AKTUALNOŚCI

„Gorzka chwała. Powstanie styczniowe 1863 roku”

W Galerii Wejście w głogowskiej PWSZ można oglądać wystawę przygotowaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Na piętnastu planszach prezentowane są dokumenty, fotografie i informacje dotyczące wybuchu, przebiegu oraz skutków społecznych i politycznych Powstania styczniowego, które było ostatnią próbą odbudowania niepodległej I Rzeczypospolitej. Prezentacja składa się z ośmiu części: 

I. Odwilż – Rosja i Polska po wojnie krymskiej. 
II. Wrzenie – narastanie nastrojów buntu w Królestwie Polskim, manifestacje patriotyczne. 
III. Aleksander Wielopolski – reformy i branka IV. Biali i czerwoni a polskie obozy polityczne i ich reprezentanci. 
V. Walka – bitwy, dowódcy, polegli. Broń i sztandary powstańcze. 
VI. Przyjaciele i wrogowie – państwa europejskie i ich przywódcy wobec powstania. 
VII. Kobiety i powstanie – wizerunki kobiet, biżuteria patriotyczna. 
VII. Romuald Traugutt – sylwetka Dyktatora Powstania. 
VIII. Klęska – bilans powstania.

Wystawa prezentowana będzie do 14 lutego. Organizatorami są Prawo i Sprawiedliwość w Głogowie oraz Klub Gazety Polskiej w Głogowie. Patronat nad wystawą objęła Pani Senator RP Dorota Czudowska. 11 lutego 2014r. o godzinie 11.00
w auli  PWSZ  prelekcję na temat powstania wygłosi historyk mgr Leszek Łuka. 

Zostań „Studenckim Ambasadorem Fundacji DKMS Polska”

Fundacja DKMS Polska zaprasza do współpracy wszystkich studentów. Fundacja działa na rzecz propagowania dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskiwania zarejestrowanych dawców i zachęca osoby studiujące do podjęcia roli Studenckiego Ambasadora Fundacji. Zadaniem takiej osoby będzie wspieranie działań organizacji związanych z propagowaniem idei dawstwa szpiku oraz pomoc w przeprowadzeniu akcji rejestracji dawców wśród społeczności akademickiej, która odbędzie się w kwietniu br.

Współpracujemy z polkowicką Uczelnią

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie oraz Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki
w Polkowicach podpisały porozumienie o współpracy w zakresie nauki i nauczania, kultury i sportu. Na mocy podpisanej umowy  Uczelnie będą realizować  wspólne projekty i programy badawcze oraz  konferencje i seminaria naukowe.  Strony wyraziły wolę wspierania się w doskonaleniu standardów kształcenia, programów i planów studiów. W ramach współpracy Uczelnie będą się wymieniały doświadczeniami w zarządzaniu kadrą dydaktyczną oraz  publikacjami naukowymi. Planowane jest także realizowanie wspólnych działań w zakresie kultury i sportu.  Z propozycją podjęcia współpracy wyszła DWSPiT, co spotkało się z aprobatą władz PWSZ w Głogowie.  Podczas podpisania Umowy o współpracy polkowicką Uczelnię reprezentowali Rektor prof. zw. dr hab. Marian S. Wolański oraz Kanclerz dr Włodzimierz Olszewski. Głogowską  Uczelnię reprezentowała Rektor dr Katarzyna Rusak.  

Nabór na stanowisko INFORMATYK

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza nabór na stanowisko INFORMATYK. Dokumenty aplikacyjne kandydatów przyjmowane będą do 14 lutego 2014 r. Szczegóły dotyczące wymaganych kwalifikacji oraz dokumentów i trybu ich składania znadują się w załączonym  pliku 

Fundusze Unii Europejskiej – studia podyplomowe

Rozpoczynamy nabór na kolejny kierunek studiów podyplomowych. Tym razem jest to oferta skierowana do pracowników administracji państwowej, samorządowej, nauczycieli, przedstawicieli różnorodnych środowisk i organizacji społecznych (NGO), instytucji publicznych, absolwentów szkół wyższych, bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

PWSZ na Targach Kariery Zawodowej

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć na Targach Kariery Zawodowej  organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie. Była to doskonała okazja do zaprezentowania naszej oferty edukacyjnej dla tegorocznych maturzystów oraz osób, które stawiają na własny rozwój. Wspaniałe zaangażowanie Studentów II roku Automatyki i Robotyki oraz pokaz robotów, które wykonali podczas spotkań Koła Naukowego, przyciągnęło uwagę odwiedzających.  Mamy nadzieję, że bezpośredni kontakt ze Studentami naszej Uczelni pomoże w wyborze kierunku studiów. Tegorocznym maturzystom życzymy sukcesów i trafnego wyboru studiów.

Zgłoszenia na Bal Absolwenta i Pracownika

Szanowni Absolwenci i Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Informujemy, że można już dokonywać wpłat zaliczek na poczet kosztów uczestnictwa w Balu Absolwenta i Pracownika, który odbędzie się 23 maja 2014 r. w restauracji RODOS. Całkowity koszt uczestnictwa w Balu wyniesie ok. 130 zł/os. Zaliczki w kwocie 50 zł/os. należy wpłacać do 15 marca 2014 r. natomiast pozostałą kwotę do 30 kwietnia 2014 r.

Konto do wpłat: 27 1930 1073 2009 0005 9718 0001. W tytule wpłaty należy wpisać: