AKTUALNOŚCI

Pierwszy w historii uczelni

Pierwszy rocznik pielęgniarwstwa w PWSZ w Głogowie kończy studia. 2 lipca odbył się pierwszy z całego cyklu egzaminów, których zdanie jest warunkiem uzyskania dyplomu i prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Do egzaminu teoretycznego przystąpiło 38 studentów III roku pielęgniarstwa. Polegał on na rozwiązaniu testu, zawierającego 100 pytań. Zdający mieli na to pótorej godziny. Jak poinformowała dyrektor Instytutu Medycznego mgr Ewa Todorov – wszyscy studenci zaliczyli test pozytywnie. Przed nimi kolejne etapy egazaminacyjne – 6 lipca rozpoczną się egzaminy praktyczne w warunkach symulowanych, czyli w pracowniach umiejętności pielęgniarskich na terenie uczelni. Ten etap potrwa 10 dni. Dopiero po zaliczeniu praktycznej części studenci przystąpią do obron prac licencjackich.
Kibicujemy wszystkim zdającym!

Więcej zdjęć w Galerii

                                       

Sprawdzają praktyczne przygotowanie do zawodu

Studenci III roku kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie realizują kolejny etap egzaminów końcowych. Po pozytywnie zaliczonym egzaminie teoretycznym przyszedł czas na na egzaminy praktyczne.  Studenci zdają go w małych, czeteroosobowych grupach. Dziś w komisji egzaminacyjnej zasiadają: dyrektor Instytutu Medycznego – mgr Ewa Todorov oraz mgr Katarzyna Kruk i mgr Iwona Szala, wykładające pielęgniarstwo pediatryczne. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem, egzamin odbywa się w warunkach symulowanych, a więc w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny oraz specjalistyczne fantomy. Po zaliczeniu egzaminu praktycznego tegorocznych, pierwszych absolwentów kierunku, czeka jeszcze obrona pracy dyplomowej.

                  

Mamy 20 nowych logopedów!

3 lipca 2020 odbył się egzamin dyplomowy na studiach podyplomowych z logopedii. 20 osób rozpoczęło naukę w 2018 roku i cała ta dwudziestka w pięknym stylu zakończyła edukację, zdobywając tym samym dyplom logopedy. „Jestem z nich bardzo dumna i jestem przekonana, że będą z nich świetni terapeuci. Grupa była od początku bardzo ambitna, a przy tym koleżeńska, co owocowało świetną atmosferą. Wykładowcy podkreślali zaangażowanie, sumienność i wysoką kulturę. Niektóre z pań już w trakcie studiów otrzymały ofertę pracy jako logopedki. Dobre przygotowanie podkreślali także opiekunowie ich praktyk” – mówi dr Izabela Rutkowska, kierownik Studiów Podyplomowych Logopedia.

Kolejne obrony za nami

Dziś przed komisją egzaminacyjną stanęło jedenaście studentek kierunku Finanse i Rachunkowość. To kolejny dzień obron w PWSZ w Głogowie. Choć egzaminom towarzyszyło wiele emocji i stresu, wszystkie seminarzystki poradziły sobie świetnie.

Obrona pracy licencjackiej, to ostatni egzamin na tym etapie, kończący trzyletnie studia. Przed absolwentami teraz decyzja o dalszej drodze rozwoju – dalsze studia, praca, a może połączenie jednego z drugim.

       

 

Elektorzy wybrali Rektora

Trzynastu elektorów jednogłośnie zdecydowało, że dr Katarzyna Rusak będzie kierować Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie przez kolejne cztery lata. 1 września br.  rozpocznie swoją trzecią kadencję na tym stanowisku. Po raz pierwszy została rektorem w 2013 roku. W 2017 roku, także jednogłośnie, uzuskała reelekcję. Obecnie kończy drugą, skróconą 3-letnią kadencję.

Katarzyna Rusak, doktor nauk technicznych w dziedzinie górnictwo w specjalności geologia inżynierska, z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie związana jest od początku jej istnienia, tj. od 2004 roku. Organizowała Instytut Ekonomiczny i w latach 2004-2013 była jego dyrektorem. Współtworzyła Instytut Politechniczny.  Została dwukrotnie uhonorowana nagrodą indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie kierowana przez nią została wyróżniona Medalem Honorowym Miasta Głogowa (nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta osobom i podmiotom, które mają wysokie osiągnięcia oraz w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji Głogowa).