AKTUALNOŚCI

Rekrutacja uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

OGŁOSZENIE
REKRUTACJA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW
PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (PPZ)

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(umowa V)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2018/2019.
W pilotażowych praktykach zawodowych uczelnianymi opiekunami praktyk zawodowych mogą być nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (załącznik).

OGŁOSZENIE
REKRUTACJA STUDENTÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE 

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(umowa V)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację praktykantów do praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą uczestniczyć
w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych. W rekrutacji do projektu praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w  Głogowie spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów, na kierunkach studiów  i planowanych terminach podanych w tabeli poniżej.

Wykładowca Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie – doktor Khalil el Mohtar, chirurg, pracownik Głogowskiego Szpitala Powiatowego, dołączył do zaszczytnego grona. 11 listopada – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Głogowa. To prestiżowe wyróżnienie wręczone zostało podczas uroczystej, wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Głogowskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  

Doktor Khalil el Mohtar mieszka i pracuje w Głogowie od ponad 30 lat. Jest znanym chirurgiem, którego metody leczenia są znane i uznawane nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest to ogromne wyróżnienie. Ja w Głogowie mieszkam od 32 lat. To w życiu człowieka bardzo dużo, ale w życiu ojczyzny, narodu, miasta to kropeczka na wykresie historii. To dla mnie niezwykły dzień. Nie ukrywam wzruszenia. Trzeba dalej iść do przodu, dalej pracować – powiedział po otrzymaniu tytułu.  (wypowiedź pochodzi ze strony http://miedziowe.pl/content/view/89691/189/)

O KAS, obrocie towarowym, kodeksie celnym i nie tylko

Funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej po reformie od dnia 01 marca 2017 roku – to główny temat wykładu połączonego z zajęciami warsztatowymi, w których wzięli udział studenci PWSZ w Głogowie – II rok kierunku Finanse i Rachunkowość. Mgr Janusz Tomaszkiewicz, kierownik Wydziału Administracji Skarbowej (dawniej Izba Celna) z Wrocławia w czasie spotkania przedstawił zadania KAS i jej organy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów dotyczących obrotu towarowego z zagranicą, regulacje prawne krajowe i unijne, unijny kodeks celny oraz procedury celne występujące w handlu z krajami erga omnes (kraje trzecie).

Studenci PWSZ w Głogowie mogą cyklicznie uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i wykładach wykraczających poza zajęcia przewidziane programem studiów. Dzięki temu maja okazję do pogłębiania swojej wiedzy oraz zdobywania dodatkowych umiejętności.

                         

Nowe Media pamiętają – uczciły rocznicę wybuchu w Cukrowni

Dzień Zaduszny to okazja, żeby pomyśleć o zmarłych, tych bliskich i dalszych. To szczególny dzień także w naszym mieście. Właśnie 2. listopada minęła 27. rocznica jednej z największych tragedii w Głogowie. W 1991 roku przez potężną eksplozję w Cukrowni zginęło 7 osób, kolejne 9 z ciężkimi poparzeniami trafiło do szpitala. Dlatego delegacja z II roku nowych mediów i Samorządu Studenckiego postanowiła symbolicznie uczcić tę tragedię minutą ciszy. Pod tablicą pamiątkową studenci z własnej inicjatywy zapalili znicz. Warto dodać, iż właśnie słuchacze nowych mediów w ubiegłym roku na planie burzonej Cukrowni realizowali materiał filmowy. Wtedy też rozmawiali z byłymi pracownikami zakładu, którzy wspominali tę tragedię. Inicjatywa studentów tym cenniejsza, że nie była inspirowana działaniami wykładowców.

Światełko pamięci na grobach N.N.

Jak co roku od kilku lat przed 1. listopada studenci i wykładowcy Instytutu Humanistycznego zadbali o uporządkowanie grobów osób nieznanych. Koło Naukowe zorganizowało zbiórkę zniczy. Niezależnie od zbiórki studentki z II roku pedagogiki zapaliły zakupione znicze na grobach N.N., studentki I roku studiów magisterskich przygotowały 15 zniczy-stroików, które wykładowcy zawieźli na cmentarze. Kilka osób z Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego z sekcji pedagogicznej, z prof. M. Marcinkowskim, udaje się na cmentarz w Biechowie, gdzie jest sporo opuszczonych grobów.

Dyrektor Instytutu Humanistycznego dziękuje Wszystkim, którzy włączyli się do akcji.

Galeria