AKTUALNOŚCI

Spotkanie Konwentu PWSZ w Głogowie

Działalność Uczelni oraz stan prawny i perspektywy w świetlne projektowanej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym były  głównymi tematami pierwszego w tej kadencji posiedzenia Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Konwent w nowym składzie dokonał także wyboru Przewodniczącego – został nim Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, oraz wiceprzewodniczącego. Tę funkcję pełnić będzie Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak.
Podczas spotkania Rektor Uczelni, dr Katarzyna Rusak przedstawiła zakres działania PWSZ w Głogowie, omówiła ofertę kształcenia oraz współpracę ze środowiskiem. Sporo uwagi poświęcono sprawom związanym z zapowiadanym wprowadzeniem nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Sonda, wywiad, reportaż, czyli: Srokowski w obiektywie studentów Nowych Mediów

Przez dwa dni, we wtorek i środę, studenci Nowych Mediów, mimo że nie ma zajęć na uczelni (!), spędzali czas na nauce: robili zdjęcia, przeprowadzali sondę na ulicach miasta, filmowali… dwa spotkania, jakie odbyły się w tych dniach z wybitnym polskim artystą, Stanisławem Srokowskim (na podstawie książki pisarza powstał głośny obecnie film „Wołyń”). Studenci I i II roku Nowych Mediów wraz z dr Sławomirą Lisewską i panem Jerzym Akielaszkiem (Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa – organizator spotkań) przywitali pisarza po wyjściu z pociągu i towarzyszyli artyście niemal przez cały czas pobytu w naszym mieście: byli na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima (tu pojawiło się również dwoje studentów III roku Nowych Mediów) i w II Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie. Dwa dni intensywnych warsztatów, podczas których zdobyli doświadczenie, ale przede wszystkim wzięli udział w bardzo ciekawym przedsięwzięciu – tak można podsumować działania studentów. Mieli oni możliwość zweryfikowania tego, co mówi pani dr Sławomira Lisewska na wykładach, a jak sama sprawdza się w roli mówcy (pani doktor przemawiała na początku spotkania), koordynatora projektu (bo to część projektu, o czym poinformujemy wkrótce) i… dziennikarza. Jednym z efektów pracy studentów są zdjęcia, w większości autorstwa Beaty Dzumyk. Prezentujemy ich niewielką część w Galerii zdjęć.

Dr Sławomira Lisewska dziękuje Organizatorom spotkania ze Stanisławem Srokowskim, Stowarzyszeniu Głogowska Edukacja Kresowa, szczególnie panu Jerzemu Akielaszkowi za życzliwość i możliwość spotkania z pisarzem; Pani Dyrektor Izabeli Owczarek i Pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima, za życzliwość, udostępnienie pomieszczeń i poświęcony czas po zakończeniu spotkania; Panu Dyrektorowi, II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Tomaszowi Kuziakowi, za ciepłe przyjęcie w murach szkoły i możliwość filmowania. Osobne podziękowania kieruje pani doktor do studentów Nowych Mediów: profesjonalnie podchodzą do projektu, są obowiązkowi i… wspaniali!

Nowe Media w… przedszkolu!

Studenci Nowych Mediów realizują różne projekty. Kluczem do nich, na zajęciach z literatury z dr Sławomirą Lisewską, jest kreatywność. Tym razem zaprowadziła ona studentów do przedszkola nr 7 w Głogowie. Po co? Aby się tego dowiedzieć, wystarczy kliknąć TUTUAJ

OGŁOSZENIE 
REKRUTACJA STUDENTÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE 
w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(umowa III)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację praktykantów do praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych. W rekrutacji do projektu praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w  Głogowie spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów, na kierunkach studiów
i planowanych terminach podanych w tabeli poniżej.

Ogólne informacje o Projekcie zawiera Załącznik nr 2.

OGŁOSZENIE 
REKRUTACJA STUDENTÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE 
w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(umowa II)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację praktykantów do praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą uczestniczyć
w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych.
W rekrutacji do projektu praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w  Głogowie spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów, na kierunkach studiów
i planowanych terminach podanych w tabeli poniżej.

Ogólne informacje o Projekcie zawiera Załącznik nr 2.

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

III UMOWA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie, prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w planowanym terminie do 30.09.2018 r. W projekcie mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Planowaną liczbę studentów poszczególnych kierunków biorących udział w Projekcie podano w tabeli poniżej.