AKTUALNOŚCI

Światełko Betlejemskie już w PWSZ

“Światło, które daje moc” – z takim hasłem wędruje w tym roku Światełko Betlejemskie. Harcerze z Hufca ZHP Głogów – Joanna Krawiec i Krystian Cwajna – przynieśli je dziś do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Światełko przeszło długą drogę. Z Betlejem trafiło najpierw do Austrii skąd przewiezione zostało do Zakopanego. Stamtąd powędrowało do Wrocławia. Do Głogowa przywiozła je delegacja głogowskiego Hufca.

Dziękujemy harcerzom za pamięć i odwiedziny.

Drony to nie tylko zabawka – prezentacja

Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie w ostatnim czasie był organizatorem kilku interesujących przedsięwzięć  kierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Jednym z nich były  pokazy drona DJI PHANTOM 4 – jego możliwości i zastosowania.

Prowadzący,  mgr inż. Marcin Wiśniewski,  zapoznał także uczestników  – grupę uczniów Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie z obowiązującym prawem, dotyczącym wykonywania lotów bezzałogowym statków powietrznych (BSP). Uczniowie dowiedzieli się też  jakie uprawnienia należy zdobyć oraz gdzie i w jakich okolicznościach można wykonywać loty dronem.

Prezentacje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i pokazały, że wiedza na temat prawa stosowanego do bezzałogowych statków powietrznych jest wciąż zbyt niska.

Zajęcia praktyczne w Zakładzie Karnym w Głogowie

W dniu 13 grudnia, studenci II roku pedagogiki odbyli wycieczkę do Zakładu Karnego w Głogowie w ramach zajęć z pedagogiki resocjalizacyjnej. Celem wycieczki było zapoznanie studentów ze strukturą zakładu karnego, organizacją procesu wykonywania kary pozbawienia wolności, realizowanymi programami w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych, współpracą ze środowiskiem lokalnym oraz specyfiką pracy funkcjonariusza Służby Więziennej. Zajęcia prowadzone były przez kierownika penitencjarnego, Pana por. Marcina Szczepańskiego oraz opiekuna grupy dr Emilię Sokołowską. Dziękujemy Panu Dyrektorowi ppłk Andrzejowi Zalewskiemu za umożliwienie przeprowadzenia zajęć na terenie zakładu.

Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie organizatorem Seminarium dla Przemysłu i Studentów

W dniu 12 grudnia 2019 r. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie odbyło się seminarium pt. :

„PRZEMYSŁ 4.0 WG FIRMY MULTIPROJEKT”

Organizatorem spotkania był dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie dr inż. Paweł Modzel przy współpracy z Głogowskim Kołem Terenowym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Przedsięwzięciu patronowała także Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.