AKTUALNOŚCI

“Miejskie podróże książkowe” zakończone sukcesem

Czytanie podczas podróży to przyjemność i wykorzystanie czasu. Przekonywali dziś o tym studenci PWSZ w Głogowie. Dzięki uprzejmości Komunikacji Miejskiej odbyła się dziś akcja pt. „Miejskie podróże książkowe”. Głównym jej celem było promowanie czytelnictwa i zainteresowanie książką szerszych kręgów społeczności lokalnej. Akcja trwała w godzinach porannych 8.30 – 9.30. W tym czasie w autobusach linii 54 i 61 oznaczonych hasłem Tygodnia Bibliotek pojawili się „kontrolerzy czytelnictwa”, w rolę których wcieli się studenci II roku pedagogiki oraz kulturoznawstwa.  

Akcja Instytutu Humanistycznego – pierwsze efekty

Instytut Humanistyczny PWSZ w Głogowie od października ubiegłego roku opiekuje się grobami osób o nieznanej tożsamości znajdującymi się na głogowskich cmentarzach. Akcja ta, to nie tylko sprzątanie. Dzięki długim staraniom, a przede wszystkim przychylności miejscowych firm kamieniarskich, udało się doprowadzić do zamontowania na objętych opieką grobach pięciu tablic z obramowaniem. Nagrobki na cmentarzu w Brzostowie wykonał i zamontował nieodpłatnie i we własnym zakresie pan Wojciech Iciek, który w ten sposób włączył się w akcję instytutu.

W podróż z książką

W najbliższą środę, 14 maja, po ulicach Głogowa jeździć będzie autobus, który zabierze pasażerów w podróż z książką. „Miejskie podróże książkowe” – to projekt Biblioteki PWSZ w Głogowie prowadzony w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. W środę w godz. od 8.30 do 9.30 autobusem linii 61 Komunikacji Miejskiej będą jeździć studenci kulturoznawstwa naszej Uczelni, a linią 54 studenci pedagogiki, W czasie podróży będą pasażerom czytać głośno fragmenty ciekawych książek. Akcja ma promować czytelnictwo i wykorzystywanie czasu spędzanego w środkach komunikacji publicznej do czytania książek. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w „Miejskich podróżach książkowych”. 

Stowarzyszenie już działa

Szanowni Absolwenci, Pracownicy i Przyjaciele !

Miło nam poinformować, że zakończyły się wszystkie procedury związane z rejestracją i nadaniem niezbędnych uprawnień do podjęcia działalności Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.  Stowarzyszenie zostało powołane przez grupę inicjatorów na spotkaniu założycielskim w dniu 9 stycznia 2014 roku. Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać absolwenci i pracownicy PWSZ w Głogowie oraz każda osoba, która chce wspierać nas w działaniu na rzecz Uczelni i jej absolwentów. 

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ I INŻYNIERSKĄ NAPISANĄ
I OBRONIONĄ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE
W LATACH 2007-2013

Zwycięzcami konkursu w poszczególnych Instytutach zostali:

Instytut Humanistyczny

Autor: Aleksandra Budzinowska
Tytuł pracy:  „Poezja jako forma relacji samego siebie”. Rzecz o życiu i twórczości Krzysztofa Jelenia.
Promotor: dr Sławomira Lisewska

Komisja Konkursowa Instytutu Humanistycznego przyznała wyróżnienie:
Autor:  Justyna Strzałkowska
Tytuł  pracy: „Ja jestem ja – cykl prac graficznych w technice cyfrowej”
Promotor: prof. zw. Eugeniusz Józefowski

Instytut Ekonomiczny

Autor: Wioletta Targosińska
Tytuł pracy: Czynniki sprzyjające atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej gmin na przykładzie gminy miejskiej Głogów w latach 2008 – 2010
Promotor: prof. nz. dr Antoni Jeżowski

 Instytut Politechniczny

Autor: Mikołaj Maruchniak
Tytuł pracy: Projekt i implementacja stanowiska programowania sterowników PLC S7-300 
Promotor:
 prof. dr hab. inż.  Marcin Witczak

Młodzież o polityce

19 maja o godz. 10. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbędzie się III Głogowski Młodzieżowy Dzień Polityki. W programie przewidziany jest wykład pt. „Bliżej Europarlamentu”, dyskusja oraz debata z kandydatami do Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie adresowane jest do młodzieży zainteresowanej polityką oraz wiążącej swoją przyszłość z tą dziedziną aktywności.  Poprzednie edycje Młodzieżowego Dnia Polityki cieszyły dużym zainteresowaniem zarówno młodych ludzi, jak i środowisk związanych z  różnymi organizacjami pozarządowymi. Organizatorem wydarzenia jest Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa. 

Już po obronie

W naszej Uczelni odbyły się kolejne obrony praz inżynierskich na kierunku automatyka i robotyka. Do egzaminu podsumowującego siedem semestrów nauki w Instytucie Politechnicznym przystąpiło 16 studentów.

Prace przygotowane pod kierunkiem dra hab. inż. Mariusza Giergiela, dra inż. Andrzeja Klepki oraz dra inż. Grzegorza Górala zostały wysoko ocenione przez komisje egzaminacyjne co przełożyło się na dobre oceny końcowe.

Świeżo upieczonym inżynierom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!