AKTUALNOŚCI

Czas życzeń…

Sypią się zewsząd świąteczne życzenia. Otrzymujemy ogromne ilości tradycyjnych świątecznych kartek,  a także kartek elektronicznych. Niezwykle miłe są życzenia składane osobiście. Wiele osób odwiedza nas, by przekazać ciepłe słowa na święta. Z taką wizytą przyszły do Pani Rektor dr Katarzyny Rusak dzieci ze Żłobka “Maluch”, które oprócz pięknego świątecznego uśmiechu przyniosły mały upominek. Pani Rektor zrewanżowała się słodkim poczęstunkiem przygotowanym specjalnie dla maluszków. Mali “kolędnicy” odwiedzili także kanclerza uczelni Pana Marcina Świercza.

Potrzebna pomoc dla małej głogowianki

Ponad 150 tysięcy złotych potrzebuje Amelka z Głogowa. Dziewczynka urodziła się z wrodzoną wadą serca, ma już za sobą pierwsze operacje korygujące jej serduszko, ale konieczna jest kolejna.  Rodzice nie są w stanie sami podołać temu wyzwaniu. Potrzebują wsparcia i pomocy finansowej.  Organizowana jest więc kolejna akcja, aby pomóc małej głogowiance.

A pomóc może każdy z nas.
W dniach 16 – 19 grudnia na terenie PWSZ w Głogowie prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na ten cel.

W imieniu małej Amelki i jej rodziców prosimy o wsparcie akcji dowolnymi datkami. Więcej o Amelce możecie dowiedzieć się, wchodząc na stronę www.siepomaga.pl/ameliabrzezinska

Rekrutacja uzupełniająca instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja uzupełniająca instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację uzupełniającą instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w terminie do 30.06.2018 r.
W projekcie mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Planowaną liczbę studentów poszczególnych kierunków biorących udział w Projekcie podano w tabeli poniżej.

 

Lp.

Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk Rok studiów Przewidywana liczba studentów biorących udział
w praktykach
1. Pedagogika II 5
2. Nowe media II 4
3. Metalurgia II 1

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 1), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Biurze Projektów (PWSZ w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, budynek A, pokój 119) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r. do godz. 14:00, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja uzupełniająca instytucji (zakładów pracy) przyjmujących studentów na pilotażowe praktyki zawodowe”. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając maila na adres: rzany@pwsz.glogow.

Załączniki (do pobrania):

Regulamin wyboru instytucji na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Głogowie
Formularz wniosku instytucji o udział w projekcie
Krótki opis projektu

Mikołajki w “Maluchu”

Dzieci ze żłobka “Maluch”  spotkały się z Mikołajem. Jegomość w czerwonej czapie i z siwą brodą odwiedził maluszki podczas imprezy zorganizowanej przez studentki III roku pedagogiki – specjalność edukacja przedszkolna.

Pod opieką studentek naszej uczelni, ponad trzydzieścioro dzieci bawiło się i  śpiewało piosenki.

XIX DFN w Głogowie zakończony i podsumowany!

Dnia 30.11.2016 r. w Sali Rajców głogowskiego Ratusza odbyło się spotkanie podsumowujące głogowską edycję regionalną XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.  W spotkaniu wzięli udział starosta powiatu głogowskiego Jarosław Dudkowiak, wiceprezydent miasta Głogowa Bożena Kowalczykowska, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Koliński, rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak, dyrektorzy szkół, placówek kultury oraz instytucji opiekuńczych, prezesi firm i stowarzyszeń oraz koordynatorzy z poszczególnych jednostek. Sprawozdanie z przebiegu i organizacji XIX DFN w Głogowie przedstawiła, koordynator regionalny DFN, Urszula Zięba. Trzydziestu czterech organizatorów, 7805 uczestników, 144 imprezy poprowadzone przez 194 animatorów – to tylko niektóre punkty sprawozdania. W czasie spotkania wszyscy organizatorzy otrzymali dyplomy, a przyjaciele Festiwalu pamiątkowe koszulki.

Uczelnia nasza jest jednym z głównych organizatorów i sponsorów DFN w Głogowie. W tym roku odwiedziła nas rekordowa liczba uczestników – ponad 1000 osób, z czego większość to uczestnicy wystawy Eksperymentuj! z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Sprawozdanie z XIX DFN w Głogowie
Pełen serwis fotograficzny

Zajęcia dla gimnazjalistów

Wykładowcy oraz studenci  PWSZ w Głogowie przeprowadzili dodatkowe zajęcia i wykłady dla uczniów Gimnazjum nr 5 w Głogowie. Dr Anita Stefańska wraz ze studentami kierunku Pedagogika przeprowadzili warsztaty pn. “W poszukiwaniu własnej tożsamości”, w których uczestniczyli uczniowie klasy 2a gimnazjum. Dla tej samej klasy dr Paweł Modzel poprowadził wykład pt. “Figury niemożliwe”, a klasa 3a wysłuchała wykładu pt. “Inżynier i tajemnice wypadków” także dra Pawła Modzela.
Zajęcia i wykłady organizowane dla uczniów są dodatkową formą pogłębiania wiedzy oraz  rozwoju  ich zainteresowań i pasji. Odbyły się one w ramach patronatu uczelni nad klasami o profilu matematyczno-przyrodniczym Gimnazjum nr 5.

(zdjęcie pochodzi ze strony https://gim5glogow.edupage.org/news/)

03.12. - Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością - w PWSZ w Głogowie pamiętamy!!!

Międzynarodowy  Dzień Osób Niepełnosprawnych

(ang. International Day of Persons with Disabilities) –Święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992).

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnością, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie.

Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnością w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.

Więcej informacji
Prezentacja

Strona 31 z 115« Pierwsza...1020...2930313233...405060...Ostatnia »