Plany zajęć

Ogłoszenia i informacje

 

 

Data dodania Treść Źródło informacji
2016-06-21 Uwaga studenci !!

Mgr B. Hanaczewska dostępna będzie na Uczelni 24 czerwca w godz.  10-11 i od 14-15

 Dział OrganizacjiNauczania
2016-06-20 Uwaga studenci Instytutu Humanistycznego !!

Dyżur Dyrektora zostaje przeniesiony z poniedziałku 20 czerwca na czwartek 23 czerwca od g. 13:00

Dział OrganizacjiNauczania
2016-06-15 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego !!

Wpisy i zaliczenia u mgr inż. M. Luzara odbędą się we wtorek 21 czerwca w godz. 11-13

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-06-15 Uwaga studenci !!

Mgr B. Hanaczewska dostępna będzie na Uczelni 16 czerwca w godz. 18:00-19:30

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-06-15 Uwaga studenci !! Informacja od mgr E. Pastor !!

Wykładowca dostępny będzie na uczelni 17.06.2016 od 13:30 do 14:30, 20.06.2016 od 15:30 do 16:30, 24.06.2016 od 12:30 do 13:30. W razie pytań studentów – kontakt telefoniczny 692826682
Dział OrganizacjiNauczania
2016-06-14 Uwaga studenci – informacja od mgr A. Akielaszek-Witczak !!

Dodatkowe wpisy z języka niemieckiego w czwartek 16 czerwca 2016 roku od
11.00 do 13.00

Dział OrganizacjiNauczania
2016-06-14 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego !!

dr G. Mielczarek zaległych wpisów  będzie dokonywał 16 czerwca od godz. 16:00 przed planowanym egzaminem

Dział OrganizacjiNauczania
2016-06-10 Uwaga studenci – informacja od dr hab. M. Biernackiego !!

Zaległe wpisy odbędą się w sobotę 11 czerwca, godz. 11:00.

 Dział OrganizacjiNauczania
2016-06-08 Uwaga studenci metalurgii !!

W środę nie odbędą się zajęcia z dr inż. R. Hanarzem. W czwartek i piątek /9-10 czerwca/ zajęcia odbędą się wg planu

 Dział OrganizacjiNauczania
2016-06-07 Uwaga studenci !!

Zajęcia językowe w ramach programu Erasmus z mgr B. Hanaczewską
są przeniesione ze środy na piątek na godz. 10.30 – 12.00 i od 12 do 13.30

 Dział OrganizacjiNauczania
2016-06-07  Uwaga studenci ekonomii II nst roku !!

Przypominamy, że odrabiane zajęcia z Ewą Pastor zostały wyznaczone na czwartek 9 czerwca na godz. 16:00-17:30, s. 103B, s. 105B

 Dział OrganizacjiNauczania
2016-06-06 Uwaga studenci Nowych Mediów i Kulturoznawstwa !!

Konsultacje i wpisy u dr hab. A. Majkowska – 23 czerwca godz. 11:00-13:00

Dział OrganizacjiNauczania
  2016-06-06 : Uwaga studenci pedagogiki !!

Konsultacje i zaległe wpisy u dr J. Lipińskiej-Lokś – 10 czerwca godz. 15:00-16:00 oraz 17 czerwca godz. 17:00-18:00

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-06-06
Uwaga studenci pedagogiki !!
Wpisy do indeksu z praktyk dokonywane będą w cm. 7.06.2016 w pokoju 201b w godz. 15.15-17.00
 mgr Alicja Ostrowska
2016-06-02 Informacja od dr A. Soroki-Fedorczuk !!

Dyżur w sesji egzaminacyjnej – 13 czerwca, g. 8:30-10:00, s. 104B

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-06-02 Uwaga Studenci Pedagogiki!

Zajęcia z dr Jolantą Lipińską – Lokś
– III r. POW, st. stacjonarne – dodatkowe zajęcia uzupełniające, zaliczenie przedmiotu, wpisy: 6.06., godz. 10.00 – 12.15., s. 110.

– II r. POW, st. stacjonarne (grupa elastyczna) – 3.06., godz. 8.30 – 11.30, dodatkowe zajęcia (zadanie: Dzień Dziecka)

– II r. POW, st. niestacjonarne, 3.06. , godz. 18.30 – 21.00, zajęcia w formie e-lerningu. Kontakt z wykładowcą, w celu pobrania kodu.

III r. POW, st., niestacjonarne, 4.06., godz. 8.00 – 13.00, zajęcia w formie e-lerningu. Kontakt z wykładowcą w celu pobrania kodu.

 Dział OrganizacjiNauczania
2016-06-01 Uwaga studenci – informacja od prof. J. Łyko !!

Informuję, że pierwotne ustalenia dotyczące godziny zaliczenia, a więc 15.30 pozostają bez zmian.

Wykład z dr nz. A. Jeżowskim dla I roku ekonomii przeniesiony jest na godz. 17:05

Dział OrganizacjiNauczania
2016-06-01 Uwaga studenci ekonomii !!

Odrabiane zajęcia z prof. S. Czają odbędą się 9 czerwca w następujących godzinach:

12:00-13:30 – I rok

13:45-17:00- III rok

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-06-01 Uwaga studenci pedagogiki – informacja od dr A. Soroki-Fedorczuk !!

III rok Edukacja Przedszkolna – studia stacjonarne – zajęcia z dnia 09 czerwca odbędą się w dniu 02 czerwca (od godz. 8.30).
Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-31 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego !!

Informujemy, że zajęcia z dr G. Mielczarkiem są zajęciami obowiązkowymi.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-25 Informacja od dr I. Cech !!

Wykładowca prosi o skontaktowanie się grupy elastycznej o specjalności Menedżer… w sprawie zmiany formatu dzisiejszych zajęć (25.05 – środa). Rozliczenie projektu nastąpi 1 czerwca w godz. 17:00-18:30

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-23 Uwaga studenci I, II i III roku kierunku Metalurgia!!!

Dnia 1 czerwca br. o godz. 15:30 w auli 109A odbędzie się obowiązkowe spotkanie z Dyrektorem Instytutu Politechnicznego.

 2016-05-20 Uwaga studenci II roku air !!

Zajęcia z prof. M. Witczakiem z dnia 25 maja zostają przeniesione na 30 maja /poniedziałek/ na godz. 15:30. Zajęcia odbędą się w sali 003B

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-05-20 Studenci II r. Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej.

W dn. 23.05. 2016r. zajęcia z dr Jolantą Lipińską – Lokś nie odbędą się (choroba wykładowcy).

Konsultacje także w tym dniu się nie odbędą

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-05-18 Uwaga studenci !!

Ostateczny termin szkolenia BHP – 20 maja, s. 101B, godz. 15:00

 Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-18 Uwaga studenci I roku metalurgii !!

Dnia 18 maja zajęcia z dr inż K. Pantoł odbędą się w formie e-learningu. Zajęcia z mgr Z. Rogalską zostają przesunięte na godzinę 17:05

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-17 Uwaga studenci !!

Dnia 18 maja nie odbędą się zajęcia z mgr A. Ostrowską

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-17 Uwaga studenci II roku ekonomii !!

We wtorek 17 maja nie odbędą się zajęcia z dr inż. J.M. Hałasą. Zajęcia zostaną odrobione 8 czerwca w godz. 13:45- 18:40, s. 109A

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-17 Uwaga studenci – informacja od dr I. Cech !!

W dniach 16 maja oraz 30-31 maja zajęcia nie odbędą się. Zrealizowane zostaną w następujących terminach:

18 maja – menadżer: 15,30- 18,30 odrabianie wykładów z dnia 25 kwietnia, s. 102B

18 maja – 18:35-20:05 – obie grupy, ćwiczenia z 16 maja, s. 102B

25 maja –  menadżer, 15:30 – 20:05 ćwiczenia z 16.05.2016 i z dnia 30.05.2016, s. 102B

24 maja – rachunkowość, rachunkowość, 10:00-13:00 prawo celne i dewizowe z dnia 30.05.2016, s. 203B

21 maja – zajęcia zamian za 16.05.2016 – kurs dodatkowy
Sparkasse

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-16 Uwaga studenci !!

We wtorek 17 maja zajęcia z mgr inż. L. Kukłą odbędą się w formie e-learningu

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-16 Uwaga studenci !!

Dnia 2 czerwca – czwartek zajęcia z sali 109A zostają przeniesione do sali 103B – dotyczy kulturoznawstwa oraz ekonomii

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-13 Uwaga studenci!

W dniach 16-20 maja 2016 r. nie odbędą się zajęcia z dr Jolantą Lipińską-Lokś

Dział OrganizacjiNauczania
  2016-05-06 Uwaga studenci kierunku Nowe Media !!

Zajęcia z dr A. Bujakiem z 10 maja zostają przełożone na 31 maja 2016 r. na godz. 8:30

Dział OrganizacjiNauczania
  2016-05-05 Uwaga studenci ekonomii !!

Studenci którzy nie zgłosili się na spotkanie organizacyjne w sprawie praktyk proszę się kontaktować mailowo bądź telefonicznie do opiekuna praktyk.
mgr Ewa Pastor
 2016-05-05 Uwaga studenci III roku !!

Przypominamy, że zgodnie § 45 Regulaminu studiów PWSZ w Głogowie

 

Pracę licencjacką należy złożyć w pokoju 221 w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja (godnie § 45 Regulaminu studiów PWSZ w Głogowie).

Prace przyjmowane będą od 16 maja.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-05 Uwaga studenci !!

W dniach 9-13 maja nie odbędą się zajęcia z dr K. Czaplą, dr inż. P. Modzelem, dr A. Bujakiem

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-05 Uwaga studenci pedagogiki !!

Dnia 12 maja zajęcia z dr A. Soroką-Fedorczuk odbędą się w formie e-learningu

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-04 Uwaga studenci !!

W dniach 9-13 maja Dział Organizacji Nauczania będzie nieczynny.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-04 Uwaga studenci metalurgii – informacja od dr K. Rogóż !!

W środę 4 maja zajęcia odbędą się w formie e-learningu.

W czwartek 5 maja odbędą się zaległe zajęcia z III rokiem metalurgii

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-04 Uwaga studenci – informacja od mgr A. Akielaszek-Witczak !!

W dniach 4-6.05.2016 zajęcia z języka niemieckiego nie odbędą się. Zostaną
odrobione 21.5.2016 oraz 11.06.2016 roku w formie
warsztatów. Godzina oraz sala zostaną podane na kolejnych zajęciach

Dział OrganizacjiNauczania
2016-05-04 Uwaga studenci metalurgii !!

Zajęcia z dr inż. S. Biernatem w dniach 5, 6, 19, 27 maja oraz 2, 3, 10 czerwca odbędą się w formie e-learningu. Zajęcia z 29 kwietnia zostały przełożone na 13 maja, a zajęcia dla III roku zostaną umieszczone na platformie

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-28 Uwaga studenci i wykładowcy !!

Przypominamy, ze dzień 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Biura Uczelni w tym dniu będą nieczynne.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-28 Uwaga studenci ekonomii !!

W piątek 29 kwietnia nie odbędą się zajęcia z prof. Stanisław Czają oraz dr inż. A. Beclą

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-27 Uwaga studenci ekonomii, pedagogiki, kulturoznawstwa !!

Spotkanie  informacyjne w sprawie składania prac licencjackich – 6 maja,  godz. 15:30, s. 012B

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-27 Uwaga studenci !!

Dnia 6 maja zajęcia z języka angielskiego dla studentów stacjonarnych AiR II
prowadzone przez mgr Bogusławę Hanaczewską odbędą się w formie e-learningu

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-27 Uwaga studenci !!

Ostateczny termin szkolenia BHP – 20 maja, s. 101B, godz. 15:00

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-27 Uwaga studenci pedagogiki !!

W dniach 5-6 maja nie odbędą się zajęcia z dr A. Stefańską.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-27 Uwaga studenci !!

W dniach 04, 05, 06 maja 2016 r. nie odbędą się zajęcia z mgr Małgorzatą
Komorowską. Zajęcia zostaną odrobione w formie e-learning. Wiadomość dla:
1. Pedagogika I rok
2. Pedagogika II rok
3. Ekonomia I rok
4. Ekonomia II rok
5. Nowe Media I rok
6. Metalurgia II rok

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-26 Uwaga studenci kulturoznwstwa !!

Zajęcia z mgr D. Sczanieckim we wtorek 26 kwietnia odbędą się w sali 203B

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-25 Uwaga studenci !!

Konsultacje i dyżur Dyrektora Instytutu Humanistycznego dr S. Lisewskiej zostaje przełożony z dnia 25 kwietnia na 27 kwietnia (środa)

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-25 Uwaga studenci pedagogiki !!

Zajęcia z mgr A. Ostrowską we wtorek 26 kwietnia zostają odwołane.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-25 Uwaga studenci II roku ekonomii – informacja od dr I. Cech !!

W poniedziałek 25 kwietnia Zajęcia z II rokiem godz. 13,45-15,15 zostaną przeniesione na inny termin (do uzgodnienia na zajęciach w maju) a wykład 17:05-20:05 odrobiony zostanie w dniu 18 maja w godz. 17:05-20:05

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-25 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego !!

W dniach 27-29 kwietnia nie odbędą się zajęcia z dr inż. R. Hanarzem

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-25 Uwaga studenci pedagogiki !!

W dniach 25-28 kwietnia nie odbędą się zajęcia z dr A. Soroką-Fedorczuk

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-04-21 Uwaga studenci II roku pedagogiki !!

Zajęcia z dr K. Sępowicz-Buczko dnia 28 kwietnia 2016 roku nie odbędą się.

Zostaną zrealizowane 06 maja  2016 roku

godz. 10:15 – 11:45 – Prawne podstawy resocjalizacji  (wykład)

godz. 12:00 – 13:30 – Metodyka pracy resocjalizacyjnej (wykład )

godz. 13:45 – 15:15 -Poradnictwo rodzinne i wychowawcze ćwiczenia (specjalność: edukacja

przedszkolna, pedagogika  resocjalizacyjna)

oraz 08 czerwca 2016 roku

godz.18 :40 – 20:10 Poradnictwo rodzinne i wychowawcze (wykład) cały rok.

Sala 109A

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-20 Informacja od dr I. Cech dla I roku ekonomii !!

Zajęcia z nauki o przedsiębiorstwie w dniu 20.04.2016 odbędą się w godz. 15,
30-17 z mgr Ryszardem Golą-Sienkiewicz w sali 109A

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-19 Uwaga studenci Nowych Mediów !!

W czwartek 21 kwietnia zajęcia z mgr inż. L. Kukłą odbędą się w formie e-learningu

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-19 Szkolenie BHP !!

Dla studentów, którzy nie dopełnili tego obowiązku ostateczny termin szkolenia BHP wyznaczony został na 20 maja, godz. 15:00. Brak zaliczenia szkolenia BHP skutkuje niezaliczeniem semestru.

Przypominamy, że brak szkolenia skutkuje niezaliczeniem semestru.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-19 Dyżur i konsultacje dr Sławomiry Lisewskiej wyjątkowo w tym tygodniu
odbędą się w czwartek od godz. 14.00 zamiast we wtorek.
Dyrektor Instytutu Humanistycznego
2016-04-14 Uwaga studenci ekonomii II roku !!

Przypominamy o zajęciach z p. Braschongiem:

grupa angielska – piątek, godz. 14-17, s. 112A

grupa niemiecka – sobota, g. 9-12, s. 112A

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-13 Uwaga studenci III roku kulturoznawstwa !!

Proszę zwrócić uwagę na nowy przedmiot w planie – wtorek TP, godz. 15.30 – Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Zajęcia rozpoczynają się od 26 kwietnia 2016 r.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-12 Uwaga studenci ekonomii I roku !!

W poniedziałek 18.04 zostaną odrobione zajęcia ze Statystyki opisowej z prof. Biernackim. Grupa I w godz. 12-13:30, grupa II 18:40-20:10.

Zajęcia z Informatyki ekonomicznej dla grupy II odbędą się we czwartek 21.04 o 17:05

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-12 Zajęcia językowe – mgr M. Komorowska !!

15/04/2016 zjaęcia z grupą: Ekonomia II E +
Pedagogika II NST odbędą się w formie e-learning

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-04-12 Uwaga studenci ekonomii II roku !!!

W poniedziałek 18.04.16r. o godz. 16.30  w sali 102B odbędzie się spotkanie w sprawie praktyk ekonomicznych dla studentów II roku ekonomii (stacjonarni i niestacjonarni).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt  emaliowy pastor@pwsz.glogow.pl lub ep25@vp.pl .

mgr Ewa Pastor
2016-04-11 Uwaga studenci pedagogiki !!!

We wtorek 12.04.16r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie w sprawie praktyk pedagogicznych dla studentów II roku. Dodatkowe spotkanie odbędzie się 23 kwietnia w sobotę o 11.30.

Sala 103B

mgr Alicja Ostrowska
2016-04-08 Uwaga studenci metalurgii !!

Zajęcia z dr inż. S. Biernatem w dniach 14 – 15 kwietnia odbędą się w e-learningu

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-07 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego !!

W poniedziałek 11 kwietnia zajęcia z dr inż. B. Sulikowskim odbędą się w formie e-learningu

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-07 Uwaga studenci – zajęcia z Rekreacji !!

Zajęcia z Rekreacji z mgr A. Matusiak w piątek 8 kwietnia nie odbędą się z powodu choroby wykładowcy.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-04-07 Uwaga studenci ekonomii !!

Przypominamy, że warunek u dr hab. I. Kuropki odbędzie się w piątek 8 kwietnia !!

g. 15:30 – egz.

g. 16:30 – zal.

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-03-30 Ogłoszenie !!

Biblioteka Uczelniana ogłasza,
że do 22 kwietnia 2016 r. trwa kiermasz „KSIĄŻKA ZA 1 ZŁ.”
Książki można obejrzeć i zakupić w czytelni.

Szczególnie duży wybór
podręczników w zakresie nauk technicznych!!!

Dział OrganizacjiNauczania
2016-03-31 Uwaga studenci ekonomii II roku !! – ZMIANA

Zajęcia z dr inż. J. M. Hałasą we wtorek 5 kwietnia nie odbędą się. Zostają przeniesione na środę 13 kwietnia na godz. 15:30-18:35

Dział OrganizacjiNauczania
2016-03-29 Uwaga studenci !! Informacja od mgr B. Hanaczewskiej !!

1 kwietnia – grupy AiR Irok oraz Metalurgia I rok – zajęcia z języka angielskiego odbędą się w elearningu,
8 kwietnia grupa AiR II rok – zajęcia z języka angielskiego odbędą się w elearningu,

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-03-29 Uwaga studenci !!

Wyjątkowo w bieżącym tygodniu konsultacje i dyżur dyrektor IH nie odbędą się we wtorek, lecz w czwartek od godz. 11.00.

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-03-25 Uwaga studenci ekonomii III i I roku !!

Zajęcia z piątku 15.04 zostają przeniesione na czwartek 14.04

Ochrona własności intelektualnej (dr Modzel) – III rok Ekonomii – 11:30 – 13:00, s. 209A

Gospodarka regionalna (prof. Czaja) III rok Ekonomii – 13:00 -15:15 (3 godz.lekcyjne), s. 209A

Geografia polityczna i gosp. (prof. Czaja) – I rok Ekonomii – ST 15:30-17:00, s. 209A

Informatyka ekonomiczna I (mgr inż. Dziubek) – I rok Ekonomii – grupa I 12:00- 13:30, s. 217A/ grupa II 18:40-20:10 s. 217A

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-03-22 Uwaga studenci III roku Ekonomii, Kulturoznawstwa oraz Pedagogiki !!

Przypominam, że zgodnie § 45 Regulaminu studiów PWSZ w Głogowie

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w terminie uzgodnionym przez Dyrektora Instytutu, nie później jednak niż:

do dnia 25 maja – na studiach kończących się semestrem letnim,

 Dział OrganizacjiNauczania
2016-03-17 Uwaga studenci !!

W poniedziałek 21 marca zostają odwołane zajęcia z dr J. Cichlą

Dział OrganizacjiNauczania
2016-03-17 Uwaga studenci – zmiana sali !!

Zajęcia w piątek 18 marca przeniesione zostają w godz. 10:00 – 15:15 z sali 109A do 104B

Dział OrganizacjiNauczania
2016-03-16 Uwaga studenci !!

Przypominamy, że przerwa świąteczna zgodnie z organizacją roku akademickiego zaplanowana jest w dniach 23-30 marca 2016 r. Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w czwartek 31 marca 2016

Dział OrganizacjiNauczania
2016-03-16 Uwaga studenci !!

Zapraszamy wszystkich studentów na szkolenie z obsługi Lexa, które
odbędzie się 22 marca br., o godz. 15.30, w sali 109A. Każdy uczestnik
otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Biblioteka PWSZ
2016-03-16 Uwaga studenci !! 

Konsultacje odnośnie praktyk studenckich IP odbywać się będą w środy w godz. 15.35 – 16.15 budynek B sala 002

mgr Zofia Rogalska
2016-03-14 Szanowni Państwo!!!

Do dnia 20 marca br. trwa ostatni (w tym roku akademickim) nabór formularzy zgłoszeniowych na wyjazdy pracowników
w celach szkoleniowych lub w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Formularze proszę składać osobiście w pok. 119 lub przesłać na adres: rzany@pwsz.glogow.pl

Biuro Erasmus+
2016-03-11
Uwaga studenci pedagogiki !!
Dnia 14 marca nie odbędą się zajęcia z dr A. Soroką-Fedorczuk.
Zajęcia zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.
Grupa elastyczna – Seminarium z dr hab. T. Mrozem odbędzie się o godz. 15.30
Dział OrganizacjiNauczania
2016-03-11
Uwaga studenci pedagogiki !!
W dniach 11-13 marca 2016 r. nie odbędą się zajęcia z prof. P. Czarneckim.
Dział OrganizacjiNauczania
2016-03-09
Uwaga studenci !!
Dnia 10 marca – czwartek – nie odbędą się zajęcia  z mgr Ł. Kaźmierczakiem
Dział OrganizacjiNauczania
2016-03-08
Uwaga studenci !!
W dniach 8 marca i 10 marca nie odbędą się zajęcia z mgr A. Saratą-Borowieckim
Dział OrganizacjiNauczania
2016-03-03
Uwaga studenci I roku ekonomii elast.!

Zajęcia z j.angielskiego z mgr A. Sarata-Borowieckim w piątek 4 marca  zostają odwołane.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-03-03
Uwaga studenci!

W dniu 03.03.2016 zajęcia z grafiki inżynierskiej są przeniesione z godziny 17.05 na 8.30

Dział OrganizacjiNauczania
2016-03-01
Uwaga studenci pedagogiki i kulturoznawstwa!!
Zajęcia z prof. E. Józefowskim dnia 10 maja nie odbędą się. Zostaną zrealizowane 16 maja /pon/ w sali 105B. Godziny zajęć bez zmian.
Dział OrganizacjiNauczania
 2016-03-01
Uwaga studenci!
Zajęcia z j.angielskiego z mgr A. Sarata-Borowieckim
zostają odwołane od wtorku 1 marca do czwartku 3 marca.
Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-29

Uwaga studenci I roku pedagogiki !

We wtorek 1 marca nie odbędą się zajęcia z mgr A. Ostrowską, planowane na godz. 8:00 . Zostaną zrealizowane w środę o godz. 12:00

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-26

Drodzy Studenci!!!

Trwa kolejny nabór wniosków na zagraniczne wyjazdy na praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2015/2016 w ramach Programu Erasmus+
Termin składania zgłoszeń upływa 10 marca 2016 r.

Biuro Erasmus+ 
2016-02-25 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego III roku !!

Seminaria dopisane w planie rozpoczną się od dnia 29 lutego 2016 r.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-25 Uwaga studenci ekonomii II roku !!

Proszę zwrócić uwagę na zmiany w planie.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-25 Uwaga studenci pedagogiki !!

Zajęcia z dr A. Soroką-Fedorczuk dnia 29 lutego nie odbędą się. Terminy odrabiania zostaną podane w terminie późniejszym

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-25 Uwaga studenci !!

Przypominamy, że uczestnictwo w zajęciach językowych jest obowiązkowe. Brak uczęszczania za na lektorat skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-25 Uwaga studenci !!

Dnia 25 lutego nie odbędą się zajęcia z dr I. Cech.

Zajęcia dla I roku ekonomii – terminy odrabianych zajęć:

1 marca – wtorek, godz. 18.30, s. 012B

7 marca, poniedziałek, godz. 18:30, s. 109A

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-24 Uwaga studenci ekonomii – II rok !!

Terminy odrabianych zajęć dr inż. J.M. Hałasy:

Makroekonomia ćw (rach) – 29 lutego, godz. 8.30, s. 109A

Makroekonomia ćw (ek. sekt.pub.) – gr. dzienna – 29 lutego, godz. 12:00, s. 109A

Makroekonomia w – 1 marca, godz. 17 :05, s. 203B

Makroekonomia ćw – grupa elastyczna z dnia 23 lutego i 1 marca – terminy zostaną podane później

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-24 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego !!

W dniach 1-4 marca nie odbędą się zajęcia z dr hab. inż. Z. Lipnickim

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-23 Uwaga studenci I roku metalurgii !!

W środę 24 lutego nie odbędą się zajęcia z dr inż. K. Pantoł. Zajęcia z fizyki z mgr inż. Z. Rogalską rozpoczną się o godz. 17:05

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-23 Uwaga studenci !!

Zajęcia z języka angielskiego z mgr M. Komorowską z grupą elastyczną z pedagogiki zostają na prośbę studentów przeniesione z dnia 26 lutego na 1 marca 2016 r.

Dział OrganizacjiNauczania
22-02-2016  Informuję, iż minął termin zdania indeksu po skończenej sesji.

Studenci, którzy nie oddali indeksu będą w najbliższym terminie skreśleni z listy studentów.

DZIEKANAT
2016-02-22 Uwaga studenci !!

W dniu 25 lutego 2016 zajęcia z lektoratu z mgr M. Komorowską odbędą się w
formie e-learning:
1. Nowe Media I rok ST
2. Ekonomia I rok ST
3. Ekonomia II rok ST

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-20 Uwaga studenci  ekonomii rok I grupa elastyczna

Przypominam, iż zgodnie z ustaleniami, zajęcia z Informatyki ekonomicznej zamiast w poniedziałek 22.02.16 odbędą się we czwartek 25.02.16. w godz. 15:30-17:00 w sali 213.

mgr inż. Aneta Dziubek 
2016-02-18 Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego!!!

Spotkanie w sprawie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego odbędzie się 26 lutego br. o godz. 16:00.

Na spotkanie zapraszamy w szczególności studentów, którzy planują zrealizować praktyki z programu Erasmus+.

Erasmus+
2016-02-18 Informacja dla Nowych Mediów od mgr Aleksandry Matusiak!!!!

Pierwsze zajęcia z Rekreacji w tym semestrze dla grupy elastycznej w czwartek 25.02 i dla grupy dziennej w piątek 26.02 odbędą się i na sali i na siłowni tak jak w poprzednim semestrze według ustalonego podziału tj ( elastyczni – czwartek sala PWSZ oraz siłownia od godz. 18.45 ) (dzienni piątek siłownia 12.00-12.45, sala PWSZ 13.00-14.00 , siłownia 14.15-15.00 –podział na dwie grupy)

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-17 Uwaga studenci kierunku Nowe Media !!

Uprzejmie informuję, że nasze zajęcia w
czwartek 18.02.2016 nie mogą się odbyć i zostaną odrobione w późniejszym
terminie.

mgr inż. T. Graczyk
2016-02-17 Uwaga studenci ekonomii !!

Zajęcia z dr hab. M. Kwiatkowskim w czwartek 18 lutego nie odbędą się. Zostaną zrealizowanie w terminie późniejszym

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-17 Uwaga studenci  ekonomii rok I 

Zajęcia z Informatyki ekonomicznej I we czwartek 18 lutego 2016r. odbędą się w godz. 15:30-17:00 w sali 213 (zamiast zajęć z Nauki o przedsiębiorczości). Obie grupy.

 

Instytut Ekonomiczny
2016-02-16 Przypominamy!!!

Dodatkowy kurs języka angielskiego rozpocznie się 17 lutego 2016 r.

Zajęcia realizowane będą w środy w godzinach:

9:00 – 10:30 – angielski biznesowy

10:45 – 12:15 – angielski ogólny

Zajęcia prowadzić będzie mgr Bogusława Hanaczewska.

Zajęcia przeznaczone są w szczególności dla osób, które maja zamiar wyjechać na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+.

Biuro Erasmus+
2016-02-16 Uwaga studenci ekonomii I roku !!

We wtorek 16 lutego zajęcia z prof. Łyko odbędą się w sali 109A

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-16 Uwaga studenci !!

W środę 17 lutego nie odbędą się zajęcia z dr inż. P. Majdzikiem

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-16 Uwaga studenci  ekonomii !!

W najbliższy czwartek 18 lutego nie odbędą się zajęcia z dr I. Cech.

Terminy odrabianych zajęć:

rok II – zajęcia z czwartku z godz. 17.05 przeniesione zostają na środę 17 lutego na godz. 17.05, s. 104B

rok II – zajęcia z czwartku z 13:45 zostają przeniesione na poniedziałek 22 lutego na godz. 8:00, s. 102B

rok I – terminy zostaną podane w późniejszym czasie

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-15 Uwaga studenci – zmiana terminu spotkania ws. praktyk realizowanych w ramach Programu Erasmus+!!!

Spotkanie odbędzie się dnia 24 lutego br. o godz. 13:00.

 

Za zmiany przepraszamy!

Biuro Erasmus+
2016-02-15 Uwaga studenci pedagogiki !!

Zajęcia z Technologii inf. dla gr. I  we wtorek odbędą się w godz. 9:30-10:15

Zajęcia z Technologii inf. dla gr. II w środę odbędą się w godz. 9:30-10:15

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-15 Uwaga studenci pedagogiki !!

Zajęcia z mgr A. Ostrowską w dniach 15-19 lutego nie odbędą się.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-12 Uwaga studenci !!

Zajęcia z Rekreacji z mgr Z. Prejsem rozpoczną się w terminach późniejszych. Dokładne daty zostaną podane po spotkaniu z prowadzącym

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-10 Uwaga studenci – informacja od mgr B. Hanaczewskiej!

Konsultacje, wpisy, zaliczenia, poprawki – piątek 12 lutego od godz, 11:00 – 13:00

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-10 Uwaga studenci !!

Przypominamy, że zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczynają się od 15 lutego 2016 r. od tygodnia parzystego

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-08 Uwaga studenci – informacja od mgr M. Luzara !!

Konsultacje, wpisy, zaległości – wtorek 9 lutego, sala 303B, godz. 13:00

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-02 Uwaga studenci – informacja od prof. A. Jeżowskiego !!

Konsultacje, wpisy, zaległości – sobota 13 lutego, godz. 10.30

Dział OrganizacjiNauczania
2016-02-02 Uwaga studenci !!

Informacja od mgr inż. Tadeusza Graczyka

Wszystkich moich studentów, którzy jeszcze nie otrzymali wpisu do indeksu
zapraszam w piątek 05.02.2016 od godz. 13:00 do 17:00 – sala 113.

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-29 Uwaga studenci !! Informacja od mgr A. Matusiak !!

Wykładowca dostępna będzie na Uczelni wyłącznie w piątek 29 stycznia do 19:00 oraz w sobotę do godz. 11:00 w sali 206B /lub informacja na portierni/. Proszę o zgłoszenie się studentów w celu uzupełnienia zaliczeń i wpisów

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-29 Uwaga studenci !!

W dniach 28-30 stycznia nie odbędą się zajęcia z dr inż. G. Góralem oraz dr hab. inż. A. Klepką

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-28 Uwaga studenci !!

Mgr B Hanaczewska – lektor języka angielskiego dostępna będzie na uczelni w poniedziałek 1 lutego w godz. 16:30-19:30

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-27 Uwaga studenci metalurgii !!

W dniach 28 – 29 stycznia nie odbędą się zajęcia z dr inż. R. Hanarzem.

Konsultacje zaliczenia i wpisy – 5 lutego /piątek/ w godz. 9:00-11:00 oraz 15:30-17:00

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-25 Uwaga studenci metalurgii !!

Zajęcia z dr inż. B. Sulikowskim w poniedziałek 25 stycznia nie odbędą się

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-25 Uwaga studenci !!

W dniach 25-26 stycznia nie odbędą się zajęcia z dr hab. K. Skurjat

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-01-19 Uwaga studenci !!

Terminy egzaminów w sesji egzaminacyjnej i poprawkowej umieszczone są na podstronach poszczególnych Instytutów w zakładce “dla studenta”

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-01-19 Informacja od dr J. Lipińskiej – Lokś !!

Termin konsultacji (+ zaległe wpisy) w sesji egzaminacyjnej

1.02.2016r., godz. 14.00 – 15.30, sala 110;

14.02.2016r. godz. ½ godz. po zakończeniu zajęć na studiach niestacjonarnych

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-01-19 W sesji egzaminacyjnej mgr E. Pastor będzie dostępna 02.02 od 10 do 11.30. Pokój 201b. Dział OrganizacjiNauczania
 2016-01-18 Informacja od mgr B. Hanaczewskiej  – lektorat z języka angielskiego !!

w piątek 22. 01 zajęcia z AiR II rok, Air I rok i Metalurgia I rok odbędą
się w formie e-learning

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-01-18 Uwaga studenci III Air !!

W środę 20 stycznia zajęcia z prof. zw. M. Witczakiem rozpoczną się od godz.  16:00

Dział OrganizacjiNauczania
 2016-01-18 Uwaga studenci ekonomii I roku !!

We wtorek 19 stycznia w godzinach zajęć z dr K. Czaplą odbędzie się wykład z z prof. zw. J. Łyko z Matematyki. Ćwiczenia dla gr. I rozpoczną się od godz. 12:00, Ćwiczenia dla Grupy II zostają przedłużone do godz. 20:00

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-18 Dnia 17 lutego 2016 r. o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie w sprawie realizacji praktyk zagranicznych z programu Erasmus+.

Obecność obowiązkowa dla wszystkich studentów, którzy będą korzystać z programu w roku akademickim 2015/2016.

Przypominamy, że z wyjazdu na praktyki zagraniczne mogą skorzystać również studenci ostatniego roku studiów (tzw. praktyka absolwencka)

Erasmus+
2016-01-18 Uwaga studenci !!!

Dodatkowy kurs języka angielskiego rozpocznie się 17 lutego 2016 r.

Zajęcia realizowane będą w środy w godzinach:

9:00 – 10:30 – angielski biznesowy

10:45 – 12:15 – angielski ogólny

Zajęcia prowadzić będzie mgr Bogusława Hanaczewska.

Erasmus+
2016-01-18 Uwaga studenci !!!

Proszę o zadeklarowanie do dnia 25.01.2016 r. chęci uczestnictwa w wyjazdach w ramach programu Erasmus+ (semestr nauki lub praktyka) w roku akademickim 2016/2017.

Erasmus+
 2016-01-15 Uwaga studenci !!

Pracownia Badań Regionalnych przy PWSZ w Głogowie zwraca się do studentów z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej rewitalizacji Głogowa.

Link: docs.google.com/forms/d/1vLdz487RAWX5cn4AmUMhAHLGaR_9npFjQwqYxfSi8lQ/viewform?c=0&w=1

O pracowni można również poczytać tutaj: http://pbr.pwsz.glogow.pl/

 

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-13 Szkolenie Biblioteczne – godz. 15:00, sala 209A. Data: 15 stycznia 2016r. Szkolenie obowiązkowe dla osób, które nie zrealizowały go do tej pory. Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-13 Zajęcia z języka angielskiego z mgr M. Komorowską !!

15/01/2016 – Ekonomia II St elastyczna, Metalurgia II ST elastyczna,
Pedagogika II ST elastyczna, Pedagogika II NST – zajęcia z mgr Małgorzatą
Komorowską odbędą się w formie e-learning.

20/01/2016 – Pedagogika II ST, Pedagogika I ST – zajęcia z mgr Małgorzatą
Komorowską odbędą się w formie e-learning.

21/01/2016 – Ekonomia I ST, Nowe Media I ST – zajęcia z mgr Małgorzatą
Komorowską odbędą się w formie e-learning

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-13 Uwaga studenci metalurgii I roku !!

W środę 13 stycznia zajęcia z dr inż. K. Pantoł odbędą się w formie e-learningu

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-12 Uwaga studenci !!

Informujemy, że na wniosek RUSS z uwagi na organizację uroczystości Otrzęsin I roku, J.M. Rektor dr Katarzyna Rusak wyraziła zgodę na godziny rektorskie w czwartek 21 stycznia w godz. 8:30-11:45

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-12 Uwaga studenci ekonomii I roku !!

We wtorek 12 stycznia nie odbędą się zajęcia z prof. zw. J. Łyko. Zajęcia z mgr S. Mędrkiem rozpoczną się o godz. 18:15

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-12 Uwaga studenci ekonomii !!

Zajęcia z dr I. Cech dnia 14 stycznia nie odbędą się. Zostaną odrobione 21 stycznia (w kolejnym tygodniu) s. 101B

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-12 Uwaga studenci III roku pedagogiki !!

Przypominam o kończącym się terminie rozliczenia z praktyk. Zaliczenia dokonywane będą w dn.

29. stycznia 16.00-17.30 lub w godzinach dyżurów
mgr Alicja Ostrowska 
2016-01-11 Informacja od mgr E. Pastor !!

Zajęcia dodatkowe dla Metalurgii III rok – logistyka w przedsiębiorstwie czwartek TNP od 15.30 do 17.00. Termin – 28 stycznia 2016. Obecność studentów obowiązkowa.

Dział OrganizacjiNauczania
09.01.2015 Studenci I roku pedagogiki (stacjonarni oraz elastyczni) 

Przypominam, iż zajęcia z rekreacji odbędą się na siłowni i sali według wcześniej ustalonego planu.

 

mgr Aleksandra Matusiak
2016-01-07 Uwaga studenci ekonomii !!

Dnia 7 stycznia – czwartek – nie odbędą się zajęcia z mgr E. Pastor.

Zostaną odrobione 14 stycznia 2016 r.

 

Dnia 8 stycznia zajęcia z mgr E. Pastor odwołane. Zajęcia (eko men III rok) zostaną odrobione w piątek 15 stycznia w godz. 15:30-18:35

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-07 Podział na tygodnie w styczniu 2016 !!

4-10 stycznia – TYDZIEŃ PARZYSTY

11-17 stycznia – TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

18-24 stycznia – TYDZIEŃ PARZYSTY

25-31 stycznia – TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

Dział OrganizacjiNauczania
2016-01-07 Uwaga studenci ekonomii III rok!!

Zajęcia z dr I. Cech zostają przeniesione z czwartku 14 stycznia na poniedziałek 11 stycznia – godz. 13:45

Dział OrganizacjiNauczania
2015-12-30 Uwaga studenci automatyki i robotyki IV rok !!

Termin złożenia prac inżynierskich upływa z dniem 25 stycznia 2016 r.

Prace należy składać w Dziale Organizacji Nauczania, biuro 221

Dział OrganizacjiNauczania
2015-12-22 Kolejny cykl warsztatów z native speakerem

Koordynator  Erasmus+ zaprasza na warsztaty w językowe w dniach:

13 stycznia 2016 r. w godz. 17:00 – 19:00

14 stycznia 2016 r.  w godz. 9:00 – 13:00

Zajęcia z języka niemieckiego poprowadzi Bjӧrn Hensel, natomiast z języka angielskiego Matthias Brasching.

Warsztaty obejmują: rozmowę kwalifikacyjną oraz język biznesowy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na zajęcia.

Zapisy w Biurze Erasmus + pok. 119 lub mailem erasmus@pwsz.glogow.pl

Zapisy przyjmujemy do dnia 11 stycznia do godz. 15:00.

Biuro Erasmus+
2015-12-14 Uwaga studenci !!

Zajęcia z mgr inż. T. Graczykiem w dniach 17.01 – 30.01 odbędą się w e-learningu

Dział OrganizacjiNauczania
2015-12-09 Uwaga studenci pedagogiki!!

Dnia 7 stycznia nie odbędą się zajęcia z dr J. Herbergerem. Odrobione zostaną w dniach 14 i 21 stycznia w grupach zgodnie z wytycznymi wykładowcy

Dział OrganizacjiNauczania
 2015-11-23 Uwaga studenci ekonomii I roku – socjologia.

Zajęcia z Socjologii odbywać sie będą w następujących terminach :

27 XI / 11 XII / 18 XII / 8 I / 15 I / 29 I

 Dział OrganizacjiNauczania
2015-11-17 Uwaga studenci – zmiana terminów zajęć u dr K. Chmieleckiego !! – dotyczy zajęć na studiach stacjonarnych !!

Zajęcia z 21 i 22 grudnia zostają przeniesione na następujące terminy:

11 styczna 2016 roku – sala 102B
8.30 – 10.00 Komunikacja społeczna – wykład
10.15 – 11.45 Komunikacja społeczna – ćwiczenia
12.00 – 13.30 Teoria nowych mediów – wykład
15.30 – 18.45 Wiedza o mediach – wykład

12 stycznia 2016 roku – sala102B
8.30 – 10.00 Teoria nowych mediów – wykład
10.15 – 11.45 Reklama i marketing – ćwiczenia
12.00 – 13.30 Internet i nowe media – wykład
13.45 – 15.15 Media w praktyce op.-wych. – sala 105B

 

Dział OrganizacjiNauczania
2015-10-29 Uwaga studenci Air i Ped !!

Zajęcia z dr inż. P. Modzelem z Ochrony własności intelektualnej odbywać się będą w środy w terminach  04.11;18.11;25.11.2015 i
20.01.2016

Dział OrganizacjiNauczania
 2015-07-29

Terminy zjazdów i podział na tygodnie oraz organizacja roku akademickiego 2015/2016 umieszczone są na stronie Uczelni w zakładce Plan zajęć pod tabelą

 Dział OrganizacjiNauczania
 14.02.2015 r.

UWAGA STUDENCI !!!

 Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie § 14 ust. 6 Student zobowiązany jest w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej do złożenia w Dziekanacie Uczelni indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta.

 Studenci, którzy nie mieli egzaminów poprawkowych powinni niezwłocznie oddać indeks wraz z kartą. 

Obowiązkiem studenta jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem wpisu do indeksu
i karty okresowych osiągnięć studenta.

Brak wpisu w jednym z tych dokumentów traktuje się jako niedopełnienie warunków zaliczenia przedmiotu.

 

Informujemy, że nie będą wydawane studentowi zaświadczenia, jeżeli nie zostanie złożony w Dziekanacie uzupełniony indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta.

 DZIEKANAT
Studenci przystępujący do obrony !!!!Kompletnie uzupełnione indeksy wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta należy złozyć w Dziekanacie nie później niż tydzień przed wyznaczym terminem obrony.Przypominamy, iż Dziekanat Uczelni czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00dodatkowo w tygodnie “zjazdowe” – piątki  od godz. 10.00-18.00 oraz w soboty od 8.30 do 14.00Studenci niestacjonarni – proszę nie zapomnieć o braku zaległosci finansowych !!! DZIEKANAT
29.01.2014 Studenci mający Indywidualną Organizację Studiów !!!Informuję, iż zostaliści zobowiązani do indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz ustalenia terminów zaliczeń i egzaminów, założenia zeszytu obejmującego: nazwę przedmiotu, stopień/tytuł, imię i nazwisko wykładowcy, numer i datę konsultacji lub datę uczestnictwa w zajęciach, treści obowiązujące do zaliczenia przedmiotu, formę zaliczenia przedmiotu, podpis wykładowcy i studenta.Należało się zgłosić z ww. zeszytem do dziekanatu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W związku z powyższym minął termin  wypełnienia zobowiązania.Dyrektor Instytutu ma prawo odmówić przyznania takiego trybu nauczania na semestr następny osobie, która terminowa nie rozliczyła się ze swoich zobowiązań. Dziekanat

 

Semestr zimowy – rok akademicki  2015/2016

 

TYDZIEŃ PARZYSTY

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

1 października – 4 października 2015

5 października – 11 października 2015

12 października – 18 października 2015

19 października – 25 października 2015

26 października – 1 listopada 2015

2 listopada – 8 listopada 2015

9 listopada – 15 listopada 2015

16 listopada – 22 listopada 2015

23 listopada–29 listopada 2015

 30 listopada  – 6 grudnia 2015

7 grudnia – 13 grudnia 2015

14 grudnia– 20 grudnia 2015

21 grudnia – 27 grudnia 2015

28 grudnia – 3 stycznia 2016

4 stycznia – 10 stycznia 2016

11 stycznia – 17 stycznia 2016

18 stycznia – 24 stycznia 2016

25 stycznia – 31 stycznia 2016

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

 

Zjazdy po TNP

 

I.       2-4 października /po TP/

II.      9-11 października

III.    23-25  października

IV.    6-8 listopada

V.      20-22 listopada

VI.    4-6 grudnia

VII.   18-20 grudnia

VIII.  8-10 stycznia /po TP/

IX.    15-17 stycznia

X.      29-31 stycznia

 

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowe termin / y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3,§13Uchwały nr 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

 

 

 

Semestr letni – rok akademicki  2015/2016

 

TYDZIEŃ PARZYSTY

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

15 lutego – 21 lutego 2016

22 lutego – 28 lutego 2016

29 lutego – 6 marca 2016

7 marca  – 13 marca 2016

14 marca – 20 marca 2016

21 marca – 27 marca 2016

28 marca – 3 kwietnia 2016

4 kwietnia – 10 kwietnia 2016

11 kwietnia –17 kwietnia 2016

 18 kwietnia – 24 kwietnia 2016

25 kwietnia – 1 maja 2016

2 maja – 8 maja 2016

9 maja  – 15 maja 2016

16 maja – 22 maja 2016

23 maja – 29 maja 2016

30 maja– 5 czerwca 2016

6 czerwca – 12 czerwca 2016

13 czerwca – 19 czerwca 2016

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

Ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TNP

 

I.       12 – 14 lutego

II.      26 – 28 lutego

III.    11 – 13 marca

IV.    18 – 20 marca /po TP/

V.      8-10 kwietnia

VI.    22-24 kwietnia

VII.   6-7 maja

VIII. 20 – 22 maja

IX.     3-5 czerwca

X.      10 – 12 czerwca /po TP/

 

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowe termin / y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3,§13Uchwały nr 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)