Kontakt

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Adres: ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
Tel./fax 76 835 35 66
e-mai: kontakt@pwsz.glogow.plDziekanat uczelni czynny:
poniedziałek – piątek: 10:00 – 14:00
W czasie zjazdów dla studentów niestacjonarnych:
piątek 16:00 – 18:00
sobota 8:30 – 14:00
Tel.  76 832 04 21Biuro Rektora czynne codziennie w godz. od 7:30 do 15:30.

Sekretariat Kanclerza czynny codziennie w godz. od 7:30 do 14:30.

TELEFONY:

Biuro Rektora: Tel./fax 76 835 35 82

Rzecznik PWSZ: 76 832 04 42, 884 886 100

Sekretariat Kanclerza: Tel./fax 76 832 04 20,
76 835 35 66
Sekretariat dyrektorów instytutów: 76 832 04 34
Dyrektor Instytutu Ekonomicznego: 76 832 04 53
Dyrektor Instytutu Humanistycznego: 76 832 04 52
Dyrektor Instytutu Politechnicznego: 76 832 04 54
Biblioteka PWSZ:  76 832 04 22
Dziekanat: Tel./fax 76 832 04 21

Dział Organizacji Nauczania: 76 832 04 32
Kwestura: 76 726 44 55
Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych:
76 832 04 27
Dział Osobowy: 76 832 04 33
Dział Zamówień Publicznych: 76 832 04 34
Dział Administracyjno-Techniczny: 76 832 04 44
Dział Informatyzacji i Dokumentacji Multimedialnej:
76 832 04 30
RUSS: 76 832 04 55
ABK: Tel./fax 76 832 04 56

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Oddział Głogów
ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001