AKTUALNOŚCI

Zajączek z PWSZ u dzieci w Domu Samotnej Matki, czyli finał Zbiórki Wielkanocnej Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego

Tydzień trwała zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Głogowie. Zbiórkę zainicjowało Koło Naukowe Studentów Instytutu Humanistycznego. W środę koszyk z czekoladowymi zajączkami, jajkami itd. był pełen. Podczas trwania zbiórki słodkości, studentki z koła naukowego i studentki z drugiego roku pedagogiki przygotowywały koszyczki dla dzieci i materiały na warsztaty. Odbyły się one w środę o godzinie 16.00 w Domu Samotnej Matki. Warsztaty, poprzedzone pakowaniem słodyczy do ręcznie zrobionych koszyków, poprowadziły studentki z koła naukowego. Pedagogika spisała się wspaniale. Studentki napracowały się, ale sprawiły ogromną radość dzieciom, które aktywnie brały udział w wielkanocnych warsztatach. Radość dzieci była tym większa, że zajączek z PWSZ, dzięki hojności studentów i pracowników uczelni, był bardzo bogaty i słodki. Opiekun KNSIH, dr Sławomira Lisewska, i studentki z koła naukowego bardzo serdecznie dziękują Wszystkim, którzy wzięli udział w słodko-wielkanocnej zbiórce. Osobne podziękowania dla Pracowników uczelnianej biblioteki za udział w zbiórce i pieczę nad zajączkami i kurczaczkami w koszyku.

Zdjęcia w Galerii

Pedagogika ze świątecznym światełkiem pamięci

Jak co roku, od kilku lat, studenci i wykładowcy Instytutu  Humanistycznego zadbali o groby osób nieznanych. Kilkanaście dni temu dyrektor instytutu, dr Sławomira Lisewska  odwiedziła i uporządkowała groby N.N. na cmentarzu w Brzostowie, a we wtorek studenci pedagogiki wraz z dr. Adamem Bujakiem zapalili światełka pamięci na cmentarzach w Krzepowie i prawie zapomnianym cmentarzu na Biechowie. Z kolei pierwszy rok pedagogiki stacjonarnej zrobił zbiórkę na kwiaty, które wkrótce zostaną zakupione. Powstaną z nich nagrobne kompozycje. Dyrektor Instytutu Humanistycznego i studenci pedagogiki zachęcają wszystkich pracowników i studentów do włączenia się w trwającą kilka lat akcję porządkowania grobów N.N.; akcję, w wyniku której powstało kilkanaście pomników i uporządkowano wiele grobów osób nieznanych. Znicze, kwiaty itd. można cały rok przynosić. Informacja u dyrektor Instytutu Humanistycznego lub Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego.

Głogów, 18.04.2019 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza   
PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 33

 1. Stwierdzenie ważności wyborów do Rady Uczelni PWSZ w Głogowie przeprowadzonych 12.04.2019 r.

 

Ad. 1

Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów do Rady Uczelni PWSZ w Głogowie przeprowadzonych 12.04.2019.

Wybrani zostali:

– Chorąży Arleta
– Gaworczak Jarosław
– Romanowski Michał
– Chmielewski Sławomir
– Czaja Stanisław
– Krasnodębski Mikołaj

 

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka

Zaproszenie na wykład otwarty

Dyrektor Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie zaprasza wszystkich zainteresowanych
na  otwarty interaktywny wykład multimedialny
Atrybuty kobiecości na Zwrotniku Raka
Guzy piersi – profilaktyka, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja.  
6 maja 2019, godz. 12:00 
PWSZ w Głogowie (aula 109, budynek A)
Wykład poprowadzą:
dr n.med. – chirurg Artur Metera, mgr pielęgniarstwa Patrycja Czyż,
z udziałem Agnieszki Zając – studentki pielęgniarstwa.

Porozumienie uczelni dolnośląskich i opolskiej

Pięć uczelni dolnośląskich i jedna opolska będą ze sobą współpracowały w dziedzinie nauczania (dydaktyki), nauki, kultury i sportu. Porozumienie o współpracy podpisane zostało w Jeleniej Górze. Podpisy pod dokumentem złożyli: Rektor PWSZ w Głogowie, dr Katarzyna Rusak, Rektor KPSW w Jeleniej Górze, prof. dr hab. Marian Ursel, Rektor PWSZ w Legnicy, prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Rektor PWSZ w Wałbrzychu, dr hab. Piotr Jurek oraz Rektor PWSZ w Nysie, dr inż. Przemysław Malinowski.

Uczelnie zobowiązały się między innymi do wymiany informacji o kadrze i bazie dydaktycznej, wspólnego prowadzenia kursów i szkoleń, wspólnego aplikowania o fundusze zewnętrzne, tworzenia warunków do realizacji studiów dualnych, badań naukowych i prac rozwojowych, wymiany studentów, reprezentowania wspólnych interesów wobec administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacji funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.

W spotkaniu udział wzięli Marszałek Województwa Dolnośląskiego p. Cezary Przybylski oraz Marszałek Województwa Opolskiego p. Andrzej Buła.

                  

„ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”

To tytuł wykładu, który został zrealizowany przez pana Jarosława Jezierskiego – wykładowcę Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem oraz panią Izabelę Forycką – reprezentującą Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wykład zrealizowano w ramach modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, którego celem jest m.in.  wskazanie różnić pomiędzy różnymi formami wykonywania pracy ( umowa o pracę, o dzieło, zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej) i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych jakie wiążą się z każdą z tych umów, jak i korzyści wynikających z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem – w spotkaniu wzięli udział studenci Instytutu Ekonomicznego oraz Humanistycznego. Studenci otrzymali wiedzę m.in. o tym:

 • Dlaczego warto opłacać składki na ubezpieczenie społeczne
 • Jakie rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne trzeba płacić w zależności od rodzaju umowy ( zlecenie, o dzieło, o pracę)
 • Czym różnią się poszczególne umowy (zlecenie, o dzieło, o pracę)
 • Jakie warunki należy spełniać, aby jako student być zwolnionym z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
 • Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie zdrowotne
 • Jak przebiega proces zakładania działalności gospodarczej
 • Jakie składki płaci przedsiębiorca
 • Kiedy przedsiębiorca ma prawo do tzw. składki ulgowej
 • Kiedy student ma prawo do renty rodzinnej i renty socjalnej
 • Czym jest umowa uaktywniająca dla Niań
 • Jak można załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu (ePUAP, PUE).

Organizatorem wykładu był Instytut Ekonomiczny.

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2019 r. powołał Radę Uczelni. To nowy organ w ustroju uczelni publicznej, który zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0), tworzą przedstawiciele środowiska społeczno-gospodarczego, reprezentanci uczelni oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

Skład Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie:

1) członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

Arleta Chorąży – Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników w KGHM Polska Miedź S.A.

Jarosław Gaworczak – Dyrektor Zakładu SITECH o/Głogów

Michał Romanowski – Dyrektor HR i Administracji Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Polkowicach

2) członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Mikołaj Krasnodębski

dr inż. Sławomir Chmielewski

3) Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów:

Dorota Zaremba