- PWSZ Głogów - http://pwsz.glogow.pl -

Pielęgniarstwo z dofinansowaniem Fundacji KGHM Polska Miedź

Autor Dział Promocji dnia 19 maja 2017 @ 09:43 w Aktualności | No Comments

Fundacja KGHM Polska Miedź przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na rozbudowanie bazy dydaktycznej.
Zgodnie z wnioskiem uczelni oraz podpisaną przez strony umową, środki zostaną  wykorzystane na zakup sprzętu, aparatury, urządzeń i wyposażenia do pracowni umiejętności pielęgniarskich oraz pracowni komputerowo-laboratoryjnej. Pracownie takie powstały w naszej uczelni w związku z uruchomieniem kierunku pielęgniarstwo. Dzięki wsparciu, jakiego udzieliła uczelni Fundacja oraz inni partnerzy, studenci kierunku pielęgniarstwo będą uczyć się tego trudnego zawodu w warunkach na najwyższym poziomie.
To nie pierwsza taka pomoc dla PWSZ w Głogowie. Fundacja KGHM Polska Miedź w poprzednich latach kilkakrotnie przyznawała środki na zadania realizowane przez uczelnię.


Artykuł wydrukowany ze strony PWSZ Głogów: http://pwsz.glogow.pl

Adres URL artykułu: http://pwsz.glogow.pl/pielegniarstwo-z-dofinansowaniem-fundacji-kghm-polska-miedz.html

Copyright © 2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. All rights reserved.