło informacji

   2014-11-21
Uwaga studenci !!
 W dniach 24-28 listopada Dział Organizacji Nauczania będzie nieczynny !!

Dział Organizacji

Nauczania

  2014-11-21
Uwaga studenci studiów stacjonarnych pedagogiki II i III roku!!
Proszę zwrócić uwagę na zmiany w planie
rok III – dr A. Stefańska
rok II – dr A. Stefańska i dr K. Sępowicz-Buczko 

Dział Organizacji

Nauczania

 

   2014-11-21
Uwaga studenci !!
Zbieramy nakrętki dla dzieci niepełnosprawnych oraz gry, puzzle i zabawki dla dzieci z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie. Dary można składać do kartonów znajdujących się przy portierni.
Prosimy o zangażowanie i z góry dziękujemy za okazane wsparcie.

studenci II roku pedagogiki 

mgr A. Ostrowska

  2014-11-21
Uwaga studenci !!
W dniach 27.11.2014
 - 6.12.20124zajęcia z mgr Anną Akielaszek-Witczak oraz prof. Marcinem
Witczakiem odbędą się w formie e-learning.
 

Dział Organizacji

Nauczania

 2014-11-19  
Uwaga studenci – zajęcia z mgr B. Hanaczewską!!
Zajęcia 24 listopada 2014 r. odbędą się w formie e-learningu

Dział Organizacji

Nauczania 

2014-11-19  
Uwaga studenci metalurgii I roku!!
Dnia  28 listopada zostaną zrealizowane odrabiane zajęcia o godz. 16:45 w piątek, sala 109A

Dział Organizacji

Nauczania 

2014-11-19 
Uwaga studenci !!
Z u wagi na Akademicki Dzień Przedsiębiorczości zaplanowany na 19 listopada następuje zmiana sal (do godz. 15:00) wg poniższego harmonogramu:
sala 101B do 203B
sala 103B do 204B
sala 104B do 205B
sala 105B do 206B

Dział Organizacji

Nauczania 

 

  2014-11-19
Uwaga studenci III roku pedagogiki !!
Dnia 2 grudnia nie odbędą się zajęcia z prof. E. Józefowskim. Zajęcia zostaną zrealizowane 25 listopada wg następującego harmonogramu:
specj. op.-wych. – godz. 16:45
specj. ed.przedsz. – godz. 18:30
s. 101B

Dział Organizacji

Nauczania 

 

 2014-11-18
Ekonometria (zmiana godziny) !!!
Warunek z ekonometrii u dr hab. I. Kuropki odbędzie się 21 listopada 2014 r. zaliczenie - godz. 15:15 
egzamin – godz. 16:30

Dział Organizacji

Nauczania 

 

  2014-11-18

Uwaga studenci!!

W dniach 24-29 listopada nie odbędą się zajęcia z dr J. Hermaszewskim, dr K. Czaplą, dr S. Kłosowskim, dr inż. P. Modzelem, dr inż. P. Majdzikiem.

Dział Organizacji

Nauczania 

   2014-11-17

Uwaga studenci ekonomii III roku!!

Odrabiane zajęcia z audytu.. (specjalność menadżer) z mgr E. Pastor zostały ustalone na 20 listopada, godz. 8:00-9:30

Dział Organizacji

Nauczania 

  2014-11-17

Uwaga studenci ekonomii !!

Zajęcia z prof. Czają z dnia 24.11.2014 (poniedziałek) zostają przeniesione na 26.11.14 (środa) i odbędą się w poniższych godzinach :

  • Ekonomia rok I “Historia gospodarcza” – 9:45-11:15, s. 012B
  • Język niemiecki odbędzie się w godz. 8-9:30 s.007A
  • Ekonomia rok III “Polityka gospodarcza” 11:30-13:00, s. 012B
  • Ekonomia rok III “Gospodarka regionalna” 13:15-14:45, s. 012B
  • Informatyka ekonomiczna odbędzie się w godz. 9:45-11:15 s.213  
 

Dział Organizacji

Nauczania 

  2014-11-14

Uwaga studenci!!

Decyzje stypendialne będą do odbioru w
Dziekanacie od poniedziałku tj od 17.11.14

 Dziekanat
   2014-11-12

Uwaga studenci !!

W dniach 12 listopada i 26 listopada nie odbędą się zajęcia z dr S. Kłosowskim. Zajęcia zostaną zrealizowane w następujących terminach:

14 stycznia:

8:00-9:30 – Samorząd w Polsce i UE, s. 103B

13:15-14:45 – Organizacja pracy i zarządzanie, s. 214A

15:00-16:30 – Zarządzanie rozwojem lokalnym

16:45-18:15 – Zadania komunalne w administracji samorządowej

 

17 grudnia: s. 103B

13:15-14:45 – Organizacja pracy i zarządzanie

 

21 stycznia: s. 216A

15:00-16:30 – Zarządzanie rozwojem lokalnym

16:45-18:15 – Zadania komunalne w administracji samorządowej

18:30-20:00 – Samorząd w Polsce i UE

 

Dział Organizacji

Nauczania 

  2014-11-12
Uwaga studenci!!

Zapraszamy na wyjazd autokarowy na Europejskie Spotkanie Młodych Taize w Pradze, w dniach 29 grudnia 2014 – 2 stycznia 2015 r.
Jest to propozycja dla ludzi w wieku od 16 do 35 lat. Koszt 180 zł (autokar + ubezpieczenie) i 55 euro (płatne na miejscu).
Spotkania modlitewno-informacyjne w poniedziałki o godz. 19.00 w kaplicy na plebanii przy Parafii św. Mikołaja w Głogowie oraz na Uczelni w poniedziałki o godz. 11.00 w sali 007.

Bliższe informacje i kontakt na plakacie. Zapisy do końca listopada. Więcej o Spotkaniu w Pradze na stronie http://www.taize.fr/pl_rubrique2424.html

Zaprasza ks.Sławomir Szocik
Duszpasterz Akademicki przy PWSZ w Głogowie

Ks. S. Szocik

  2014-11-12
Uwaga studenci – zajęcia dr inż. P. Modzela!!
Dnia 12 października zajęcia z “Ochrony własności intelektualnej” odbędą  się w formie e-learningu. Wykładowca prosi o przerobienie tematów V, VI, VII, VIII (materiały przekazane starostom grup)

Dział Organizacji

Nauczania 

  2014-11-05 
Uwaga studenci ekonomii!
Zajęcia z dr I. Cech w dniach 24 listopada i 1 grudnia nie odbędą się. Pdrobione zostaną:
6 listopada II eko -rachunkowość, godz. 8:30–11:30 – s. 214A
II eko – rachunkowość – elearning
17 listopada III eko – 9:45-11:15 s. 214A 

Dział Organizacji

Nauczania  

  2014-10-28 
Zajęcia z dr K. Chmieleckim!!
Nie odbędą się dnia 12 listopada 2014r., zrealizowane zostaną 26 listopada w godz. 11:15 – Media …w praktyce…, 13:00- Reklama…., sala 214A

Dział Organizacji

Nauczania 

 2014-10-06

Uwaga studenci

 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA STUDENTÓW PWSZ W GŁOGOWIE w roku akademickim 2014/2015 – składka 24,00 zł

 

Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych w okresie od 01.10.2014 do 30.09.2015.

Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku zaistniałe na terenie RP oraz poza granicami kraju. Ochrona trwa 24h/dobę również w trakcie ferii zimowych oraz wakacji letnich.

Szeroki zakres ubezpieczenia przy składce wynoszącej: 24,00 PLN za 12 miesięcy ochrony.

Suma ubezpieczenia wynosi 15.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.

________________________________________________________________

Przypominam, iż od studentów odbywających praktyki wymagane jest ubezpieczenie NNW.

 

Składki należy wpłacić

do dnia 29 października 2014 roku.

 

Starostowie grup/reprezentanci grup proszeni są o pilne zgłoszenie się do sekretariatu Kanclerza (pok. 117 – I piętro) w celu odebrania druku listy osób zgłaszanych do ubezpieczenia.

SZCZEGÓŁY

Sekretariat Kanclerza 
 

Studenci przystępujący do obrony !!!!

 Kompletnie uzupełnione indeksy wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta należy złozyć w Dziekanacie nie później niż tydzień przed wyznaczym terminem obrony. 

Przypominamy, iż Dziekanat Uczelni czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

dodatkowo w tygodnie “zjazdowe” – piątki  od godz. 10.00-18.00 oraz w soboty od 8.30 do 14.00

Studenci niestacjonarni – proszę nie zapomnieć o braku zaległosci finansowych !!!

DZIEKANAT

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenci mający Indywidualną Organizację Studiów !!!

Informuję, iż zostaliści zobowiązani do indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz ustalenia terminów zaliczeń i egzaminów, założenia zeszytu obejmującego: nazwę przedmiotu, stopień/tytuł, imię i nazwisko wykładowcy, numer i datę konsultacji lub datę uczestnictwa w zajęciach, treści obowiązujące do zaliczenia przedmiotu, formę zaliczenia przedmiotu, podpis wykładowcy i studenta.

Należało się zgłosić z ww. zeszytem do dziekanatu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. 

 

W związku z powyższym minął termin  wypełnienia zobowiązania.

Dyrektor Instytutu ma prawo odmówić przyznania takiego trybu nauczania na semestr następny osobie, która terminowa nie rozliczyła się ze swoich zobowiązań.

Dziekanat

 

 

Semestr zimowy – rok akademicki  2014/2015

 

TYDZIEŃ PARZYSTY

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

1 października – 5 października 2014

6 października – 12 października 2014

13 października – 19 października 2014

20 października – 26 października 2014

27 października – 2 listopada 2014

3 listopada – 9 listopada 2014

10 listopada – 16 listopada 2014

17 listopada – 23 listopada 2014

24 listopada–30 listopada 2014

 1 grudnia – 7 grudnia 2014

8 grudnia – 14 grudnia 2014

15 grudnia– 21 grudnia 2014

22 grudnia – 28 grudnia 2014

29 grudnia – 4 stycznia 2015

5 stycznia – 12 stycznia 2015

12 stycznia – 18 stycznia 2015

19 stycznia – 25 stycznia 2015

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika:

 

I.       3-5 października /po TP/

II.      10-12 października

III.    24-26  października

IV.    7-9 listopada

V.      21-23 listopada

VI.    5-7 grudnia

VII.   19-21 grudnia

VIII.  9-11 stycznia /po TP/

IX.    16-18 stycznia

X.      23-25 stycznia /po TP/

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowe termin / y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3,§13Uchwały nr 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

 

 

Semestr letni – rok akademicki  2014/2015

 

TYDZIEŃ PARZYSTY

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

16 lutego – 22 lutego 2015

23 lutego – 1 marca 2015

2 marca – 8 marca 2015

9 marca  – 15 marca 2015

16 marca – 22 marca 2015

23 marca – 29 marca 2015

30 marca – 5 kwietnia 2015

6 kwietnia – 12 kwietnia 2015

13 kwietnia –19 kwietnia 2015

 20 kwietnia – 26 kwietnia 2015

27 kwietnia – 4 maja 2015

4 maja – 10 maja 2015

11 maja  – 17 maja 2015

18 maja – 24 maja 2015

25 maja – 31 maja 2015

1 czerwca– 7 czerwca 2015

8 czerwca – 14 czerwca 2015

15 czerwca – 21 czerwca 2015

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

Ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika:

 

I.       13 – 15 lutego /po TNP/

II.      20 – 22 lutego

III.    6-8 marca

IV.    20-22 marca

V.      10-11 kwietnia /po TNP/

VI.    17-19 kwietnia

VII.   24-26 kwietnia /po TNP/

VIII. 15-17 maja

IX.     29-31 maja

X.      12 – 14 czerwca – w trakcie sesji

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowe termin / y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3,§13Uchwały nr 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)