AKTUALNOŚCI

Akademia Młodego Przedsiębiorcy
realizowana przez
Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie 
oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie dobiegła końca. 

Uroczyste zakończenie Akademii  odbędzie się 17 czerwca 2015 o godz.16:00 w auli 109 budynku A PWSZ.
Ostatni w tej edycji przedsięwzięcia wykład, zatytułowany Marketing w pigułce na przykładzie Banku Zachodniego WBK, wygłosi  przedstawiciel BZ WBK.

Lista osób uprawnionych do otrzymania certyfikatu jest dostępna
na platfomie http://elearning.pwsz.glogow.pl/course/view.php?id=56

Wiceminister gospodarki gościem Akademii Gimnazjalisty

Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik była gościem uroczystego zakończenia Akademii Gimnazjalisty organizowanej przez Głogowską Fundację Akademicką. Swoją obecnością zaszczycił także Starosta Głogowska Jarosław Dudkowiak. Trzecią już edycję tego cyklicznego programu ukończyło 50 uczniów gimnazjów.  Edycja 2014/2015 była zatytułowana ŚWIADOMY OBYWATEL – NOWOCZESNY EUROPEJCZYK. Słuchacze akademii otrzymali certyfikaty ukończenia AG, a wyróżnieni upominki od Pani Minister, Starosty Głogowskiego oraz Prezydenta Miasta Głogowa.

      

   

„Po kawałku” w Galerii „Wejście”

Studenci grafiki trzeciego i ostatniego uroku kształcenia na tym kierunku w naszej uczelni obronili prace licencjackie. Część      z nich zaprezentowano na wystawie w Galerii „Wejście” w dniu obrony. Wernisaż wystawy zatytułowanej „Po kawałku” był okazją do podsumowań trzech lat kształcenia studentów.
O ich rozwoju, talencie, pracy mówił promotor, profesor Eugeniusz Józefowski. Dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Sławomira Lisewska, podziękowała wykładowcom i studentom za bardzo dobrą współpracę, dyplomantom życzyła wielu sukcesów na dalszej drodze artystycznej i zawodowej oraz kontynuacji nauki. Profesor Przemysław Tyszkiewicz przekazał pani dyrektor prace studentów, powstałe w toku nauki, podczas zajęć – znalazły one miejsce w uczelnianej bibliotece, gdzie zostały posegregowane i zabezpieczone. Część zbiorów na pewno będzie prezentowana w murach uczelni. Aktualnie w Galerii „Wejście” eksponowane są prace pana Ryszarda Sielskiego, który po obronie przekazał je uczelni na własność. Zachęcamy do obejrzenia prac, dotyczących Głogowa, powstałych pod kierunkiem pana profesora Eugeniusza Józefowskiego. 

      

Zaproszenie

 Zapraszam Państwa na uroczyste zakończenie III edycji Akademii Gimnazjalisty w roku akademickim 2014/2015 zatytułowanej: „ŚWIADOMY OBYWATEL – NOWOCZESNY EUROPEJCZYK”.

Uroczystość odbędzie się w dniu 13 czerwca – sobota o godz. 11.00 w auli 012 budynku B PWSZ w Głogowie.

W programie:
10.30 – rejestracja gimnazjalistów uczestników Akademii Gimnazjalisty.
11.00 – powitanie
11.15 – wystąpienie wiceminister gospodarki Pani Ilony Antoniszyn- Klik
11.30 – wystąpienia zaproszonych gości
11.45 – ogłoszenie wyników ,, egzaminu ” słuchacza Akademii Gimnazjalisty
12.00 – wręczenie podziękowań wykładowcom Akademii Gimnazjalisty
12.15 – wręczenie dyplomów i certyfikatów słuchaczom Akademii Gimnazjalisty
12.45 – zakończenie i pamiątkowe zdjęcie

 

                                                                                                                                        Serdecznie zapraszam
                                                                                                                                              Dyrektor GFA
                                                                                                                                            dr Ewa Czaińska

                                   

Pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa oraz Starosty Głogowskiego

Odebrali certyfikaty – podsumowanie I edycji Akademii Humanisty

Jeden semestr, od 19 lutego 2015 r., trwała I edycja Akademii Humanisty, przedsięwzięcia realizowanego przez Instytut Humanistyczny PWSZ. W ramach Akademii odbyło się  dziewięć spotkań. W wykładach/warsztatach udział wzięli głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i nauczyciele. Akademia rozpoczęła się i zakończyła niekonwencjonalnym wykładem dr Sławomiry Lisewskiej. Poza panią dyrektor zajęcia w Akademii prowadzili: prof. zw. dr hab. Paweł Banaś, prof. dr hab. Aneta Majkowska, dr Konrad Chmielecki, dr Radosław Kawczyński, dr Krzysztof Czapla i dr Adam Bujak. 

We wtorek, 9 czerwca, po ostatnim wykładzie z dr Sławomirą Lisewską, mającym miejsce w piwnicy, znajdującej się
w obszarze dziedzińca PWSZ, słuchacze odebrali certyfikaty ukończenia Akademii Humanisty. Uczestnicy pierwszej edycji już pytali, czy będzie druga. 

Spotkanie pedagogów z interesariuszami

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Humanistycznego
z dyrektorami placówek opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych. W trosce o jakość kształcenia, ale i w związku
z wdrożeniem od przyszłego roku akademickiego profilu praktycznego na kierunku pedagogika, wykładowczynie, dr Anetta Soroka-Fedorczuk i dr Jolanta Lipińska-Lokś, przedstawiły interesariuszom program studiów, powstały pod kierunkiem dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Sławomiry Lisewskiej. Dyskutowano o przedmiotach, programowej liczbie godzin, nowych specjalnościach, a przede wszystkim o praktykach.
Spotkanie, w którym uczestniczyły JM Rektor dr Katarzyna Rusak i dyrektor Sławomira Lisewska, okazało się bardzo owocne: wymiana doświadczeń, opinie praktyków, sugestie, pozwolą uzyskać wysoką jakość kształcenia na cieszącym się od lat dużym zainteresowaniem kierunku.

Zobacz więcej

http://www.tv.master.pl/informacja.php?news=40500,W-PRAKTYCE

Studenci metalurgii w rozdzielni 110 kV

Studenci drugiego roku metalurgii z dr inż. Elżbietą Banaczyk zwiedzali  stację transformatorowo – rozdzielczą. Obiekt znajduje się na terenie Zakładu Energetycznego w Głogowie i należy do najnowocześniejszych na świecie. Studenci na stacji zobaczyli dwie wnętrzowe rozdzielnie 25 kV, 110 kV oraz urządzenie napowietrzne – transformator. Rozdzielnia 110 kV jest nowoczesną konstrukcją, jej urządzenia są obudowane szczelnie metalowymi rurowymi osłonami, wewnątrz których znajduje się gaz sześciofluorek siarki SF6. Zastąpienie typowej izolacji izolacją gazową spowodowało zmniejszenie wymiarów stacji, a jej praca przestała być zależna od warunków atmosferycznych i zanieczyszczenia atmosfery.