REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Duszpasterstwa Akademickiego

26 – 29.03.2017 r.

Parafia św. Mikołaja – Głogów, ul. Powstańców Śląskich 1

Niedziela – 26.03.2017 r. IV Niedziela Wielkiego Postu

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

17.00 – nabożeństwo „Gorzkich Żali” z kazaniem pasyjnym

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Poniedziałek – 27.03.2017 r. 

8.00, 10.00, 18.00, 19.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Wtorek – 28.03.2017 r.

8.00, 10.00, 18.00, 19.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Środa – 29.03.2017 r.

8.00, 10.00, 18.00, 19.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Spowiedź święta w poniedziałek i wtorek pół godziny przed każdą mszą św.

Rekolekcje głosi ks. Robert Patro z Zielonej Góry – znany ewangelizator i duszpasterz młodzieży wraz z zespołem.

Konferencja

1 kwietnia w godz. Od 9.00 do 16.00 w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się II ogólnopolska konferencja pt.:Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki”organizowana przez Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Program konferencji znajduje się w poniższym załączniku. Aktualne informacje dot. Konferencji znaleźć można także na stronie: http://www.zpoir.wpps.uz.zgora.pl/?page_id=574

Program
Zgłoszenie

POWIATOWE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- wyniki

Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego pod patronatem Starosty Głogowskiego rozstrzygnięte.
Dyktando odbyło się w ramach X Głogowskich Dni Nauki i Sztuki. Jego organizatorami byli: PWSZ w Głogowie, Centrum Językowe GŁĘBIA oraz wydawnictwo PEARSON. Uczestnicy oceniani byli w dwóch kategoriach: gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Wręczenie nagród odbędzie się 24 marca o godz. 10.00 w Sali Senackiej PWSZ w Głogowie.
Wyniki:

Zapytanie ofertowe
Dotyczy wynajmu lokalu użytkowego w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z przeznaczeniem na gastronomię.

I. ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5,
67-200 Głogów
II. OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU

  1. Przedmiotem oferty jest najem pomieszczeń znajdujących się w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie przy ul. Piotra Skargi 5. Pomieszczenia przeznaczone są pod świadczenie usług gastronomicznych. Lokal posiada projekt budowlany i technologiczny wraz ze wszystkimi pozwoleniami na prowadzenie gastronomi. Przystosowanie pomieszczeń pod względem projektu budowalnego i technologicznego należy do oferenta. Pomieszczenia składają się z:

Konkurs z Języka Niemieckiego – wyniki

Znamy już wyniki Konkursu z Języka Niemieckiego zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie oraz  wydawnictwo PEARSON. Konkurs odbył się 10 marca 2017 r. w ramach X Głogowskich Dni Nauki i Sztuki. Zadaniem uczestników, ocenianych w dwóch kategoriach – gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne – było udzielenie poprawnych odpowiedzi na 40 pytań zawartych w teście gramatyczno-leksykalnym. A oto wyniki:

X Głogowskie Dni Nauki i Sztuki – podsumowanie

Za nami kolejna, dziesiąta już edycja Głogowskich Dni Nauki i Sztuki. W czwartek, 9 marca uczniowie z całego regionu wzięli udział w Powiatowym Dyktandzie z Języka Angielskiego pod patronatem Starosty Głogowskiego, a w piątek, 10 marca odbyły się liczne zajęcia z różnorodnych dziedzin nauki i sztuki oraz konkursy, w tym konkurs
z języka niemieckiego. O tym, że nasze propozycje były ciekawe z pewnością świadczą liczby oraz opinie uczestników. W warsztatach, laboratoriach, pokazach i wykładach wzięło udział 708, a w konkursach językowych ok. 250 osób. Uczniowie oraz opiekunowie podkreślali, że zajęcia w których uczestniczyli były bardzo ciekawe, twórcze, odkrywcze i inspirujące.

X Głogowskie Dni Nauki i Sztuki

Już jutro rozpoczną się Dni Otwarte PWSZ w Głogowie pn. X  Głogowskie Dni Nauki i Sztuki. Tegoroczna edycja wydarzenia obejmuje różnorodne formy. Przygotowaliśmy liczne gry i konkursy, warsztaty, laboratoria, wykłady, pokazy oraz prezentacje z różnych dziedzin nauki i sztuki.  Po raz pierwszy odbędzie się Międzyszkolny Turniej„League of Legends” oraz konkurs z języka niemieckiego, a Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego odbędzie się pod patronatem Starosty Głogowskiego. Planowane są wyścigi robotów, pokażemy dokonania naszych studentów, zaprezentujemy nasze nowe pracownie umiejętności pielęgniarskich. Nasze propozycje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Podczas trwania Dni Nauki i Sztuki, studenci kierunku Nowe Media wcielą się w dokumentalistów, których mikrofonom, kamerom i obiektywom aparatów fotograficznych nie umknie żadna ciekawostka.
W czasie DNiSz planuje nas odwiedzić kilkuset uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Głogowa, Chocianowa, Nowej Soli czy Grębocic.  Studenci kierunków pedagogika i ekonomia stworzą sztab, który zaopiekuje się każdą grupą gości odwiedzających w tym czasie naszą uczelnię.

Program