AKTUALNOŚCI

Uwaga studenci

PRZYPOMINAMY O PROGRAMIE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA STUDENTÓW PWSZ W GŁOGOWIE w roku akademickim 2020/2021

 • Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić wszyscy studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych
 • Okres ubezpieczenia od 01.10.2020 do 30.09.2021.

___________________________________________________________

Jest to polisa zawierana zdalnie indywidualnie przez każdego studenta.

Wszystkie informacje o zakresie ubezpieczenia a także link do polisy jest dostępny na naszej stronie internetowej: https://pwsz.glogow.pl/studia/ubezpieczenie-nnw

UWAGA! Nauczanie zdalne

W związku z pandemią i objęciem powiatu głogowskiego strefą czerwoną informujemy, że od 17 października (sobota) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie przechodzi w tryb nauczania zdalnego.

Informujemy, że studenci są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych przez poszczególnych nauczycieli akademickich. Zajęcia będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem.  Studenci mają możliwość konsultacji z nauczycielem w formie zdalnej w czasie rzeczywistym zgodnie z planem dyżurów.

Zasady realizacji zajęć określa  ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

WAŻNE! Zdalne nauczanie!

Każdemu studentowi PWSZ w Głogowie zostało przypisane konto Google w domenie g.pwsz.glogow.pl. Tego konta należy używać do zdalnego nauczania. Jest to konieczne, ponieważ logując się z innego konta, wykładowca może nie mieć możliwości weryfikacji obecności studenta na zajęciach. Na obecną chwilę zajęcia prowadzone w formie zdalnej to te, które zostały uwzględnione w planach zajęć jako ONLINE.

Dane do logowania dla studentów są następujące:

Login: (numer indeksu)@g.pwsz.glogow.pl
przykładowo dla numeru indeksu 9999 będzie to:
9999@g.pwsz.glogow.pl

Hasłem do konta jest numer PESEL studenta.
System wymusi zmianę hasła przy pierwszym logowaniu.

Aby zalogować się na konto GSuite służące do zdalnego nauczania, należy wejść na stronę:

https://gsuite.google.com/dashboard

i podać dane logowania zgodne z powyższym wzorem.

 

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja dotyczącą obsługi zdalnego nauczania. Zachęcamy do zapoznania się z nią!

Instrukcja G Suite PWSZ w Głogowie – student

Ponadto dla Studentów pierwszego roku został odblokowany dostęp do e-Dziekanatu na platformie Omnis:

https://omnis.pwsz.glogow.pl/

Dane do logowania dla studentów są następujące:

Login: numer indeksu

Hasło: numer pesel

System wymusi zmianę hasła przy pierwszym logowaniu.

 

Wyjątkowe wyróżnienie

We wtorek w teatrze  im. Andreasa Grphiusa odbyła się VIII Gala Głogowskiej Nagrody Historycznej ZŁOTY BILET CZYTELNIKÓW WEHIKUŁU CZASU pod patronatem Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza. Podczas spotkania zostały wręczone Nominacje. Jedną z nich otrzymała dr Sławomira Lisewska, inicjator i koordynator projektu studentów kierunku Nowe Media PWSZ w Głogowie – „Głogów. Miejsca i ludzie. Od dworca PKP do Cukrowni” wraz ze studentami, za inicjatywy na rzecz ochrony i upamiętnienia dziedzictwa kultury – zabytkowego budynku suszarni po byłej Cukrowni „Głogów”. Pani doktor wraz ze studentami znalazła się w piątce nominowanych! Studentów, już absolwentów, reprezentowała pani Karolina Stępień (Sochacka), współautorka filmu o Cukrowni. Laureatem VIII Głogowskiej Nagrody Historycznej został ks. kan. Stanisław Brasse za hełmy na wieżach pojezuickiego kościoła pw. Bożego Ciała, i rozpoczęcie konserwacji cyklu czternastu płócien XVIII-wiecznej drogi krzyżowej z pracowni Franza Feldera.

UWAGA studenci I roku!

Informacje dla studentów I roku !

 1. Z uwagi na aktualną sytuację nie odbędą się spotkania organizacyjne na terenie Uczelni.
 2. Szkolenie Biblioteczne oraz Szkolenie BHP udostępnione zostanie w formie prezentacji na platformie OMNIS (e-dziekanat). Niezaliczenie ww szkoleń skutkować będzie niezaliczeniem pierwszego semestru.
 3. Legitymacje dla studentów I roku będą wydawane w Dziekanacie po okazaniu dowodu osobistego od dnia 1 października 2020 r. Odbiór legitymacji możliwy jest wyłącznie przez osoby, które dokonały płatności do dnia 15 września 2020 r. Legitymację należy odebrać osobiście.

Pozostałych studentów prosimy o jak najszybsze uzupełnienie płatności. O terminach odbioru legitymacji poinformujemy na stronie internetowej.

 1. Ogłoszenia dotyczące procesu dydaktycznego – w szczególności zajęć dydaktycznych umieszczane są w zakładce Plany zajęć : http://pwsz.glogow.pl/plany-zajec
 2. Organizacja roku akademickiego oraz podział na tygodnie parzyste i nieparzyste znajduje się w zakładce Plany zajęć pod tabelą z ogłoszeniami
 3. Zmiany w planach zajęć umieszczane są bezpośrednio w planach zajęć, prosimy śledzić plany zajęć w poszczególnych instytutach
 4. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 12 października tygodniem parzystym. (wykłady online z pierwszego tygodnia zostaną udostępnione także w późniejszym czasie (dotyczy pedagogiki))
 5. Dziekanat wydaje zaświadczenia oraz udziela informacji wyłącznie osobiście studentom.
 6. Logowanie do systemu OMNIS (e-dziekanat) będzie możliwe po odbiorze legitymacji.
 7. Informacje dotyczące pomocy materialnej.

Prosimy studentów o zapoznanie się z możliwością uzyskania stypendium – zakładka Dziekanat: http://pwsz.glogow.pl/studia/pomoc-materialna

Współpraca PWSZ i IKSON

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie nawiązała współpracę z Integracyjnym Klubem Sportowym Osób Niepełnosprawnych w Głogowie. Wspólne działania pozwolą studentom naszej uczelni na zdobywanie nowych doświadczeń, przygotowujących do przyszłej pracy.  Będą też okazją do poznawania środowiska i aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach rekreacyjno-sportowych i edukacyjnych.

Klub IKSON Głogów jest jedynym stowarzyszeniem sportowym w Głogowie, w którym osoby niepełnosprawne mogą uprawiać sport. Jego dyscypliną jest paraolimpijska boccia. Klub działa od 2013 roku. Od kilku lat organizuje imprezy o zasięgu ogólnopolskim, m.in. Mistrzostwa Polski w Bocci. Członkowie klubu grają głównie w lidze amatorskiej.

IBUK LIBRA – NOWA LICENCJA

IBUK Libra to platforma udostępniające publikacje w wersji elektronicznej. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online, czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca.

Nowa licencja IBUK Libry zapewni Państwu dostęp do  664 tytułów wykupionych i 1490 darmowych. Używanie platformy jest możliwe z komputerów w sieci uczelnianej oraz zdalnie, przy pomocy odebranych w bibliotece kodów PIN. IBUK Libra umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

Jeżeli do tej pory Państwo nie korzystali z IBUKA Libry, zapraszamy do biblioteki uczelnianej, po odbiór kodów.