AKTUALNOŚCI

Podpisano porozumienie trójstronne

Dnia 19 grudnia b.r. w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie podpisano porozumienie trójstronne pomiędzy reprezentantem na Polskę Grupy Finansowej Sparkasse Polsko-Niemieckim Biurem Kooperacji Grupy Sparkasse we Frankfurcie/Odrą reprezentowanym przez dyrektora biura Mario Quasta, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie reprezentowaną przez Rektora prof. dr hab. Stanisława Czaję oraz Fundacją Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju w Głogowie reprezentowaną przez dr Izabellę Ewę Cech prezesa Fundacji.

Spotkanie wigilijne

W dniu 15.12.2012r. w auli budynku B odbyło się spotkanie wigilijne, którego inicjatorem byli studenci I roku pedagogiki niestacjonarnej oraz ich opiekun – mgr A. Ostrowska. Spotkanie zostało zapoczątkowane piosenką Jest taki dzień oraz Słowem Bożym wygłoszonym przez księdza Marcina Marciniaka z parafii św. Mikołaja w Głogowie. Najważniejszym momentem był występ uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Soli. Grupa, przygotowywana pod kierunkiem terapeutek: Marty Skrzydlewskiej i Wiolety Kaźmierskiej, zaprosiła do wspólnego kolędowania. Spotkanie zakończyła wizyta św. Mikołaja oraz Śnieżynek, którzy rozdali upominki zaproszonym gościom. 

Nagroda ASTOR

Miło nam poinformować, że nasza Uczelnia otrzymała nagrodę 25-lecia firmy ASTOR inspirowanych tematyką Raportu Społecznej odpowiedzialności ASTORa. Nagroda została przyznana w kategorii Edukacja za uczestnictwo studentów kierunku zamawianego w największej ilości szkoleń organizowanych przez Akademię ASTOR.

Od układów równań do liczb zespolonych…

…to temat cyklu wykładów otwartych adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez wykładowcę PWSZ w Głogowie, dr hab. Janusza Łyko, prof. UE, dziekana Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów UE we Wrocławiu, kierownika Katedry Matematyki i Cybernetyki, który specjalizuje się w takich dyscyplinach jak: ekonomia, matematyka i prognozy ekonomiczne.

Sympozjum “Edukacja dla bezpieczeństwa”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie w dniu 8 stycznia 2013r. zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunem na sympozjum „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, którego celem jest przedstawienie dla młodzieży elementów prawa i pożądanych zachowań, mających służyć ich bezpieczeństwu i przygotować ich do radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami dotyczącymi m.in. przemocy rówieśniczej, niebezpieczeństw związanych z cyberprzemocą w sieci, jak również zagrożeniami cywilizacyjnymi dotyczącymi różnych sytuacji kryzysowych.Patronat nad powyższym przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu Głogowskiego Rafael Rokaszewicz oraz Komendant Powiatowy Policji w Głogowie mł.insp. Krzysztof Sidorowicz.

Estetyka chińskiego ogrodu i krajobrazu

Instytut Humanistyczny oraz Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie zapraszają na, drugi w tym roku akademickim, autorski wykład otwarty.

Odbędzie się on dnia 18 grudnia 2012 r.  w godz. 13.15 – 14.00 w auli 109A w PWSZ w Głogowie ul. P. Skargi 5. Będzie to wykład dr Magdaleny Gimbut, pracownika naukowo – dydaktycznego naszej Uczelni.