AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na warsztaty tematyczne

Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz  SIMP – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich zaprasza wszystkich na warsztaty tematyczne pn. CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA WEDŁUG FESTO. PRZEMYSŁ 4.0. Prezentacja modelu linii przemysłowej opracowanej według koncepcji firmy Festo – mgr inż. Piotr Rzepka

Warsztaty odbędą się 11 kwietnia (czwartek) o godz. 16.00 w PWSZ (aula 012 budynek B). Organizatorem jest dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Paweł Modzel, a partnerem wydarzenia firma FESTO.

Więcej szczegółów

Dnia 9 kwietnia 2019 r. w Bibliotece Uczelnianej odbyło się spotkanie z dr Martinem Sprungalą. Podczas wizyty niemieckiego historyka, będącego zarazem prezesem stowarzyszenia Glogauer Haimatbund w Hanowerze, skupiającego przedwojennych głogowian i ich potomków, zaprezentowano jego najnowszą publikację pt. „Wsie i miasta na pograniczu głogowsko-wielkopolskim”. Prezentowana  publikacja to dwujęzyczne opracowanie, liczące ok. 700 stron, które zawiera uzupełniony zarys dziejów wsi z pierwszego wydania książki (wyd. w 2010 roku).  Tegoroczne wydanie zostało poszerzone o kolejne miejscowości – łącznie 99 wsi i miast. Na jego łamach znaleźć można opisy miejscowości znajdujące się w przedwojennych powiatach: głogowskim, wschowskim, leszczyńskim, kożuchowskim, zielonogórskim i babimojskim.

Galeria (fotografie udostępniamy dzięki uprzejmości Towarzystwa Ziemi Głogowskiej)

Odwiedzili MORiUS

W dniu 09.04.2019 r. w ramach zajęć Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi prowadzonymi przez dr Alicję Ostrowską, studentki II roku studiów stacjonarnych zapoznały się ze sposobem pracy w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. Studentki zdobyły informacje o funkcjonowaniu ośrodka, obejrzały sale, w których odbywają się zajęcia, a podopiecznym zostały wręczone pomoce (grzechotki oraz kostki sensoryczne) wykonane w trakcie zajęć w uczelni.

Pedagogika i edukacja kresowa

Wczoraj, 8 kwietnia, studenci II roku pedagogiki II stopnia o specjalności terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii, pod opieką dra Jakuba Rawskiego, uczestniczyli w wykładzie dr Joanny Pakuzy „Fenomen kresowych kobiet zesłanych do Związku Sowieckiego”. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa, z którym Instytut Humanistyczny ściśle współpracuje. Studenci mogli wysłuchać ciekawej i wstrząsającej opowieści o niezłomności Polek zesłanych w głąb ZSRS w czasie II wojny światowej. Badaczka w swoim wystąpieniu posługiwała się licznymi kontekstami –  religijnym, historycznym, socjologicznym i kulturowym. Udział w wydarzeniu okazał się cennym doświadczeniem edukacyjnym dla naszych studentów.

Wiosna w PWSZ w Głogowie jest bardzo bogata w różnego rodzaju wydarzenia. Jednym z nich był Konkurs z Języka Niemieckiego, który odbył się już po raz trzeci w uczelni. Wzięło w nim udział siedemdziesięciu dwóch uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz sześćdziesięciu siedmiu uczniów szkół średnich. W ramach konkursu uczestnicy mieli do rozwiązania test leksykalno-gramatyczny dostosowany do grupy wiekowej.

Obecnie trwa sprawdzanie testów. Wyniki  podamy w najbliższych dniach, a wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia w PWSZ w Głogowie.
Organizatorem konkursu jest lektor języka niemieckiego PWSZ w Głogowie mgr Anna Akielaszek-Witczak przy współpracy z germanistką Szkoły Podstawowej nr 3, doradcą metodycznym w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie Panią Alicją Skoczylas.

Zapraszamy do Galerii zdjęć

Pedagogika w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

W czwartek i piątek studentki II roku pedagogiki o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową po raz kolejny odwiedziły, zgodnie ze swoją specjalnością, głogowskie placówki. Przedszkolaki z Przedszkola Nr 10 i mieszkańcy Domu Samotnej Matki i Dziecka z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach o tematyce świątecznej, przygotowanych i prowadzonych przez studentki. Rozmawiano o zwyczajach, potrawach, wystroju i klimacie wiosennych świąt. Nie zabrakło wyklejania zajączków i pisanek, a także rozwiązywania przez dzieci tematycznych zagadek, za które,  po odgadnięciu, otrzymały  nagrodę w postaci słodkiego jajka-niespodzianki. Oba spotkania przebiegły w wiosenno – muzycznej atmosferze. Po raz kolejny studentki wykazały się pomysłami i rzetelną realizacją tematu. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwała mgr Aleksandra Matusiak-Kujawska, ponieważ wizyty odbywały się w ramach przedmiotów specjalnościowych.

Zapraszamy do galerii.