AKTUALNOŚCI

XIV POWIATOWY KONKURS „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

Tylko do 9 marca 2020r. można zgłaszać swój udział w XIV Powiatowym Konkursie „Młody Przedsiębiorca”. Konkurs odbędzie się 12 marca 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i jest organizowany wspólnie z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu głogowskiego i powiatów ościennych, i zostanie rozstrzygnięty oddzielnie w dwóch kategoriach. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 marca 2020 r. na adres: anna.olczak@zse.glogow.pl
W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów-uczestników konkursu oraz imię i nazwisko osoby przygotowującej grupę do konkursu. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z RODO należy także dostarczyć w dniu konkursu.

Profesor Victor Tarantsei ponownie w PWSZ w Głogowie!

Na początku marca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie już po raz drugi miała zaszczyt gościć prof. zw. dr hab. Victora Tarantseia w związku z kontynuowaną współpracą z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie w ramach programu Erasmus+. Kooperacja  z tamtejszą  uczelnią została zainicjowana w 2018 r. przez dr Adama Bujaka – wykładowcę Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie. Aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć galerię – kliknij TUTAJ.

Komunikat Rektora – Koronawirus

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo całej wspólnoty akademickiej, zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie zdecydowała, że:

  1. Wstrzymuje się zgody na wyjazdy studentów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (Chiny, Hongkong, Korea Płd., Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur i północne Włochy, a w szczególności regiony: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum).
  2. Zaleca się rezygnację z prywatnych wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.
  3. Zobowiązuje się osoby sprawujące stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podnieść bezpieczeństwo Pracowników i Studentów naszej Uczelni.
  4. Zobowiązuje się studentów i pracowników do informowania swoich przełożonych o planowanych wyjazdach do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i o terminach powrotów z już zrealizowanych podróży.

Osoby sprawujące stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych zostali poinformowani, że w przypadku takich pracowników należy skorzystać z możliwości polecenia pracownikowi świadczenia przez 14 dni pracy zdalnej. W takim przypadku pracownik powinien wykonywać pracę w domu, pozostawać w kontakcie z pracodawcą i być do jego dyspozycji. Pracownikom, u których występują objawy w postaci gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem, należy nie dopuścić do pracy i polecić kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala. W odniesieniu do nauczycieli akademickich zawieszoną realizację zajęć dydaktycznych należy zaplanować do odrobienia w terminie późniejszym.

W przypadku studentów, którzy wrócili z podróży do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u których stwierdzono przytoczone wyżej objawy chorobowe, należy udzielić krótkoterminowego urlopu od zajęć. Wyżej wymienionym osobom należy umożliwić zaliczenie opuszczonych zajęć w innym terminie.

Powołania w PWSZ w Głogowie Zespołu ds. Monitorowania Sytuacji Epidemiologicznej – Koronawirus

Powołuje się Zespołu ds. Monitorowania Sytuacji Epidemiologicznej – Koronawirus w składzie:

1.      Dr Katarzyna Rusak – Rektor (przewodnicząca);

2.      Dr inż. Elżbieta Banaczyk – Prorektor;

3.      Dr inż. Jolanta Małgorzata Hałasa – Dyrektor IE;

4.      Dr Sławomira Lisewska – Dyrektor IH;

5.      Mgr Ewa Todorov – Dyrektor IM;

6.      Dr inż. Paweł Modzel – Dyrektor IP;

7.      Mgr Renata Pawlaczek – Kierownik DGT.

Wobec napływających informacji o kolejnych stwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce, zaleca się na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz innych służb i stosować się bezwzględnie do ich zaleceń, nie ulegając jednocześnie zbiorowej panice.

Komunikaty znajdują się pod linkiem: htts://gis.gov.pl/kategoria/aktualności/

Pełna treść Zarządzenia Rektora

Międzynarodowy Tydzień E-książki z IBUKIEM Librą

Międzynarodowy Tydzień  E-książki  został zainicjowany w 2004 roku przez Ritę Toews, kanadyjską autorkę książek dla dzieci. Święto ma na celu promocję  e-czytania i w tym roku obchodzimy je w dniach 1-7 marca. Nasza uczelniana biblioteka od wielu lat propaguje e-czytelnictwo, udostępniając pracownikom naukowym oraz studentom kody do czytelni on-line IBUK Libra, umożliwiające korzystanie z książek w dowolnym miejscu i porze.