Plany zajęć

Ogłoszenia i informacje

 

Data dodania Treść Źródło informacji
2016-12-07 Uwaga studenci III roku ekonomii !!

Dodatkowe terminy zajęć z Rachunkowości zarządczej (z dr A. Kasprzak-Dobrowolską) – dotyczy grup z godz. 15:30.

8 grudnia oraz 5 stycznia w godz. 15:30-18:35 – sala 209A

Dział Organizacji Nauczania
2016-12-07 Uwaga studenci IV roku AiR !!

Na najbliższe konsultacje w sprawie prac inżynierskich do dr inż. G. Górala można zgłosić się w dniach 14-15 grudnia, w godz. 15:30-20:00

Dział Organizacji Nauczania
2016-12-07 Uwaga studenci IV roku Instytutu Politechnicznego !!

Zajęcia z dr inż. P. Modzelem w dniach 7-9 grudnia nie odbędą się

Dział Organizacji Nauczania
2016-12-05 Uwaga studenci metalurgii IV roku !!

Zajęcia laboratoryjne z dr inż. E. Banaczyk dnia 6 grudnia odbywa grupa ZIP

Dział Organizacji Nauczania
2016-12-05 Uwaga studenci !!

We wtorek 6 grudnia nie odbędą się zajęcia z dr A. Ostrowską

Dział Organizacji Nauczania
2016-12-05 Uwaga studenci pedagogiki !!

W dniach 8-9 grudnia nie odbędą się zajęcia z dr J. Herbergerem

Dział Organizacji Nauczania
2016-12-05 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego !!

W poniedziałek 5 grudnia zajęcia z dr inż. B. Sulikowskim nie odbędą się .

Dział Organizacji Nauczania
2016-12-05 Uwaga studenci AiR II rok !!

Zajęcia z dr hab. inż K. Patanem zostają przeniesione z piątku 9 grudnia na wtorek 6 grudnia

Dział Organizacji Nauczania
2016-12-04 Dnia 5 grudnia Biuro Projektów będzie zamknięte. Anna Rżany
2016-12-01 Uwaga studenci metalurgii I i II roku !!

Zajęcia z dr inż. K. Pantoł zostają jednorazowo przeniesione z 8 grudnia na 7 grudnia.

Met II rok – wykład – sala 104B, godz. 15:30

Met I rok, gr. I, sala 113A, godz. 8:30

Met II rok, sala 113a, godz. 18:40

 

Dział Organizacji Nauczania
2016-12-01 Uwaga studenci !!

Dnia 8 grudnia zajęcia ćwiczeniowe z mgr Z. Rogalską zostają przeniesione do sali 103B

Dział Organizacji Nauczania
2016-12-01 Uwaga studenci AiR !!

W piątek 2 grudnia nie odbędą się zajęcia z dr inż. A. Klepką

Dział Organizacji Nauczania
2016-11-30 Uwaga studenci !!

W dniach 1-2 grudnia zajęcia z dr inż. P. Modzelem nie odbędą się

Dział Organizacji Nauczania
2016-11-30 Uwaga studenci – informacja od dr A. Soroki-Fedorczuk !!

W piątek 2 grudnia  zajęcia z III rokiem pedagogiki odbędą się w formie e-learningu.

W czwartek 1 grudnia  II rok Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna (licencjat) wychodzi  o godz. 9.00 do godz. 11.30 do Miejskiego Przedszkola nr 21 w Głogowie
 Dział Organizacji Nauczania
2016-11-30 Uwaga studenci I roku kierunków AiR, FiR oraz Metalurgia !!

Proszę zwrócić uwagę na plany zajęć. Dopisane zostały zajęcia z Rekreacji

Dział Organizacji Nauczania
2016-11-29 Uwaga studenci automatyki i robotyki !!

9 grudnia zajęcia z dr inż. B. Sulikowskim odbędą się w formie e-learningu

Dział Organizacji Nauczania
2016-11-29 Uwaga studenci !!

Zajęcia z dr I. Rutkowską w dniach 28-29 stycznia nie odbędą się. Zostaną zrealizowane w miesiącu styczniu po uzgodnieniu z każdą z grup.

Dział Organizacji Nauczania
2016-11-29 Uwaga studenci ekonomii II roku !!

Zajęcia z dr I. Cech dnia 12 grudnia nie odbędą się, zostają przeniesione na 5 grudnia na godz. 9:30

Dział Organizacji Nauczania
2016-11-29 Uwaga studenci kierunku Nowe Media !!

We wtorek 29 listopada nie odbędą się zajęcia z mgr I. Krasicką. Zrealizowane zostaną 13 grudnia w godz. 8:30 -11:45 w sali 217A

Dział Organizacji Nauczania
2016-11-29 Uwaga studenci – informacja od dr hab. A. Majkowskiej !!

We wtorek 29 listopada nie odbędą się zajęcia z wykładowcą.

Zostaną odrobione 14 grudnia w godz. 12:00-20:00

Dział Organizacji Nauczania
 2016-11-29 Uwaga studenci !!

W dniach 28-30 listopada nie odbędą się zajęcia z mgr E. Pastor !!

Dział Organizacji Nauczania
 2016-11-28 Uwaga studenci 3 roku kierunku Metalurgia spec. ZIP !!

W dniu jutrzejszym (29 listopada) zajęcia z przedmiotu Podstawy zarządzania z dr Jarosławem Hermaszewskim rozpoczną się o godzinie 17:05

Sekretariat Dyrektorów Instytutów
 2016-11-28 Uwaga studenci I roku FIR !!

W najbliższą srodę 30.11 w godz. 12:00-17:00 odrabianę są zajęcia z Finansów

Instytut Ekonomiczny
2016-11-28 Uwaga studenci !!

W dniach 28-29 listopada nie odbędą się zajęcia z dr inż. Elżbietą Banaczyk
Sekretariat Dyrektorów Instytutów
2016-11-23 Uwaga studenci FiR I !!

Zajęcia z języka niemieckiego dla FiRu w dniu 24.11.2016 roku zostają przeniesione na 8 grudzień od 12:00 do 15:15
 Sekretariat Dyrektorów Instytutów
2016-11-22
Uwaga studenci AiR I stac. elast. !!

Zajęcia z języka angielskiego z Bogusławą Hanaczewską w piątek 25 listopada odbędą się w formie e-learningu.
Prosze o kontakt w celu uzyskania dostępu do kursu: hanaczewska@pwsz.glogow.pl
Sekretariat Dyrektorów Instytutów
2016-11-22

Uwaga studenci !!

W dniu 23 listopada nie odbędą się zajęcia z dr inż. Pawłem Majdzikiem

Sekretariat Dyrektorów Instytutów
2016-11-18

Uwaga studenci !!

 

Zmiana terminu zajęć z mgr S. Mędrkiem :
Met 4 r. – Organizacja pracy i zarządzanie – z 22.11 na 29.11, godz. 15:30
Met 3 r. – Podstawy zarządzania – zajęcia 22.11 przeprowadzi dr J. Hermaszewski
Dział Organizacji Nauczania
2016-11-15
Uwaga studenci I roku pedagogiki i metalurgii!
Zajęcia z j. angielskiego z mgr A. Sarata-Borowieckim we wtorek nieparzysty 22.11.2016
zostają przełożone na kolejny wtorek nieparzysty 06.12.2016;
pedagogika 10:15 – 11:45 ( + 12:00 – 13:30),
metalurgia 17:05 – 18:35 ( + 15:30 – 17:00)
Dział Organizacji Nauczania
2016-11-15 Uwaga studenci !!!

Bardzo proszę o zgłaszania do Biura Projektów (pok. 119) grupowych adresów e-mail poszczególnych kierunków.

Można również przesłać e-mail na adres erasmus@pwsz.glogow.pl wpisując tylko w temacie kierunek studiów, rok, oraz tryb (np. pedagogika, I, stacjonarne).

Brakuje mi adresów:

  • Ekonomia stacjonarne II  rok
  • Nowe media stacjonarne I  rok
Biuro Projektów 
2016-11-14 Uwaga studenci pedagogiki !!

We wtorek 15 listopada nie odbędą się zajęcia  z dr hab. A. Majkowską o godz. 12:00-13:30.  Zostaną zrealizowane 13 grudnia w godz. 17:05-18:35.

Pozostałe zajęcia realizowane są wg planu

Dział Organizacji Nauczania
2016-11-14 Decyzje dot. stypendiów na rok akademicki 2016/2017 są do odbioru w Dziekanacie, w godzinach urzędowania Dziekanat
2016-11-10 Informacja od mgr A. Akielaszek-Witczak – informacja dla II roku pedagogiki!!

Termin odrabianych zajęć z 25 października:

22 listopada, 6 grudnia – godz. 12:00-13:30

Dział Organizacji Nauczania
2016-11-07

Uwaga studenci I roku FIR !!

We wtorek 8 listopada zajęcia odbędą się wg harmonogramu:

  • 8:30-10:00 – Technologia informacyjna (grupa I) – zgodnie z planem
  • 10:15-11:45 – Technologia informacyjna (grupa I) – zamiast zajęć z 29.11.2016
  • 12:00-13:30 – Socjologia – zgodnie z planem
  • 13:45-15:15 – Technologia informacyjna (grupa II) – zamiast zajęć z 30.11.2016

Zajęcia z Finansów zostaną odrobione w środy:

30.11 w godz. 12:00-17:00

11.01.2017 w godz. 12:00-17:00

Instytut Ekonomiczny 
 2016-10-01

UWAGA STUDENCI !!!

 Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie § 14 ust. 6 Student zobowiązany jest w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej do złożenia w Dziekanacie Uczelni indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta.

 Studenci, którzy nie mieli egzaminów poprawkowych powinni niezwłocznie oddać indeks wraz z kartą. 

Obowiązkiem studenta jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem wpisu do indeksu
i karty okresowych osiągnięć studenta.

Brak wpisu w jednym z tych dokumentów traktuje się jako niedopełnienie warunków zaliczenia przedmiotu.

 

Informujemy, że nie będą wydawane studentowi zaświadczenia, jeżeli nie zostanie złożony w Dziekanacie uzupełniony indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta.

DZIEKANAT Studenci przystępujący do obrony !!!!Kompletnie uzupełnione indeksy wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta należy złozyć w Dziekanacie nie później niż tydzień przed wyznaczym terminem obrony.Przypominamy, iż Dziekanat Uczelni czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00dodatkowo w tygodnie “zjazdowe” – piątki  od godz. 10.00-18.00 oraz w soboty od 8.30 do 14.00Studenci niestacjonarni – proszę nie zapomnieć o braku zaległosci finansowych !!!DZIEKANAT29.01.2014Studenci mający Indywidualną Organizację Studiów !!!Informuję, iż zostaliści zobowiązani do indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz ustalenia terminów zaliczeń i egzaminów, założenia zeszytu obejmującego: nazwę przedmiotu, stopień/tytuł, imię i nazwisko wykładowcy, numer i datę konsultacji lub datę uczestnictwa w zajęciach, treści obowiązujące do zaliczenia przedmiotu, formę zaliczenia przedmiotu, podpis wykładowcy i studenta.Należało się zgłosić z ww. zeszytem do dziekanatu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W związku z powyższym minął termin  wypełnienia zobowiązania.Dyrektor Instytutu ma prawo odmówić przyznania takiego trybu nauczania na semestr następny osobie, która terminowa nie rozliczyła się ze swoich zobowiązań

Dziekanat

 

Semestr zimowy – rok akademicki  2016/2017

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
3 października – 9 października 2016 10 października – 16 października 2016
17 października – 23 października 2016 24 października – 30 października 2016
31 października – 6 listopada 2016 7 listopada – 13 listopada 2016
14 listopada – 20 listopada 2016 21 listopada – 27 listopada 2016
28 listopada – 4 grudnia 2016  5 grudnia  – 11 grudnia 2016
12 grudnia – 18 grudnia 2016 19 grudnia– 25 grudnia 2016
26 grudnia – 1 stycznia 2017 2 stycznia – 8 stycznia 2017
9 stycznia – 15 stycznia 2017 16 stycznia – 22 stycznia 2017
23 stycznia – 29 stycznia 2017

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

finanse i rachunkowość, ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TP

 I.     30 września – 2 października /po TNP/

II.     7-9 października

III.    21-23  października

IV.    4-6 listopada

V.      18-20 listopada

VI.     2-4 grudnia

VII.   16-18 grudnia

VIII.  13-15 stycznia

IX.     27-29 stycznia

 

Semestr letni – rok akademicki  2016/2017

 

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
20 lutego – 26 lutego 2017 27 lutego – 5 marca 2017
6 marca – 12 marca 2017 13 marca  – 19 marca 2017
20 marca – 26 marca 2017 27 marca – 2 kwietnia 2017
3 kwietnia– 9 kwietnia 2017 10 kwietnia – 16 kwietnia 2017
17 kwietnia –23 kwietnia 2017  24 kwietnia – 30 kwietnia 2017
1 maja – 7 maja 2017 8 maja – 14 maja 2017
15 maja  – 21 maja 2017 22 maja – 28 maja 2017
29 maja– 4 czerwca 2017 5 czerwca – 11 czerwca 2017

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

finanse i rachunkowość, ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TP

 I.     17 – 19 lutego /po TNP/

II.     24-26 luty

III.   10 – 12 marca

IV.   24-26 marca

V.   7-9 kwietnia

VI.  21-23 kwietnia

VII.  5-7 maja

VIII.  19-21 maja

IX.   2-3 czerwca /niedziela- Zielone Świątki/

X.   9-11 czerwca /po TNP/

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowe termin / y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3,§13Uchwały nr 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

7 października 2016 r. –uroczysta inauguracja roku akademickiego;

Semestr zimowy:      01.10.2016 19.02.2017

zajęcia dydaktyczne:  1 października 2016 – 29 stycznia 2017

przerwa świąteczno–noworoczna: 23 grudnia 2016 – 2 stycznia 2017

sesja egzaminacyjna: 30 stycznia 2017– 12 lutego 2017

sesja poprawkowa: 13 lutego 2017 – 19 lutego 2017

Semestr letni:   20.02.2017 – 30.09.2017

zajęcia dydaktyczne:  20 lutego 2017 – 11 czerwca 2017

przerwa świąteczna: 13 kwietnia 2017 – 19 kwietnia 2017

sesja egzaminacyjna: 12 czerwca 2017 –25 czerwca 2017

sesja poprawkowa: 4 września 2017 – 18 września 2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2016,  2 maja 2017

ZWYCZAJNE POSIEDZENIA SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

23 wrzesień

18 listopad

16 grudzień

27 styczeń

10 marzec

21 kwiecień

19 maj

23 czerwiec

Semestr zimowy – rok akademicki  2015/2016

 

TYDZIEŃ PARZYSTY

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

1 października – 4 października 2015

5 października – 11 października 2015

12 października – 18 października 2015

19 października – 25 października 2015

26 października – 1 listopada 2015

2 listopada – 8 listopada 2015

9 listopada – 15 listopada 2015

16 listopada – 22 listopada 2015

23 listopada–29 listopada 2015

 30 listopada  – 6 grudnia 2015

7 grudnia – 13 grudnia 2015

14 grudnia– 20 grudnia 2015

21 grudnia – 27 grudnia 2015

28 grudnia – 3 stycznia 2016

4 stycznia – 10 stycznia 2016

11 stycznia – 17 stycznia 2016

18 stycznia – 24 stycznia 2016

25 stycznia – 31 stycznia 2016

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

 

Zjazdy po TNP

 

I.       2-4 października /po TP/

II.      9-11 października

III.    23-25  października

IV.    6-8 listopada

V.      20-22 listopada

VI.    4-6 grudnia

VII.   18-20 grudnia

VIII.  8-10 stycznia /po TP/

IX.    15-17 stycznia

X.      29-31 stycznia

 

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowe termin / y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3,§13Uchwały nr 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

 

 

 

Semestr letni – rok akademicki  2015/2016

 

TYDZIEŃ PARZYSTY

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

15 lutego – 21 lutego 2016

22 lutego – 28 lutego 2016

29 lutego – 6 marca 2016

7 marca  – 13 marca 2016

14 marca – 20 marca 2016

21 marca – 27 marca 2016

28 marca – 3 kwietnia 2016

4 kwietnia – 10 kwietnia 2016

11 kwietnia –17 kwietnia 2016

 18 kwietnia – 24 kwietnia 2016

25 kwietnia – 1 maja 2016

2 maja – 8 maja 2016

9 maja  – 15 maja 2016

16 maja – 22 maja 2016

23 maja – 29 maja 2016

30 maja– 5 czerwca 2016

6 czerwca – 12 czerwca 2016

13 czerwca – 19 czerwca 2016

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

Ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TNP

 

I.       12 – 14 lutego

II.      26 – 28 lutego

III.    11 – 13 marca

IV.    18 – 20 marca /po TP/

V.      8-10 kwietnia

VI.    22-24 kwietnia

VII.   6-7 maja

VIII. 20 – 22 maja

IX.     3-5 czerwca

X.      10 – 12 czerwca /po TP/

 

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowe termin / y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3,§13Uchwały nr 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)