AKTUALNOŚCI

Walka z koronawirusem

Od tygodnia funkcjonuje grupa wsparcia i pomocy studentów PWSZ w Głogowie. Na dzisiaj to są 52 osoby I, II roku mgr i III roku lic oraz nasi wykładowcy. Grupa działa praktycznie i mentalnie. Studenci szyją maseczki dla szpitala, radzą, jak się chronić przed koronawirusem, a także przyłączają się do publicznych zbiórek pieniędzy. Aktywność jest codzienna i liczna. Dużo jest odzewów. Działamy razem!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r., Rektor PWSZ w Głogowie wydał Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych od 26 marca 10 kwietnia 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Rozporządzenie Ministra (TUTAJ), zgodnie z którym:

  1. przedłuża się okres zawieszenia zajęć na Uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 r.;
  2. ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników Uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy to jest niezbędne do zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania;
  3. Uczelnia może zlecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej;
  4. zobowiązuje się pracowników do ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy;
  5. zobowiązuje się studentów i pracowników do wykorzystywania korespondencji  mailowej i kontaktów telefonicznych w komunikacji z Uczelnią.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 24 marca 2020 roku (TUTAJ):

  1. od dnia 26 marca 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne, konsultacje i inne rodzaje kształcenia zostają obowiązkowo wznowione w trybie zdalnym;
  2. realizacja zajęć w trybie zdalnym powinna odbywać się przy wykorzystaniu proponowanych przez Uczelnię narzędzi.

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa i realnym zagrożeniem wystąpienia przypadków zarażenia, w dniach 25.03.-10.04. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne oraz dostęp do budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będzie ograniczony. Pracownicy administracyjni będą pracować zdalnie (z domu), natomiast będą dyspozycyjni pod adresami mailowymi, które znaleźć można TUTAJ. W sytuacji wymagającej pilnego kontaktu należy dzwonić pod numer  76 832 04 47.

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa i realnym zagrożeniem wystąpienia przypadków zarażenia, w dniach 16.03.-25.03. dostęp do budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będzie ograniczony. Pracownicy administracyjni będą pracować zdalnie (z domu), natomiast będą dyspozycyjni pod adresami mailowymi, które znaleźć można TUTAJ. W sytuacji wymagającej pilnego kontaktu należy dzwonić pod numer  76 832 04 47.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W związku z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w celu zapobiegania rozpowszechniania się COVID-19 wydanego po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  postanowił zarządzeniem nr 14/2020, iż w dniach 12-25 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Równocześnie informujemy, że kalendarz wyborczy odbywa się zgodnie z harmonogramem.