Plany zajęć

Ogłoszenia i informacje

 

Data dodania Treść Źródło informacji
17-11-2017 Prosimy o osobisty odbiór decyzji stypendialnych w Dziekanacie. Dziekanat
17-11-2017 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego !!

Informacja od dr inż. R. Janasa.

Zajęcia z dnia 24 listopada zostają przeniesione na 1 grudnia

Dział Organizacji Nauczania
17-11-2017 Uwaga studenci !!

W dniach 20-27  listopada nie odbędą się zajęcia z języka niemieckiego z mgr A. Akielaszek-Witczak.

Zajęcia zostaną zrealizowane:

Fir 2 rok – 17 listopada w godz. 9:00-12:00

Ped mgr – termin wkrótce

Dział Organizacji Nauczania
16-11-2017 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego !!

Wyjazd na warsztaty Kolosalne znaczenie kompetencji, który zaplanowano na 16 listopada – godz.7.20, miejsce – PWSZ Głogów

Dział Organizacji Nauczania
15-11-2017 Uwaga studenci pedagogiki  – I rok studiów magisterskich!!

Dodatkowe terminy zajęć z dr A.Stefańską:

Arteterapia w edukacji dziecka – czwartek 16 listopada, godz. 17:05-20:10

Arteterapia – piątek 17 listopada – godz. 8:30

Pedagogiczna terapia lecznicza – godz. 10:15-13:30

Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć

 

Dział Organizacji Nauczania
 15-11-2017 Szkolenie Biblioteczne !!

Termin Szkolenia Bibliotecznego został wyznaczony na piątek 17 listopada oraz 15 grudnia  , godz. 15:00, s. 101B

Dział Organizacji Nauczania
15-11-2017 Uwaga studenci Nowych Mediów !!

Zajęcia z mgr P. Szymczakiem zostają jednorazowo przeniesione z 14 listopada na 21 listopada – sala 210A

Dział Organizacji Nauczania
15-11-2017 Uwaga studenci pedagogiki !!

13 grudnia nie odbędą z dr hab. E. Koziołem. Zostaną odrobione 21 listopada – wtorek w godz. 10:15 – 15:15 s. 012B

Dział Organizacji Nauczania
15-11-2017 Uwaga studenci !!

Zajęcia z mgr A. Dembowiakiem dnia 15 listopada o godz. 15:30 zostają odwołane

Dział Organizacji Nauczania
13-11-2017 Uwaga studenci metalurgii !!

Zajęcia we wtorek 21 listopada z mgr inż. G. Lewandowskim odbędą się w formie e-learningu

Dział Organizacji Nauczania
10-11-2017 Uwaga studenci Air II rok !!

Zajęcia w mgr inż. L. Kukłą we wtorek 14 listopada zostają odwołane. Zostaną zrealizowane w formie e-learning

Dział Organizacji Nauczania
10-11-2017 Uwaga studenci metalurgii !!

Zajęcia z dr S. Chmielewskim z dnia 10 listopada zostają przeniesione na 23 listopada na godz. 10:00, sala 203B

Informacja dotyczy zajęć:

15:30 17:00 Zarządzanie zasobami ludzkimi
17:05 18:35 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Dział Organizacji Nauczania
8-11-2017 Szkolenie Biblioteczne !!

Termin Szkolenia Bibliotecznego został wyznaczony na piątek 17 listopada opraz 15 grudnia  , godz. 15:00, s. 101B

 

Dział Organizacji Nauczania
6-11-2017 Uwaga studenci metalurgii !!

I rok – odrabiane zajęcia z dr K. Rogóż wyznaczono na sobotę 25 listopada w godz. 9:45-13:00, s. 101B

II rok – odrabiane zajęcia z dr K. Rogóż wyznaczono na 13 i 27 listopada, godz. 18:30

Dział Organizacji Nauczania
 2-11-2017 Uwaga studenci !!

Informacja od mgr inż. T. Graczyka:

Zajęcia w dniach: 9, 16, 17 i 18 listopada odbędą się na platformie e-learningowej. Szczegóły po zalogowaniu na platformę.

 Dział Organizacji Nauczania
30-10-2017 Uwaga studenci I roku Fir oraz AiR !!

Proszę zwrócić uwagę na zmiany w planie dotyczące zajęć z Technologii informacyjnej.

Zmieniony plan obowiązuje od 31 października

Dział Organizacji Nauczania
22-10-2017 Uwaga studenci Pedagogiki I rok- studia magisterskie !!

Dodatkowe terminy realizacji zajęć (odrabiane zajęcia za 13 i 27 października):

 1. Arteterapia w edukacji dziecka – 16 listopada godz. 17:05-20:10
 2. Arteterapia – 3 listopada, godz. 18:40-20:10
 3. 17 listopada – 8:30-10:00
 4. Pedagogiczna terapia lecznicza – 17 listopada 10:15-13:30
Dział Organizacji Nauczania
26-10-2017 Uwaga studenci ekonomii III roku – studia stacjonarne !!

Zajęcia z dr I. Cech od dnia 25 listopada będą realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy wykładowcą a studentami.

Szczegółowe terminy i godziny  dostępne są w Dziale Organizacji Nauczania

Dział Organizacji Nauczania
 18-10-2017
Uwaga studenci Fir I rok !!
24 października nie odbędą się zajęcia z dr J. Hermaszewskim.
Zajęcia odrobione zostaną w środę 15 listopada w godz. 12:00-17:00 w sali 209A
Dział Organizacji Nauczania
 13-10-2017
Uwaga studenci – informacja od dr A. Bujaka !!
W dniach 17 oraz 24 października nie odbędą się zajęcia. Zostaną odpracowane w następujących terminach:
1. I rok “Wprowadzenie do socjologii” 8.30-10.00 – 31.10. 2017r. – 209A
2 II rok “Podstawy org. pomocy społ.” 17.00-20.30 – 07.11. 2017r. – 203B
3. II rok “Socjologia wychowania” 15.30-17.00 05.10. 2017r.
4. II rok “Pedagogika społeczna” 13.45-15.15 05.10. 2017r.
5. II rok “Podstawy gerontologii” 17.00-20.30 17.11.2017r. – s. 204B
Nowe Media
1. II rok “Podstawy warsztatu naukowego” 10.00-13.30. 27.10.2017r. – s. 204B
 Dział Organizacji Nauczania
13-10-2017
Uwaga studenci pedagogiki !!
Zajęcia z prof. M. Marcinkowskim w dniach 24-25 października nie odbędą się. Zostaną odrobione w następujących terminach:
I rok Ped mgr- 27 listopada i 11 grudnia – godz. 15:30-17:00- s. 204B
II rok Ped mgr – 8 listopada i 22 listopada godz. 11:30-13:00, s. 102B
Dział Organizacji Nauczania
10-10-2017
Uwaga studenci pielęgniarstwa !!
Zajęcia z dr n. med. E. Garwacką-Czachor w dniach 3 listopada oraz 24 listopada. Zajęcia zostaną zrealizowane w soboty – 28 października oraz 9 grudnia w sali 109A
Dział Organizacji Nauczania
6-10-2017
Uwaga studenci pielęgniarstwa !!
Zmiana terminów zajęć z Podstaw ratownictwa z mgr M. Czaplą. Pierwsze zajęcia odbędą się 26 października, kolejne 23 listopada, następne co dwa tygodnie.
Dział Organizacji Nauczania
28-07-2017 Terminy zjazdów i podział na tygodnie oraz organizacja roku akademickiego 2017/2018 roku umieszczone są na stronie Uczelni Dział Organizacji Nauczania
 2016-10-01

UWAGA STUDENCI !!!

 Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie § 14 ust. 6 Student zobowiązany jest w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej do złożenia w Dziekanacie Uczelni indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta.

 Studenci, którzy nie mieli egzaminów poprawkowych powinni niezwłocznie oddać indeks wraz z kartą. 

Obowiązkiem studenta jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem wpisu do indeksu
i karty okresowych osiągnięć studenta.

Brak wpisu w jednym z tych dokumentów traktuje się jako niedopełnienie warunków zaliczenia przedmiotu.

 

Informujemy, że nie będą wydawane studentowi zaświadczenia, jeżeli nie zostanie złożony w Dziekanacie uzupełniony indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta.

DZIEKANAT Studenci przystępujący do obrony !!!!Kompletnie uzupełnione indeksy wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta należy złozyć w Dziekanacie nie później niż tydzień przed wyznaczym terminem obrony.Przypominamy, iż Dziekanat Uczelni czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00dodatkowo w tygodnie “zjazdowe” – piątki  od godz. 10.00-18.00 oraz w soboty od 8.30 do 14.00Studenci niestacjonarni – proszę nie zapomnieć o braku zaległosci finansowych !!!DZIEKANAT29.01.2014Studenci mający Indywidualną Organizację Studiów !!!Informuję, iż zostaliści zobowiązani do indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz ustalenia terminów zaliczeń i egzaminów, założenia zeszytu obejmującego: nazwę przedmiotu, stopień/tytuł, imię i nazwisko wykładowcy, numer i datę konsultacji lub datę uczestnictwa w zajęciach, treści obowiązujące do zaliczenia przedmiotu, formę zaliczenia przedmiotu, podpis wykładowcy i studenta.Należało się zgłosić z ww. zeszytem do dziekanatu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W związku z powyższym minął termin  wypełnienia zobowiązania.Dyrektor Instytutu ma prawo odmówić przyznania takiego trybu nauczania na semestr następny osobie, która terminowa nie rozliczyła się ze swoich zobowiązań

Dziekanat

 

Semestr zimowy – rok akademicki  2017/2018

 

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
2 października – 8 października 2017 9 października – 15 października 2017
16 października – 22 października 2017 23 października – 29 października 2017
30 października – 5 listopada 2017 6 listopada – 12 listopada 2017
13 listopada – 19 listopada 2017 20 listopada – 26 listopada 2017
27 listopada – 3 grudnia 2017  4 grudnia  – 10 grudnia 2017
11 grudnia – 17 grudnia 2017 18 grudnia– 24 grudnia 2017
25 grudnia – 31 grudnia 2018 1 stycznia – 7 stycznia 2018
8 stycznia – 14 stycznia 2018 15 stycznia – 21 stycznia 2018
22 stycznia – 28 stycznia 2018

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

finanse i rachunkowość, ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

 

Zjazdy po TP

 

 1. 29 września – 1 października /po TNP/
 2. 6-8 października
 3. 20-22  października
 4. 3-5 listopada
 5. 17-19 listopada
 6. 1-3 grudnia
 7. 15-17 grudnia
 8. 12-14 stycznia
 9. 26-28 stycznia

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3§13Uchwały nr 144/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

Semestr letni – rok akademicki  2017/2018

 

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
19 lutego – 25 lutego 2018 26 lutego – 4 marca 2018
5 marca – 11 marca 2018 12 marca  – 18 marca 2018
19 marca – 25 marca 2018 26 marca – 1 kwietnia 2018
2 kwietnia– 8 kwietnia 2018 9 kwietnia – 15 kwietnia 2018
16 kwietnia –22 kwietnia 2018  23 kwietnia – 29 kwietnia 2018
30 kwietnia – 6 maja 2018 7 maja – 13 maja 2018
14 maja  – 20 maja 2018 21 maja – 27 maja 2018
28 maja– 3 czerwca 2018 4 czerwca – 10 czerwca 2018

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

finanse i rachunkowość, ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TNP

 

 1. 16 – 18 lutego
 2. 2 -4 marca
 3. 16–18 marca
 4. 23-25 marca / po TP/
 5. 13-15 kwietnia
 6. 27-29 kwietnia
 7. 11-13 maja
 8. 25-27 maja
 9. 8-10 czerwca /
 10. 15-17 czerwca /po TP/

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3§13Uchwały nr 144/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

6 października 2017 r. –uroczysta inauguracja roku akademickiego;

Semestr zimowy:      02.10.2017 18.02.2018

zajęcia dydaktyczne:  2 października 2017 – 28 stycznia 2018

przerwa świąteczno–noworoczna: 22 grudnia 2017 – 2 stycznia 2018

sesja egzaminacyjna: 29 stycznia 2018 – 11 lutego 2018

sesja poprawkowa: 12 lutego 2018 – 18 lutego 2018

Semestr letni: 19.02.2018 – 30.09.2018

zajęcia dydaktyczne:  19 lutego 2018 – 17 czerwca 2018

przerwa świąteczna:  29 marca 2018 – 4 kwietnia 2018

sesja egzaminacyjna: 18 czerwca 2018 –24 czerwca 2018

sesja poprawkowa: 3 września 2018 – 16 września 2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2017, 30 kwietnia 2018, 2 maja 2018,

4 maja 2018, 1 czerwca 2018

ZWYCZAJNE POSIEDZENIA SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

22 wrzesień 2017

17 listopad 2017

15 grudzień 2017

23 luty 2018

13 kwiecień 2018

11 maj 2018

15 czerwiec 2018

Zajęcia na studiach stacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do soboty.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

7 października 2016 r. –uroczysta inauguracja roku akademickiego;

Semestr zimowy:      01.10.2016 19.02.2017

zajęcia dydaktyczne:  1 października 2016 – 29 stycznia 2017

przerwa świąteczno–noworoczna: 23 grudnia 2016 – 2 stycznia 2017

sesja egzaminacyjna: 30 stycznia 2017– 12 lutego 2017

sesja poprawkowa: 13 lutego 2017 – 19 lutego 2017

Semestr letni:   20.02.2017 – 30.09.2017

zajęcia dydaktyczne:  20 lutego 2017 – 11 czerwca 2017

przerwa świąteczna: 13 kwietnia 2017 – 19 kwietnia 2017

sesja egzaminacyjna: 12 czerwca 2017 –25 czerwca 2017

sesja poprawkowa: 4 września 2017 – 18 września 2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2016,  2 maja 2017

ZWYCZAJNE POSIEDZENIA SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

23 wrzesień

18 listopad

16 grudzień

27 styczeń

10 marzec

21 kwiecień

19 maj

23 czerwiec