AKTUALNOŚCI

DZIKA POLSKA – wystawa fotografii przyrodniczej w PWSZ – zdjęcia

Wczoraj w Galerii “Wejście” odbył się wernisaż wystawy fotografii przyrodniczej pod hasłem “Dzika Polska”. Wystawa jest częścią wiekszego projektu edaukacyjnego opracowanego przez Pracownię Na Rzecz Wszystkich Istot i stanowi zbiór 40 plansz, zawierających około 60 zdjęć, wykonanych podczas terenowych rekonesansów w naturalnych i najcenniejszych obszarach Polski. W imieniu Instytutu Humanistycznego wystawę otworzył dr Wacław Adamiak, przyrodnik zajmujący się naukowo życiem płazów, którego pasją jest również fotografia. Najnowszy artykuł dr Wacława Adamiaka o mieszańcach płazów ukazał się własnie w kwietniowym wydaniu dodatku specjalnego Nadleśnictwa Jarocin do Gazety Jarocińskiej – “Wieści z Lasu”, do pobrania: http://www.jarocin.poznan.lasy.gov.pl/img/127105_wiesci_z_lasu_nr_04.pdf

Amnestia dla dłużników oraz inne atrakcje z okazji Tygodnia Bibliotek

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2012 jest „Biblioteka ciągle w grze!” Jest to akcja społeczna angażująca wszystkie rodzaje bibliotek, centra kultury, placówki oświatowe, wydawnictwa, media oraz władze lokalne. Cel:  ukazanie znaczenia książki dla kultury i postępu cywilizacyjnego, rozwoju intelektualnego, zwłaszcza młodego pokolenia, promocja zawodu bibliotekarza.

Dzień Dawcy Szpiku w Głogowie

„Dzień Dawcy Szpiku w Głogowie”

W Polsce co godzinę, stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego tego dawcy nie znajduje. Im więcej potencjalnych dawców tym większe szanse na życie dla osób chorych na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego. Dlatego Fundacja DKMS Polska wraz Samorządem Studenckim PWSZ oraz Drużyną Szpiku przeprowadzi akcję „Dzień Dawcy Szpiku w Głogowie”, podczas której zdrowe osoby mogą dokonać rejestracji i tym samym powiększyć bazę potencjalnych dawców.

Gospodarka odpadami w świetle zmian ustawowych – szanse, wyzwania i zagrożenia dla samorządów oraz przedsiębiorstw

Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Nowe rozwiązania promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie dnia 22 maja 2012 (tj. wtorek) organizuje Konferencję pt. “Gospodarka odpadami w świetle zmian ustawowych – szanse, wyzwania i zagrożenia dla samorządów oraz przedsiębiorstw”.

Juwenalia 2012

Rada Uczelniana Samorządu Studentów zaprasza do udziału w „Juwenaliach 2012”. Wydarzenia w ramach obchodów studenckiego święta odbędą się od 14 do 19 maja br. Głównym celem, który przyświeca organizatorom przedsięwzięcia jest ożywienie i integracja lokalnej społeczności studenckiej z mieszkańcami miasta oraz promocja Uczelni. Pragniemy zwrócić uwagę na istnienie i działanie PWSZ w naszym mieście. Większość organizowanych imprez ma charakter otwarty, tzn., że skierowane są nie tylko do studentów, ale także do wszystkich mieszkańców Głogowa.

Koncert  Igor Herbut Band jest odwołany z powodu choroby artysty, odbędzie się w późniejszym terminie.

DZIKA POLSKA wystawa fotografii przyrodniczej w PWSZ

Instytut Humanistyczny naszej uczelni organizuje wystawę fotografii przyrodniczej będącą częścią projektu edukacyjnego Dzika Polska.  Do tej pory wystawę można było oglądać m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Opolu.

 Wystawa nawiązuje do Światowego Dnia Ziemi. Zdjęcia, które zostaną zaprezentowane na wystawie wykonali wybitni polscy artyści specjalizujący się w fotografii przyrodniczej na terenie najpiękniejszych i najcenniejszych obszarów przyrodniczych Polski.

Warsztaty CEIND – Podsumowanie

Szanowni Państwo,

 w imieniu własnym oraz komitetu organizacyjnego chciałbym serdecznie podziękować za chęć i aktywny udział w pierwszych warsztatach CEIND. Jestem przekonany, że warsztaty otworzyły nam bramę do dalszej współpracy zarówno w zakresie wymiany myśli i pomysłów pomiędzy firmami działającymi w zakresie szeroko rozumianej automatyki i robotyki, jak również pomiędzy  uczelnią a tymi właśnie firmami. Prezentowane projekty studenckie są tego znakomitym dowodem.