AKTUALNOŚCI

Najlepsze dyplomy 2012 roku

Jest nam bardzo miło poinformować, że przyznane zostały nagrody „Najlepszy Dyplom Roku”. Podobnie jak w roku ubiegłym, zostały one przyznane w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W projekcie wzięły udział dolnośląskie szkoły wyższe. Spośród absolwentów naszej uczelni zostały wybrane trzy najlepsze prace dyplomowe – po jednej z każdego Instytutu.

Wznawiamy wykłady otwarte

Instytut Humanistyczny oraz Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie wznawiają cykl spotkań w formie autorskich wykładów otwartych, przeznaczonych dla młodzieży szkolnej i akademickiej naszego miasta oraz wszystkich osób zainteresowanych. Ich treść będzie obejmować szeroko pojęte nauki humanistyczne. Wykłady wpisują się również w przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

30 października w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w ramach zajęć z Rekreacji odbyły się zajęcia z samoobrony

30 października w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w ramach zajęć z Rekreacji odbyły się zajęcia z samoobrony, zorganizowane przy współpracy PWSZ z głogowską Fundacją “My Wojownicy”. W zajęciach prowadzonych przez prezesa fundacji – Barbarę Rusiecką, studentkę I roku pedagogiki oraz instruktora Marcina Lepioszkę wzięli udział studenci I roku pedagogiki.

Studia dla gimnazjalistów uroczyście rozpoczęte

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 za nami, tym razem do studiowania zaprosiliśmy również gimnazjalistów, którzy 27 października 2012 r. odebrali indeksy z rąk Rektora PWSZ w Głogowie, prof. dr. hab. Stanisława Czai. Było nam niezmiernie miło gościć podczas tej uroczystości także rodziców oraz pracowników dydaktycznych naszej uczelni. Kończąc część oficjalną, uczestnicy AG rozpoczęli pierwsze zajęcia.

Absolutorium 2012 !!

Dnia 10 października w auli PWSZ odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom studiów licencjackich i inżynierskich rocznika 2012. Dyplomy wręczyła Prorektor Uczelni – dr inż Katarzyna Pantoł składając jednocześnie życzenia powodzenia na drodze zawodowej i w życiu osobistym.