AKTUALNOŚCI

Pedagogika i edukacja kresowa

Wczoraj, 8 kwietnia, studenci II roku pedagogiki II stopnia o specjalności terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii, pod opieką dra Jakuba Rawskiego, uczestniczyli w wykładzie dr Joanny Pakuzy „Fenomen kresowych kobiet zesłanych do Związku Sowieckiego”. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa, z którym Instytut Humanistyczny ściśle współpracuje. Studenci mogli wysłuchać ciekawej i wstrząsającej opowieści o niezłomności Polek zesłanych w głąb ZSRS w czasie II wojny światowej. Badaczka w swoim wystąpieniu posługiwała się licznymi kontekstami –  religijnym, historycznym, socjologicznym i kulturowym. Udział w wydarzeniu okazał się cennym doświadczeniem edukacyjnym dla naszych studentów.

Wiosna w PWSZ w Głogowie jest bardzo bogata w różnego rodzaju wydarzenia. Jednym z nich był Konkurs z Języka Niemieckiego, który odbył się już po raz trzeci w uczelni. Wzięło w nim udział siedemdziesięciu dwóch uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz sześćdziesięciu siedmiu uczniów szkół średnich. W ramach konkursu uczestnicy mieli do rozwiązania test leksykalno-gramatyczny dostosowany do grupy wiekowej.

Obecnie trwa sprawdzanie testów. Wyniki  podamy w najbliższych dniach, a wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia w PWSZ w Głogowie.
Organizatorem konkursu jest lektor języka niemieckiego PWSZ w Głogowie mgr Anna Akielaszek-Witczak przy współpracy z germanistką Szkoły Podstawowej nr 3, doradcą metodycznym w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie Panią Alicją Skoczylas.

Zapraszamy do Galerii zdjęć

Pedagogika w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

W czwartek i piątek studentki II roku pedagogiki o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową po raz kolejny odwiedziły, zgodnie ze swoją specjalnością, głogowskie placówki. Przedszkolaki z Przedszkola Nr 10 i mieszkańcy Domu Samotnej Matki i Dziecka z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach o tematyce świątecznej, przygotowanych i prowadzonych przez studentki. Rozmawiano o zwyczajach, potrawach, wystroju i klimacie wiosennych świąt. Nie zabrakło wyklejania zajączków i pisanek, a także rozwiązywania przez dzieci tematycznych zagadek, za które,  po odgadnięciu, otrzymały  nagrodę w postaci słodkiego jajka-niespodzianki. Oba spotkania przebiegły w wiosenno – muzycznej atmosferze. Po raz kolejny studentki wykazały się pomysłami i rzetelną realizacją tematu. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwała mgr Aleksandra Matusiak-Kujawska, ponieważ wizyty odbywały się w ramach przedmiotów specjalnościowych.

Zapraszamy do galerii.

XIII Powiatowym Konkursem Młodego Przedsiębiorcy rozpoczęliśmy tegoroczne Głogowskie Dni Nauki i Sztuki. Konkurs jest cyklicznym, wspólnym przedsięwzięciem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie.

Z wiedzą o przedsiębiorczości zmierzyło się dziś 36 uczniów głogowskich gimnazjów i szkół średnich, którzy mieli do rozwiązania szereg zadań z tej dziedziny. Po zakończeniu części konkursowej w PWSZ,  w „Ekonomiku” odbyła się gala wręczenia nagród, których fundatorami byli: Starosta Głogowski, Prezydent Głogowa, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Bank Spółdzielczy w Głogowie, PWSZ w Głogowie oraz firma STARCOM. Podczas gali rozstrzygnięto także i nagrodzono laureatów piątej edycji Akademii Młodego Przedsiębiorcy – inicjatywy realizowanej przez Instytut Ekonomiczny PWSZ w Głogowie. Wszystkim nagrodzonym dziś gratulujemy, a fundatorom nagród serdecznie dziękujemy.

Wyniki  XIII Powiatowego Konkursu Młodego Przedsiębiorcy i Akademii Młodego Przedsiębiorcy.

Zapraszamy do Galerii zdjęć

Przed nami kolejne wydarzenia w ramach XII Głogowskich Dni Nauki i Sztuki. Już w czwartek, 11 kwietnia odbędzie się Turniej League of Legends oraz Dyktando z Języka Angielskiego. Na różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, pokazy, doświadczenia i wiele innych, zapraszamy 12 kwietnia.

               

Mikroskop VHX-5000 KEYENCE w roli głównej

Optyczne metody pomiarowe  przy użyciu nowoczesnej mikroskopii cyfrowej na przykładzie mikroskopu VHX-5000 firmy KEYENCE były tematem seminarium metrologicznego, które odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Uczestniczyła w nim liczna grupa zainteresowanych studentów oraz doświadczeni zawodowo inżynierowie przemysłu, w tym Zarząd Koła Terenowego SIMP w Głogowie.  Udział w seminarium pozwolił osobom z pewnym doświadczeniem zapoznać się z możliwościami technologicznymi sprzętu pomiarowego i dał wyobrażenie przeskoku, jaki nastąpił pomiędzy starszymi a współczesnymi technikami pomiarowymi.

Głogów 04.04.2019 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

Komunikat nr 32

– dotyczy sporządzenia list wyborczych w wyborach do Rady Uczelni – 12.04.2019r.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o sporządzeniu list wyborczych osób posiadających czynne i bierne prawo wyborcze podczas wyborów do Rady Uczelni (12.04.2019r.). Listy znajdują się u sekretarza UKW – Iwony Uchańskiej (pokój 116) i są do wglądu wyborców w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30.

 

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Ireneusz Kuropka

Uczelniana Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 31

  1. Wzór karty do głosowania podczas wyborów do Rady Uczelni PWSZ w Głogowie

Ad. 1

Wzory kart do głosowania podczas wyborów do Rady Uczelni (12.04.2019r. o godz. 11:30, sala senacka PWSZ w Głogowie) stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka

Załączniki:
1. Załącznik do komunikatu 31-karta do głosowania-zgłoszenie spośród członków uczelni
2. Załącznik do komunikatu 31-karta do głosowania-zgłoszenie spoza uczelni