Plany zajęć

Ogłoszenia i informacje

 

Data dodania Treść Źródło informacji
18.06.2018 Uwaga studenci !!

W czasie sesji mgr E. Pastor będzie dostępna dla studentów w środy w godz. 14:00-15:30

Dział Organizacji Nauczania
18.06.2018 Uwaga studenci IP !!

Dr inż. Szymon Biernat dostępny będzie na Uczelni w czwartek w godz. 15:00-16:00

Dział Organizacji Nauczania
18.06.2018 Uwaga studenci NM II rok !! czerwca

Wpisy u mgr M. Marciniak odbędą się w piątek 22 czerwca w godz. 8:00-9:30

Dział Organizacji Nauczania
18.06.2018 Uwaga studenci Air I roku !!

Przypominamy, że egzamin z “Programowania obiektowego” z Panem mgr inż. Tadeuszem Graczykiem odbędzie się 22.06.2018 r. o godzinie 16:00 w sali 217A. Zagadnienia do egzaminu dostępne na platformie e-learningowej uczelni w kursie TG Programowanie obiektowe Air sem. 2 2018

W tym terminie można również otrzymać zaległe wpisy.

Dział Organizacji Nauczania
14.06.2018 Zmiana terminu !!

Uwaga studenci !! 

Informacja od dr I. Cech !!

wpisy dla wszystkich studentów odbędą się w sobotę 16.06. w godz. 10,30 zaległe poprawy kolokwiów zaliczeniowych w niedzielę 17.06 o godz. 8, a wpisy dla pozostałych 19.06.2018 o godz. 18

Dział Organizacji Nauczania
14.06.2018 Uwaga studenci !!

Zaległe wpisy i zaliczenia u dr A. Stefańskiej odbędą się 19 czerwca, godz. 12:00

Dział Organizacji Nauczania
13.06.2018 Uwaga studenci !!

Przypominamy, że terminy egzaminów znajdują się w zakładce “Dla studenta” na stronie każdego z instytutów.

Dział Organizacji Nauczania
13.06.2018 Uwaga studenci !!

Dr hab. M. Krasnodębski dodatkowe konsultacje w trakcie sesji wyznaczył na 23 czerwca w godz. 8:00-13:00

Dział Organizacji Nauczania
13.06.2018 Uwaga studenci !!

Informacja od mgr A. Akielaszek-Witczak !!

Zaległe zaliczenia i wpisy z języka niemieckiego  w poniedziałek 18 czerwca od godziny 16.00 do 17.30 w sali 101B

Dział Organizacji Nauczania
12.06.2018 Uwaga zmiana !!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA I NOWE MEDIA

zaliczenia i wpisy u mgr Aleksandry Matusiak odbędą się w godzinach  zajęć oraz dodatkowo w dniach:

14.06 2018 w godz. od  15.00 do 17.00

15.06 2018 w godz. od 15.00 do 17.00

16.06 w godz. od 13.00 do 15.00

 

Dział Organizacji Nauczania
12.06.2018 INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU:

Metalurgia – niestacjonarne, 

Automatyka i robotyka – stacjonarne, 

Automatyka i robotyka – niestacjonarne 

Zaliczenia i wpisy u dr inż. Sławomira Chmielewskiego odbędą się dnia 18 czerwca w sali 216 od godziny 17:00 do godziny 18:00.

 

Dział Organizacji Nauczania
11.06.2018 INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU NOWE MEDIA

Zaliczenia i wpisy u mgr Ewy Pastor odbędą się dnia 13 czerwca.

III rok – godzina 16:00
II rok – godzina 18.35

Dziekanat
06.06.2018 Studenci, którzy złożyli podania o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej na miesiąc wrzesień 2018 r. proszeni są o odbiór decyzji
w Dziekanacie.
Dziekanat
11.06.2018 Studenci Ekonomii!
Zaliczenie poprawkowe u mgr inż. Anety Dziubek odbędzie się we wtorek 12.06 o godzinie 18:00 w sali 213
Dział Organizacji Nauczania
06.06.2018 Uwaga studenci AiRIII Niestacjonarne!
Zajęcia z Systemów zarządzania produkcją oraz Procesów TPM w przedsiębiorstwie zostają przeniesione z dnia 09.06.2018 godz. 13:15 na
10.06.2018 godz. 15:00.
Dział Organizacji Nauczania
05.06.2018 Uwaga studenci Instytutu Politechnicznego!
Informacja od dr inż. Szymona Biernata:zajęcia 8 czerwca 2018 r odbędą się w trybie e-learning.
Dziekanat
04.06.2018 UWAGA
Studenci II roku, kierunku Finanse i rachunkowość proszeni są o wybranie promotora. Zapisy INDYWIDUALNE.
Lista dla studentów stacjonarnych dostępna w Dziekanacie.
Lista dla studentów niestacjonarnych dostępna będzie na zjeździe.
Zapraszamy w godzinach urzędowania:
poniedziałek – piątek w godzinach: 10.00-14.00,
dodatkowo w piątek : 16.00-18.00 oraz w sobotę: 8.30- 14.00.
Dziekanat
11-06-2018 Uwaga studenci !!

Informuję, że Dział Organizacji Nauczenia w piątek 15 czerwca będzie nieczynny

Dział Organizacji Nauczania
 28-05-2018 Uwaga studenci IP !!

Informacja od dr inż K. Pantoł.

Zajęcia 5 i 6 czerwca dla Metalurgii III roku są przełożone na 13 czerwca na godz 13.45-15.15 Utylizacja wykład, 17.05-20.05 Recykling lab. Zajęcia z 6 czerwca dla I roku Metalurgii Zaawansowane metody badań materiałów odbędą się 14 czerwca 18.35-20.05
Zajęcia z 6 czerwca dla II roku Automatyki i Robotyki odbędą się 12 czerwca 18.35-20.05

Dział Organizacji Nauczania
23-04-2018 Uwaga studenci NM I roku !!

Zajęcia z mgr P. Szymczakiem zostają przeniesione z dnia 24 kwietnia na 29 maja – godz. 15:30

Dział Organizacji Nauczania
08-01-2018 Uwaga studenci !!

Informujemy, że od sesji zimowej roku akademickiego 2017/2018 r. wprowadzamy elektroniczny system obsługi studentów. W związku z powyższym rezygnujemy z okresowych kart osiągnięć studenta.

Prosimy o zalogowanie się na stronie: https://omnis.pwsz.glogow.pl/auth/login

zgodnie z instrukcją: “jak się zalogować?”

Login: nr indeksu

Hasło: nr PESEL

Na platformę eDziekanat można również przejść klikając w ikonę na stronie głównej Uczelni

Dział Organizacji Nauczania
 2016-10-01

UWAGA STUDENCI !!!

 Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie § 14 ust. 6 Student zobowiązany jest w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej do złożenia w Dziekanacie Uczelni indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta.

 Studenci, którzy nie mieli egzaminów poprawkowych powinni niezwłocznie oddać indeks wraz z kartą. 

Obowiązkiem studenta jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem wpisu do indeksu
i karty okresowych osiągnięć studenta.

Brak wpisu w jednym z tych dokumentów traktuje się jako niedopełnienie warunków zaliczenia przedmiotu.

 

Informujemy, że nie będą wydawane studentowi zaświadczenia, jeżeli nie zostanie złożony w Dziekanacie uzupełniony indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta.

DZIEKANAT Studenci przystępujący do obrony !!!!Kompletnie uzupełnione indeksy wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta należy złozyć w Dziekanacie nie później niż tydzień przed wyznaczym terminem obrony.Przypominamy, iż Dziekanat Uczelni czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00dodatkowo w tygodnie “zjazdowe” – piątki  od godz. 10.00-18.00 oraz w soboty od 8.30 do 14.00Studenci niestacjonarni – proszę nie zapomnieć o braku zaległosci finansowych !!!DZIEKANAT29.01.2014Studenci mający Indywidualną Organizację Studiów !!!Informuję, iż zostaliści zobowiązani do indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz ustalenia terminów zaliczeń i egzaminów, założenia zeszytu obejmującego: nazwę przedmiotu, stopień/tytuł, imię i nazwisko wykładowcy, numer i datę konsultacji lub datę uczestnictwa w zajęciach, treści obowiązujące do zaliczenia przedmiotu, formę zaliczenia przedmiotu, podpis wykładowcy i studenta.Należało się zgłosić z ww. zeszytem do dziekanatu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W związku z powyższym minął termin  wypełnienia zobowiązania.Dyrektor Instytutu ma prawo odmówić przyznania takiego trybu nauczania na semestr następny osobie, która terminowa nie rozliczyła się ze swoich zobowiązań

Dziekanat

Instytutu

 

Semestr zimowy – rok akademicki  2017/2018

 

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
2 października – 8 października 2017 9 października – 15 października 2017
16 października – 22 października 2017 23 października – 29 października 2017
30 października – 5 listopada 2017 6 listopada – 12 listopada 2017
13 listopada – 19 listopada 2017 20 listopada – 26 listopada 2017
27 listopada – 3 grudnia 2017  4 grudnia  – 10 grudnia 2017
11 grudnia – 17 grudnia 2017 18 grudnia– 24 grudnia 2017
25 grudnia – 31 grudnia 2018 1 stycznia – 7 stycznia 2018
8 stycznia – 14 stycznia 2018 15 stycznia – 21 stycznia 2018
22 stycznia – 28 stycznia 2018

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

finanse i rachunkowość, ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

 

Zjazdy po TP

 

 1. 29 września – 1 października /po TNP/
 2. 6-8 października
 3. 20-22  października
 4. 3-5 listopada
 5. 17-19 listopada
 6. 1-3 grudnia
 7. 15-17 grudnia
 8. 12-14 stycznia
 9. 26-28 stycznia

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3§13Uchwały nr 144/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

Semestr letni – rok akademicki  2017/2018

 

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
19 lutego – 25 lutego 2018 26 lutego – 4 marca 2018
5 marca – 11 marca 2018 12 marca  – 18 marca 2018
19 marca – 25 marca 2018 26 marca – 1 kwietnia 2018
2 kwietnia– 8 kwietnia 2018 9 kwietnia – 15 kwietnia 2018
16 kwietnia –22 kwietnia 2018  23 kwietnia – 29 kwietnia 2018
30 kwietnia – 6 maja 2018 7 maja – 13 maja 2018
14 maja  – 20 maja 2018 21 maja – 27 maja 2018
28 maja– 3 czerwca 2018 4 czerwca – 10 czerwca 2018
11 czerwca -17 czerwca 2018

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

finanse i rachunkowość, ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TNP

 

 1. 16 – 18 lutego
 2. 2 -4 marca
 3. 16–18 marca
 4. 23-25 marca / po TP/
 5. 13-15 kwietnia
 6. 27-29 kwietnia
 7. 11-13 maja
 8. 25-27 maja
 9. 8-10 czerwca /
 10. 15-17 czerwca /po TP/

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3§13Uchwały nr 144/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

6 października 2017 r. –uroczysta inauguracja roku akademickiego;

Semestr zimowy:      02.10.2017 18.02.2018

zajęcia dydaktyczne:  2 października 2017 – 28 stycznia 2018

przerwa świąteczno–noworoczna: 22 grudnia 2017 – 2 stycznia 2018

sesja egzaminacyjna: 29 stycznia 2018 – 11 lutego 2018

sesja poprawkowa: 12 lutego 2018 – 18 lutego 2018

Semestr letni: 19.02.2018 – 30.09.2018

zajęcia dydaktyczne:  19 lutego 2018 – 17 czerwca 2018

przerwa świąteczna:  29 marca 2018 – 4 kwietnia 2018

sesja egzaminacyjna: 18 czerwca 2018 –24 czerwca 2018

sesja poprawkowa: 3 września 2018 – 16 września 2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2017, 30 kwietnia 2018, 2 maja 2018,

4 maja 2018, 1 czerwca 2018

ZWYCZAJNE POSIEDZENIA SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

22 wrzesień 2017

17 listopad 2017

15 grudzień 2017

23 luty 2018

13 kwiecień 2018

11 maj 2018

15 czerwiec 2018

Zajęcia na studiach stacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do soboty.