Plany zajęć

Ogłoszenia i informacje

 

Data dodania Treść Źródło informacji
 16-01-2018 Uwaga studenci AiR – zajęcia z dr S. Chmielewskim !!

Przedmiot “SYSTEMY JAKOŚCI W PRZEMYŚLE I USŁUGACH”

Z godziny 15:30 – 17:00 dzień 17.01.2018 <– jeden blok zajęć, kolejne dwa bloki pozostają bez zmian.

zaostają przeniesione na godzinę 18.40 – 20:10 dzień 19.01.2018

 Dział Organizacji Nauczania
 15-01-2018 Uwaga studenci !!

W dniach 15-16 stycznia nie odbędą się zajęcia z dr K. Rogóż

Dział Organizacji Nauczania
 12-01-2018 Uwaga studenci – ostatni termin szkolenia bibliotecznego !!

Wyznaczony został na dzień 26 stycznia 2018 r. – godz. 15:00 – Biblioteka PWSZ

 Dział Organizacji Nauczania
 11-01-2018 Uwaga studenci – informacja od dr A. Ostrowskiej !!

Zmiana zajęć:

Nowe Media II rok z 17 stycznia (środa) na 18 stycznia (czwartek) w godz. 10.15-13.30 s. 203B
– pedagogika II rok EPiW z 15 stycznia na 19 stycznia (piątek) w godz. 12.00-13.30, s. 203B
– pedagogika II rok TP z 15 stycznia na 18 stycznia (czwartek) w godz. 13.45-17.00, s. 203B
– pedagogika II rok mgr z 15 stycznia na 22 stycznia 10.15-13.30, s.204B
 Dział Organizacji Nauczania
11-01-2018 Uwaga studenci III roku Nowych Mediów – informacja od mgr A. Dembowiaka !!

Zajęcia z 17 stycznia jednorazowo przeniesione są na 24 stycznia –  zajęcia w innych godzinach:

gr. I – godz. 13:00

gr. II – godz. 14:30

sala 101B

Dział Organizacji Nauczania
11-01-2018 Uwaga studenci Nowych Mediów !!

Zajęcia dnia 11 stycznia od godz. 10:30 z dr S. Lisewską nie odbędą się

Dział Organizacji Nauczania
10-01-2018 Uwaga studenci II roku Nowych Mediów !!

Odrabiane zajęcia z mgr I. Krasicką wykładowca wyznaczyła na dzień 12 stycznia, godz. 10:15-13:30- sala 217A

Dział Organizacji Nauczania
09-01-2018 Uwaga studenci pielęgniarstwa !!

Zajęcia 12 stycznia z dr A. Stefańską odbędą się w godzinach 10:15-13:30 (zajęcia z dnia 12 stycznia oraz 26 stycznia z godz. 20:00) w sali 209A

Dział Organizacji Nauczania
09-01-2018 Uwaga studenci  pedagogiki !!

We wtorek 16 stycznia  zajęcia z dr M. Fudali odbędą się w formie e-learningu

Dział Organizacji Nauczania
08-01-2018 Uwaga studenci !!

Informujemy, że od sesji zimowej roku akademickiego 2017/2018 r. wprowadzamy elektroniczny system obsługi studentów. W związku z powyższym rezygnujemy z okresowych kart osiągnięć studenta.

Prosimy o zalogowanie się na stronie: https://omnis.pwsz.glogow.pl/auth/login

zgodnie z instrukcją: “jak się zalogować?”

Login: nr indeksu

Hasło: nr PESEL

Na platformę eDziekanat można również przejść klikając w ikonę na stronie głównej Uczelni

Dział Organizacji Nauczania
08-01-2018 Uwaga studenci pedagogiki I roku !!

W dniach 9-10 stycznia nie odbędą się zajęcia z dr K. Rusak. W ramach zajęć odbędą się obowiązkowe zapisy na platformę e-learningową – termin zajęć – czwartek 11 stycznia – godz. 13:45 – sala 210A

Dział Organizacji Nauczania
05-01-2018 Uwaga studenci II roku FiR  – studia niestacjonarne!!

Informacja od dr I. Cech

poprawki z kolokwium możliwe są na konsultacjach w dniach 9 i 23 stycznia
2018 roku w godz. 18,35-19,20

Dział Organizacji Nauczania
  04-01-2018 Uwaga studenci – informacja od dr J. Rawskiego !!

17 stycznia zajęcia z II i III rokiem nowych mediów nie odbędą się, zostają odrobione:

III rok – 9 stycznia, wtorek, godz. 17.00-18:30, s. 203B Konsultacje w godz. 18:30-19:15.

II rok – 24 stycznia, godz. 18.40-20.10, sala 203B.

Dział Organizacji Nauczania
 04-01-2018 Uwaga studenci pedagogiki !!

W piątek 5 stycznia nie odbędą się zajęcia z dr A. Soroką-Fedorczuk

Dział Organizacji Nauczania
 03-01-2018 Uwaga studenci – informacja od mgr B. Hanaczewskiej !!

Pielęgniarstwo oraz Pedagogika studia magisterskie
zmiany w zajęciach języka angielskiego z mgr Bogusławą Hanaczewska w tygodniach 15-21.01 oraz 22-28.01

Pielęgniarstwo zajęcia języka angielskiego z 16.01 zostają przeniesione na 15.01 na godzinę 8.30 s.102B
Zajęcia z 23.01 zostaną przeniesione na 08.01 o godzinie 8.30, s. 102B

Pedagogika I rok studia magisterskie- konwersatorium z języka angielskiego z dnia 19.01 zostaje przeniesiona na 15.01 na godz 10.15, s. 102B – 1 blok oraz 25.01 na godz 18.40 – 2 blok, s. 104B

Konsultacje w dniu 16.01 nie odbędą się, zostają przeniesione na 15.01 godz. 11.45-12.30
Konsultacje w dniu 23.01 nie odbędą się, są przeniesione na na czwartek 25.1 na godz 13.00- 13.45

Dział Organizacji Nauczania
03-01-2018 Uwaga studenci Instytutu Humanistycznego!!

W środę 3 stycznia nie odbędą się zajęcia z mgr E. Pastor. Zostaną odrobione w późniejszym terminie

Dział Organizacji Nauczania
03-01-2018 Uwaga studenci Instytutu Humanistycznego!!

W czwartek 4 stycznia 2018 r. nie odbędą się zajęcia z dr M. Siwińską

Dział Organizacji Nauczania
19-12-2017 Uwaga studenci i wykładowcy !!

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku akademickiego przerwa świąteczna – noworoczna zaplanowana jest w dniach 22 grudnia – 2 stycznia 2018 r.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w środę 3 stycznia 2018 r.

 

Dział Organizacji Nauczania
19-12-2017 Uwaga studenci IV roku Instytutu Politechnicznego !!

Dnia 4 stycznia o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie z pracownikiem Działu Organizacji Nauczania w sprawie składania prac inżynierskich.

Dział Organizacji Nauczania
19-12-2017 Uwaga studenci – informacja od mgr A. Akielaszek-Witczak !!

Odrabianie zajęć z 8 grudnia :

I grupa – w czwartek 21 grudnia od 10: do 13.00
II grupa – w środę 17 stycznia od 15.30 do 18.35

Dział Organizacji Nauczania
18-12-2017 Uwaga studenci III roku kierunku Ekonomia!!!

Biuro Projektów dysponuje środkami na realizację płatnej praktyki zawodowej (od 3 do 6 miesięcy). Szczegóły w biurze (pok.119) lub e-mail: rzany@pwsz.glogow.pl

Biuro Projektów
07-12-2017 Uwaga studenci Met 3 roku !!

Dnia 8 grudnia nie odbędą się zajęcia z dr S. Chmielewskim.

Zostaną zrealizowane w dniach 5 stycznia (wykład) oraz 19 stycznia (laboratorium) w godz. 18:40-20:10

Dział Organizacji Nauczania
05-12-2017 Uwaga studenci pielęgniarstwa !!

Proszę zwrócić uwagę na zmiany w planie dotyczące dodatkowych zajęć z wykładów z Biochemii i biofizyki. Zmiany dotyczą czwartków w TP

Dział Organizacji Nauczania
22-11-2017 Uwaga studenci !!

24 listopada nie odbędą się zajęcia z mgr U. Drozd.

Zostanę zrealizowane w terminie późniejszym

Dział Organizacji Nauczania
22-11-2017 Uwaga studenci FiR I rok !!

Zajęcia z dr T. Moskalem w dniu 27 listopada nie odbędą się. Zgodnie z ustaleniami w dniach 11 grudnia oraz 8 stycznia zajęcia odbędą się w godz. 12:00-17:00.

Zajęcia w terminie 22 stycznia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem.

Zajęcia z mgr B. Rozbicką z grupą II 27 listopada odbędą się w formie elearningu. Pozostałe zajęcia z Technologii informacyjnej odbywają się wg obowiązującego planu.

Dział Organizacji Nauczania
17-11-2017 Prosimy o osobisty odbiór decyzji stypendialnych w Dziekanacie. Dziekanat
17-11-2017 Uwaga studenci !!

W dniach 20-27  listopada nie odbędą się zajęcia z języka niemieckiego z mgr A. Akielaszek-Witczak.

Zajęcia zostaną zrealizowane:

Fir 2 rok – 17 listopada w godz. 9:00-12:00

Ped mgr – termin wkrótce

Dział Organizacji Nauczania
28-07-2017 Terminy zjazdów i podział na tygodnie oraz organizacja roku akademickiego 2017/2018 roku umieszczone są na stronie Uczelni Dział Organizacji Nauczania
 2016-10-01

UWAGA STUDENCI !!!

 Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie § 14 ust. 6 Student zobowiązany jest w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej do złożenia w Dziekanacie Uczelni indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta.

 Studenci, którzy nie mieli egzaminów poprawkowych powinni niezwłocznie oddać indeks wraz z kartą. 

Obowiązkiem studenta jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem wpisu do indeksu
i karty okresowych osiągnięć studenta.

Brak wpisu w jednym z tych dokumentów traktuje się jako niedopełnienie warunków zaliczenia przedmiotu.

 

Informujemy, że nie będą wydawane studentowi zaświadczenia, jeżeli nie zostanie złożony w Dziekanacie uzupełniony indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta.

DZIEKANAT Studenci przystępujący do obrony !!!!Kompletnie uzupełnione indeksy wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta należy złozyć w Dziekanacie nie później niż tydzień przed wyznaczym terminem obrony.Przypominamy, iż Dziekanat Uczelni czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00dodatkowo w tygodnie “zjazdowe” – piątki  od godz. 10.00-18.00 oraz w soboty od 8.30 do 14.00Studenci niestacjonarni – proszę nie zapomnieć o braku zaległosci finansowych !!!DZIEKANAT29.01.2014Studenci mający Indywidualną Organizację Studiów !!!Informuję, iż zostaliści zobowiązani do indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz ustalenia terminów zaliczeń i egzaminów, założenia zeszytu obejmującego: nazwę przedmiotu, stopień/tytuł, imię i nazwisko wykładowcy, numer i datę konsultacji lub datę uczestnictwa w zajęciach, treści obowiązujące do zaliczenia przedmiotu, formę zaliczenia przedmiotu, podpis wykładowcy i studenta.Należało się zgłosić z ww. zeszytem do dziekanatu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W związku z powyższym minął termin  wypełnienia zobowiązania.Dyrektor Instytutu ma prawo odmówić przyznania takiego trybu nauczania na semestr następny osobie, która terminowa nie rozliczyła się ze swoich zobowiązań

Dziekanat

 

Semestr zimowy – rok akademicki  2017/2018

 

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
2 października – 8 października 2017 9 października – 15 października 2017
16 października – 22 października 2017 23 października – 29 października 2017
30 października – 5 listopada 2017 6 listopada – 12 listopada 2017
13 listopada – 19 listopada 2017 20 listopada – 26 listopada 2017
27 listopada – 3 grudnia 2017  4 grudnia  – 10 grudnia 2017
11 grudnia – 17 grudnia 2017 18 grudnia– 24 grudnia 2017
25 grudnia – 31 grudnia 2018 1 stycznia – 7 stycznia 2018
8 stycznia – 14 stycznia 2018 15 stycznia – 21 stycznia 2018
22 stycznia – 28 stycznia 2018

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

finanse i rachunkowość, ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

 

Zjazdy po TP

 

 1. 29 września – 1 października /po TNP/
 2. 6-8 października
 3. 20-22  października
 4. 3-5 listopada
 5. 17-19 listopada
 6. 1-3 grudnia
 7. 15-17 grudnia
 8. 12-14 stycznia
 9. 26-28 stycznia

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3§13Uchwały nr 144/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

Semestr letni – rok akademicki  2017/2018

 

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
19 lutego – 25 lutego 2018 26 lutego – 4 marca 2018
5 marca – 11 marca 2018 12 marca  – 18 marca 2018
19 marca – 25 marca 2018 26 marca – 1 kwietnia 2018
2 kwietnia– 8 kwietnia 2018 9 kwietnia – 15 kwietnia 2018
16 kwietnia –22 kwietnia 2018  23 kwietnia – 29 kwietnia 2018
30 kwietnia – 6 maja 2018 7 maja – 13 maja 2018
14 maja  – 20 maja 2018 21 maja – 27 maja 2018
28 maja– 3 czerwca 2018 4 czerwca – 10 czerwca 2018

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

finanse i rachunkowość, ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TNP

 

 1. 16 – 18 lutego
 2. 2 -4 marca
 3. 16–18 marca
 4. 23-25 marca / po TP/
 5. 13-15 kwietnia
 6. 27-29 kwietnia
 7. 11-13 maja
 8. 25-27 maja
 9. 8-10 czerwca /
 10. 15-17 czerwca /po TP/

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3§13Uchwały nr 144/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

6 października 2017 r. –uroczysta inauguracja roku akademickiego;

Semestr zimowy:      02.10.2017 18.02.2018

zajęcia dydaktyczne:  2 października 2017 – 28 stycznia 2018

przerwa świąteczno–noworoczna: 22 grudnia 2017 – 2 stycznia 2018

sesja egzaminacyjna: 29 stycznia 2018 – 11 lutego 2018

sesja poprawkowa: 12 lutego 2018 – 18 lutego 2018

Semestr letni: 19.02.2018 – 30.09.2018

zajęcia dydaktyczne:  19 lutego 2018 – 17 czerwca 2018

przerwa świąteczna:  29 marca 2018 – 4 kwietnia 2018

sesja egzaminacyjna: 18 czerwca 2018 –24 czerwca 2018

sesja poprawkowa: 3 września 2018 – 16 września 2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2017, 30 kwietnia 2018, 2 maja 2018,

4 maja 2018, 1 czerwca 2018

ZWYCZAJNE POSIEDZENIA SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

22 wrzesień 2017

17 listopad 2017

15 grudzień 2017

23 luty 2018

13 kwiecień 2018

11 maj 2018

15 czerwiec 2018

Zajęcia na studiach stacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do soboty.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

7 października 2016 r. –uroczysta inauguracja roku akademickiego;

Semestr zimowy:      01.10.2016 19.02.2017

zajęcia dydaktyczne:  1 października 2016 – 29 stycznia 2017

przerwa świąteczno–noworoczna: 23 grudnia 2016 – 2 stycznia 2017

sesja egzaminacyjna: 30 stycznia 2017– 12 lutego 2017

sesja poprawkowa: 13 lutego 2017 – 19 lutego 2017

Semestr letni:   20.02.2017 – 30.09.2017

zajęcia dydaktyczne:  20 lutego 2017 – 11 czerwca 2017

przerwa świąteczna: 13 kwietnia 2017 – 19 kwietnia 2017

sesja egzaminacyjna: 12 czerwca 2017 –25 czerwca 2017

sesja poprawkowa: 4 września 2017 – 18 września 2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2016,  2 maja 2017

ZWYCZAJNE POSIEDZENIA SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

23 wrzesień

18 listopad

16 grudzień

27 styczeń

10 marzec

21 kwiecień

19 maj

23 czerwiec