AKTUALNOŚCI

Mikołajki w Domach Dziecka

Mikołajki, zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Każdy odczuwa wówczas potrzebę pomocy innym. Pracownicy i studenci PWSZ w Głogowie corocznie włączają się do akcji charytatywnych. W tym roku inaczej być nie mogło. Z inicjatywy dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Sławomiry Lisewskiej, dzięki wsparciu finansowemu Rektor PWSZ oraz darom przekazywanym przez ludzi dobrego serca, 06.12.18 r. wychowankowie Domu Dziecka w Głogowie przy ul. Maczka, ul. Lipowej oraz w Kotli zostali obdarowani prezentami. Odwiedziny Mikołaja w domach dziecka nie wiązały się tylko z podarunkami. Były one bardzo miłe i twórcze dzięki studentom pedagogiki, które przeprowadziły warsztaty, w ich trakcie powstały piękne bombki. Serdecznie dziękujemy wykładowcom i studentom za zaangażowanie oraz pomoc przy realizacji przedsięwzięcia.
Ile serca włożono w pomoc Mikołajowi, można zobaczyć w Galerii zdjęć.

Jednocześnie dziękujemy za systematyczną zbiórkę nakrętek, które przekazywane są na dalsze leczenie Jasia Walosa oraz za zbiórkę zniczy na groby osób nieznanych.

Studenci metalurgii w terenie

Studenci Instytutu Politechnicznego – kierunek Metalurgia odwiedzili Centrum Badań Jakości sp. z o. o. Oddział WBJ w Głogowie. Podczas czterogodzinnej wycieczki technologicznej mieli okazję zapoznać się ze pełną ścieżką analityczną próbek przemysłowych pochodzących z miedziowego ciągu technologicznego Huty Miedzi Głogów. Godnym uwagi był proces przygotowywania reprezentatywnego materiału badawczego, analiza klasyczna oraz wysoko – zaawansowana aparatura do analiz instrumentalnych.
Wycieczka została zorganizowana dzięki pomocy dr K. Rogóż oraz dr inż.  K. Pantoł.
Już w styczniu planowana jest wycieczka do Air Liquide Polska -Oddział w Głogowie, celem zgłębienia wiedzy w zakresie powstawania gazów technologicznych.

Mikołajki w Glogowskim Szpitalu Powiatowym

Św. Mikołaj miał w tym roku znowu bardzo dużo pracy, a dzięki studentom kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie nie miał też żadnych problemów z dotarciem do małych pacjentów oddziału pediatrycznego oraz chirurgii dziecięcej Głogowskiego Szpitala Powiatowego. Mikołaj wraz ze studentami zrobił maluchom ogromną niespodziankę. W salach i na świetlicy oddziałowej zrobiło się bardzo wesoło i radośnie, mali pacjenci zostali obdarowani pluszowymi misiami ufundowanymi przez PWSZ w Głogowie. Było dużo uśmiechów, radości i wspólnego pozowania do zdjęć z Mikołajem. Po wizycie u dzieci, przy akompaniamencie dzwoneczków i muzyki, cały orszak Św. Mikołaja przemierzył szpitalne korytarze, częstując wszystkich napotkanych cukierkami.

Mikołajkową niespodziankę dla dzieci z oddziału pediatrycznego oraz chirurgii dziecięcej Głogowskiego Szpitala Powiatowego studenci pielęgniarstwa zorganizowali już po raz drugi.

Zapraszamy do Galerii zdjęć PWSZ.

Pedagogika w praktyce, czyli zajęcia w przedszkolu

W poniedziałek 19.11.2018 roku studentki II roku pedagogiki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pod opieka dr Anety Soroki-Fredorczuk odwiedziły Przedszkole Publiczne nr 20 w Głogowie. Celem pobytu była obserwacja zajęć i zapoznanie z organizacja pracy przedszkola. Studentki najpierw spotkały się z praktykami, czyli nauczycielkami przedszkolnymi, które chętnie odpowiadały na wszystkie zadane pytania. Następnie udały się do grupy, w której prowadzono ciekawe zajęcia z kodowania. Studentki dziękują za gościnność i wprowadzenie do zawodu.
Galeria zdjęć.

Wizyta dr Maryny Saltykovej-Vaukovich z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego w PWSZ w Głogowie

W ramach programu Erasmus+ i współpracy nawiązanej z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie, do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie zawitał kolejny gość z Białorusi – dr Maryna Saltykova-Vaukovich, która podczas kilkudniowej wizyty przeprowadziła serię wykładów oraz ćwiczeń dla studentów kierunku Pedagogika w Instytucie Humanistycznym.

Choć pani Maryna urodziła się na Ukrainie, od lat pracuje w Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym na Białorusi. Przyjazd do Głogowa był okazją do podzielenia się ze słuchaczami wiedzą odnośnie poniższych tematów:

  • Prezentacja potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały w Grodnie dla studentów i kadry dydaktycznej PWSZ w Głogowie
  • Prowadzenie społecznych i pedagogicznych ćwiczeń na temat „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych”
  • Przeprowadzenie seminarium na temat „Techniki terapii baśniowej Miltona Ericksona”
  • Prowadzenie społecznych i pedagogicznych ćwiczeń na temat „Rozwiązywanie konfliktów”
  • Wykład na temat „Biblioterapia jako metoda skoncentrowana na kliencie”

Szkolenie dla techników

Panele HMI były tematem szkolenia zorganizowanego przez Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie dla uczniów Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie. Szkolenie dla II klasy technikum poprowadził Pan Patryk Mocak. Był to ostatni z trzech bloków szkoleniowych, które pozwoliły im zdobyć nowe umiejętności i kompetencje. Poprzednie szkolenia dotyczyły budowy i sterowania w praktyce sterowników PLC firmy FATEK oraz serwonapędów.

Uczestnicy całego cyklu szkoleń otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające ten fakt.

Zabawy zimowe

Studenci kierunku pedagogika chętnie udzielają się w organizowaniu zabaw dla dzieci. Dziś studentki I roku studiów magisterskich odwiedziły uczelniany Żłobek MALUCH. W ramach zajęć z muzykoterapii z mgr Aleksandrą Matusiak poprowadziły „Zabawy zimowe”. Śpiewy, tańce i zabawy ruchowe sprawiły maluszkom wiele radości.
Współpraca kierunku pedagogika z uczelnianym Żłobkiem trwa od początku jego istnienia. Dzięki wspólnym inicjatywom przyszli pedagodzy uczą się i zdobywają doświadczenia w swoim przyszłym zawodzie.
Zapraszamy do Galerii zdjęć