O KAS, obrocie towarowym, kodeksie celnym i nie tylko

Funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej po reformie od dnia 01 marca 2017 roku – to główny temat wykładu połączonego z zajęciami warsztatowymi, w których wzięli udział studenci PWSZ w Głogowie – II rok kierunku Finanse i Rachunkowość. Mgr Janusz Tomaszkiewicz, kierownik Wydziału Administracji Skarbowej (dawniej Izba Celna) z Wrocławia w czasie spotkania przedstawił zadania KAS i jej organy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów dotyczących obrotu towarowego z zagranicą, regulacje prawne krajowe i unijne, unijny kodeks celny oraz procedury celne występujące w handlu z krajami erga omnes (kraje trzecie).

Studenci PWSZ w Głogowie mogą cyklicznie uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i wykładach wykraczających poza zajęcia przewidziane programem studiów. Dzięki temu maja okazję do pogłębiania swojej wiedzy oraz zdobywania dodatkowych umiejętności.

                         

Nowe Media pamiętają – uczciły rocznicę wybuchu w Cukrowni

Dzień Zaduszny to okazja, żeby pomyśleć o zmarłych, tych bliskich i dalszych. To szczególny dzień także w naszym mieście. Właśnie 2. listopada minęła 27. rocznica jednej z największych tragedii w Głogowie. W 1991 roku przez potężną eksplozję w Cukrowni zginęło 7 osób, kolejne 9 z ciężkimi poparzeniami trafiło do szpitala. Dlatego delegacja z II roku nowych mediów i Samorządu Studenckiego postanowiła symbolicznie uczcić tę tragedię minutą ciszy. Pod tablicą pamiątkową studenci z własnej inicjatywy zapalili znicz. Warto dodać, iż właśnie słuchacze nowych mediów w ubiegłym roku na planie burzonej Cukrowni realizowali materiał filmowy. Wtedy też rozmawiali z byłymi pracownikami zakładu, którzy wspominali tę tragedię. Inicjatywa studentów tym cenniejsza, że nie była inspirowana działaniami wykładowców.

Światełko pamięci na grobach N.N.

Jak co roku od kilku lat przed 1. listopada studenci i wykładowcy Instytutu Humanistycznego zadbali o uporządkowanie grobów osób nieznanych. Koło Naukowe zorganizowało zbiórkę zniczy. Niezależnie od zbiórki studentki z II roku pedagogiki zapaliły zakupione znicze na grobach N.N., studentki I roku studiów magisterskich przygotowały 15 zniczy-stroików, które wykładowcy zawieźli na cmentarze. Kilka osób z Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego z sekcji pedagogicznej, z prof. M. Marcinkowskim, udaje się na cmentarz w Biechowie, gdzie jest sporo opuszczonych grobów.

Dyrektor Instytutu Humanistycznego dziękuje Wszystkim, którzy włączyli się do akcji.

Galeria

XXI DFN podsumowany

Głogowska edycja regionalna XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki za nami. Dziś, 29 października 2018 r.,w Sali Rajców głogowskiego Ratusza odbyło się podsumowanie działań festiwalowych w naszym mieście.

Kilka cyfr: 32 organizatorów, 230 imprez, ponad 300 animatorów i 8913 uczestników. W porównaniu do roku ubiegłego widoczny jest progres we wszystkich wyżej wymienionych kategoriach. Ale DFN to nie tylko liczby – to również, a może przede wszystkim, satysfakcja nauczycieli, wykładowców, animatorów, koordynatorów  oraz spontaniczność i zaangażowanie, bez względu na wiek, ciekawych świata uczestników zajęć. Podczas spotkania koordynator regionalny DFN w Głogowie, Urszula Zięba, przedstawiła sprawozdanie, do którego nie zgłoszono żadnych uwag. Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak oraz Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, wspólnie z wiceprezydent Bożeną Kowalczykowską, wręczyli organizatorom dyplomy i podziękowania. Wspólne zdjęcie zakończyło tę miłą uroczystość.

Zapraszamy do Galerii zdjęć

Zagłosuj w plebiscycie

Wykładowca i  dyrektor Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, dr inż. Jolanta Małgorzata Hałasa została nominowana do tytułu NAUCZYCIEL AKADEMICKI ROKU w plebiscycie Gazety Wrocławskiej NAUCZYCIEL NA MEDAL prowadzonym dla całego Dolnego Śląska. Każdy kto chciałaby oddać swój głos na Panią Doktor może zrobić to wysyłając SMS lub klikając na profilu kandydatki na stronie Plebiscytu. Szczegóły dostępne są TUTAJ 

Także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie bierze udział w plebiscycie Gazety Wrocławskiej w kategorii SZKOŁA ROKU – SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM. Aby oddać głos na PWSZ w Głogowie należy wysłać SMS lub kliknąć na profil uczelni na stronie Plebiscytu. TUTAJ 

Zachęcamy wszystkich do oddania głosów.