AKTUALNOŚCI

AKCJA INSTYTUTU HUMANISTYCZNEGO – PODSUMOWANIE

Od października trwała akcja Instytutu Humanistycznego, dotycząca porządkowania grobów osób o nieustalonej tożsamości.
W ramach akcji przeprowadzono zbiórkę wkładów, zniczy, kwiatów itp. Studenci I roku pedagogiki studiów niestacjonarnych wykonali kompozycje kwiatowe na groby NN. 8 maja 2014 r. na cmentarzu w Brzostowie zostało zamontowanych pięć tablic z obramowaniem.

Konwent po pierwszym posiedzeniu

Prezydent Miasta Głogowa Jan Zubowski został przewodniczącym Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Konwentu wybrali także jego zastępcę. Został nim Starosta Powiatu Głogowskiego Rafael Rokaszewicz. W Konwencie, oprócz władz Uczelni, zasiadają parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa oraz lokalnych samorządów, naukowcy, reprezentanci wiodących zakładów pracy w regionie, a także przedstawiciele duchowieństwa i organizacji zrzeszających absolwentów PWSZ .

Konwent jest organem doradczym Uczelni. Zgodnie ze Statutem PWSZ, do jego zadań należy wspieranie Uczelni w rozwoju, promowanie jej osiągnięć zarówno w kraju, jak i za granicą,  współpraca z Senatem Uczelni w zakresie wypracowywania kierunków rozwoju oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb gospodarki w regionie, a także promowanie absolwentów  PWSZ. Konwent jest także platformą wymiany poglądów oraz podejmowania inicjatyw mających na celu rozwój Uczelni
i regionu. 

“Miejskie podróże książkowe” zakończone sukcesem

Czytanie podczas podróży to przyjemność i wykorzystanie czasu. Przekonywali dziś o tym studenci PWSZ w Głogowie. Dzięki uprzejmości Komunikacji Miejskiej odbyła się dziś akcja pt. „Miejskie podróże książkowe”. Głównym jej celem było promowanie czytelnictwa i zainteresowanie książką szerszych kręgów społeczności lokalnej. Akcja trwała w godzinach porannych 8.30 – 9.30. W tym czasie w autobusach linii 54 i 61 oznaczonych hasłem Tygodnia Bibliotek pojawili się „kontrolerzy czytelnictwa”, w rolę których wcieli się studenci II roku pedagogiki oraz kulturoznawstwa.  

Akcja Instytutu Humanistycznego – pierwsze efekty

Instytut Humanistyczny PWSZ w Głogowie od października ubiegłego roku opiekuje się grobami osób o nieznanej tożsamości znajdującymi się na głogowskich cmentarzach. Akcja ta, to nie tylko sprzątanie. Dzięki długim staraniom, a przede wszystkim przychylności miejscowych firm kamieniarskich, udało się doprowadzić do zamontowania na objętych opieką grobach pięciu tablic z obramowaniem. Nagrobki na cmentarzu w Brzostowie wykonał i zamontował nieodpłatnie i we własnym zakresie pan Wojciech Iciek, który w ten sposób włączył się w akcję instytutu.

W podróż z książką

W najbliższą środę, 14 maja, po ulicach Głogowa jeździć będzie autobus, który zabierze pasażerów w podróż z książką. „Miejskie podróże książkowe” – to projekt Biblioteki PWSZ w Głogowie prowadzony w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. W środę w godz. od 8.30 do 9.30 autobusem linii 61 Komunikacji Miejskiej będą jeździć studenci kulturoznawstwa naszej Uczelni, a linią 54 studenci pedagogiki, W czasie podróży będą pasażerom czytać głośno fragmenty ciekawych książek. Akcja ma promować czytelnictwo i wykorzystywanie czasu spędzanego w środkach komunikacji publicznej do czytania książek. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w „Miejskich podróżach książkowych”. 

Stowarzyszenie już działa

Szanowni Absolwenci, Pracownicy i Przyjaciele !

Miło nam poinformować, że zakończyły się wszystkie procedury związane z rejestracją i nadaniem niezbędnych uprawnień do podjęcia działalności Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.  Stowarzyszenie zostało powołane przez grupę inicjatorów na spotkaniu założycielskim w dniu 9 stycznia 2014 roku. Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać absolwenci i pracownicy PWSZ w Głogowie oraz każda osoba, która chce wspierać nas w działaniu na rzecz Uczelni i jej absolwentów. 

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ I INŻYNIERSKĄ NAPISANĄ
I OBRONIONĄ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE
W LATACH 2007-2013

Zwycięzcami konkursu w poszczególnych Instytutach zostali:

Instytut Humanistyczny

Autor: Aleksandra Budzinowska
Tytuł pracy:  „Poezja jako forma relacji samego siebie”. Rzecz o życiu i twórczości Krzysztofa Jelenia.
Promotor: dr Sławomira Lisewska

Komisja Konkursowa Instytutu Humanistycznego przyznała wyróżnienie:
Autor:  Justyna Strzałkowska
Tytuł  pracy: „Ja jestem ja – cykl prac graficznych w technice cyfrowej”
Promotor: prof. zw. Eugeniusz Józefowski

Instytut Ekonomiczny

Autor: Wioletta Targosińska
Tytuł pracy: Czynniki sprzyjające atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej gmin na przykładzie gminy miejskiej Głogów w latach 2008 – 2010
Promotor: prof. nz. dr Antoni Jeżowski

 Instytut Politechniczny

Autor: Mikołaj Maruchniak
Tytuł pracy: Projekt i implementacja stanowiska programowania sterowników PLC S7-300 
Promotor:
 prof. dr hab. inż.  Marcin Witczak