AKTUALNOŚCI

Współpracujemy z polkowicką Uczelnią

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie oraz Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki
w Polkowicach podpisały porozumienie o współpracy w zakresie nauki i nauczania, kultury i sportu. Na mocy podpisanej umowy  Uczelnie będą realizować  wspólne projekty i programy badawcze oraz  konferencje i seminaria naukowe.  Strony wyraziły wolę wspierania się w doskonaleniu standardów kształcenia, programów i planów studiów. W ramach współpracy Uczelnie będą się wymieniały doświadczeniami w zarządzaniu kadrą dydaktyczną oraz  publikacjami naukowymi. Planowane jest także realizowanie wspólnych działań w zakresie kultury i sportu.  Z propozycją podjęcia współpracy wyszła DWSPiT, co spotkało się z aprobatą władz PWSZ w Głogowie.  Podczas podpisania Umowy o współpracy polkowicką Uczelnię reprezentowali Rektor prof. zw. dr hab. Marian S. Wolański oraz Kanclerz dr Włodzimierz Olszewski. Głogowską  Uczelnię reprezentowała Rektor dr Katarzyna Rusak.  

Nabór na stanowisko INFORMATYK

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza nabór na stanowisko INFORMATYK. Dokumenty aplikacyjne kandydatów przyjmowane będą do 14 lutego 2014 r. Szczegóły dotyczące wymaganych kwalifikacji oraz dokumentów i trybu ich składania znadują się w załączonym  pliku 

Fundusze Unii Europejskiej – studia podyplomowe

Rozpoczynamy nabór na kolejny kierunek studiów podyplomowych. Tym razem jest to oferta skierowana do pracowników administracji państwowej, samorządowej, nauczycieli, przedstawicieli różnorodnych środowisk i organizacji społecznych (NGO), instytucji publicznych, absolwentów szkół wyższych, bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

PWSZ na Targach Kariery Zawodowej

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć na Targach Kariery Zawodowej  organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie. Była to doskonała okazja do zaprezentowania naszej oferty edukacyjnej dla tegorocznych maturzystów oraz osób, które stawiają na własny rozwój. Wspaniałe zaangażowanie Studentów II roku Automatyki i Robotyki oraz pokaz robotów, które wykonali podczas spotkań Koła Naukowego, przyciągnęło uwagę odwiedzających.  Mamy nadzieję, że bezpośredni kontakt ze Studentami naszej Uczelni pomoże w wyborze kierunku studiów. Tegorocznym maturzystom życzymy sukcesów i trafnego wyboru studiów.

Zgłoszenia na Bal Absolwenta i Pracownika

Szanowni Absolwenci i Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Informujemy, że można już dokonywać wpłat zaliczek na poczet kosztów uczestnictwa w Balu Absolwenta i Pracownika, który odbędzie się 23 maja 2014 r. w restauracji RODOS. Całkowity koszt uczestnictwa w Balu wyniesie ok. 130 zł/os. Zaliczki w kwocie 50 zł/os. należy wpłacać do 15 marca 2014 r. natomiast pozostałą kwotę do 30 kwietnia 2014 r.

Konto do wpłat: 27 1930 1073 2009 0005 9718 0001. W tytule wpłaty należy wpisać:

Studia podyplomowe KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa proponuje nowy kierunek studiów podyplomowych. Oferta skierowana jest do specjalistów zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno technicznych, którzy są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Celem Studiów jest kształcenie kadry aktywnej zawodowo w obszarze działań inżynierskich w zakładach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem nowych konstrukcji, udoskonalaniem rozwiązań już istniejących, a także ich kompleksowym wdrażaniem oraz przygotowanie kadry do samodzielnego i wydajnego stosowania wiedzy z zakresu wykorzystania najczęściej stosowanych w przemyśle programów do komputerowego wspomagania projektowania CAD, zarówno 3D, jak też 2D.

Nowe studia podyplomowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie poszerza swoją ofertę edukacyjną. W odpowiedzi na potrzeby środowiska, otwieramy nabór na studia podyplomowe LOGOPEDIA. Nasza oferta kierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym.