Zajęcia dla gimnazjalistów

Wykładowcy oraz studenci  PWSZ w Głogowie przeprowadzili dodatkowe zajęcia i wykłady dla uczniów Gimnazjum nr 5 w Głogowie. Dr Anita Stefańska wraz ze studentami kierunku Pedagogika przeprowadzili warsztaty pn. “W poszukiwaniu własnej tożsamości”, w których uczestniczyli uczniowie klasy 2a gimnazjum. Dla tej samej klasy dr Paweł Modzel poprowadził wykład pt. “Figury niemożliwe”, a klasa 3a wysłuchała wykładu pt. “Inżynier i tajemnice wypadków” także dra Pawła Modzela.
Zajęcia i wykłady organizowane dla uczniów są dodatkową formą pogłębiania wiedzy oraz  rozwoju  ich zainteresowań i pasji. Odbyły się one w ramach patronatu uczelni nad klasami o profilu matematyczno-przyrodniczym Gimnazjum nr 5.

(zdjęcie pochodzi ze strony https://gim5glogow.edupage.org/news/)

03.12. - Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością - w PWSZ w Głogowie pamiętamy!!!

Międzynarodowy  Dzień Osób Niepełnosprawnych

(ang. International Day of Persons with Disabilities) –Święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992).

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnością, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie.

Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnością w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.

Więcej informacji
Prezentacja

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji

„POZYTYWNE PRZYŁAPANIA” – Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w PWSZ w Głogowie

W dniu 17.11.2016 roku o w godz. 17.00 – 18.30 w murach PWSZ w Głogowie odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące Projektu pilotażowego „Pozytywne przyłapania” autorstwa nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (Pań Darii Kapicy – Przewoźnik, Magdaleny Kochanowskiej i Żanety Maruńczak), powstałego przy współpracy z Panem Andrzejem Kołodziejczykiem – współautorem programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”.

Więcej informacji

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych.

Uczelnianym opiekunem praktyk zawodowych może zostać nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, który spełnia wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych.

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej.

Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach
Pedagogika 5
Nowe media 5
Ekonomia 4
Automatyka i robotyka 2
Metalurgia 4

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – zał. 1) należy złożyć w Biurze Projektów lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 29 listopada 2016 r (do godz. 13:00). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

Do pobrania:

Absolutorium 2016

Tegoroczni absolwenci PWSZ w Głogowie odebrali dyplomy ukończenia studiów I stopnia. W tym roku tytuł licencjata zdobyło 160 osób, a 31 zdobyło tytuł inżyniera. Kilkudziesięciu absolwentów wzięło udział w dzisiejszej uroczystości udzielenia absolutorium. Uczestniczyli w niej, oprócz Władz Uczelni oraz wykładowców, także rodzice, bliscy i przyjaciele bohaterów dnia. Uroczystość, jak co roku była okazją do nagrodzenia i wyróżnienia tych, którzy zdobyli najlepsze wyniki w całym cyklu kształcenia oraz tych, którzy w sposób szczególny angażowali się w sprawy uczelni i społeczności studenckiej. Miłym akcentem wydarzenia był przygotowany przez studentów pokaz multimedialny, prezentujący ważne, ciekawe, a także wesołe chwile, które absolwenci przeżyli w okresie studiów.
Dzisiejsza uroczystość zakończyły się tradycyjnym rzutem biretem i wspólnym zdjęciem.
W tym roku mury uczelni opuścił 10. rocznik absolwentów.
Galeria zdjęć
                Pełna rozdzieczość

Trzy razy Sienkiewicz

Rok 2016 jest Rokiem Henryka Sienkiewicza. Podsumowując rok sienkiewiczowski, Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie organizuje imprezy dla wszystkich – od uczniów szkoły podstawowej do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapraszamy do udziału w:

  1. Turnieju wiedzy o Henryku Sienkiewiczu „Jeden z Dziesięciu” przeznaczonym dla gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz seniorów, który odbędzie się 16 grudnia 2016 roku, o godzinie 10.00 w auli 012 B.
    Szczegóły w regulaminie konkursu. [POBIERZ]
  2. Międzyszkolnym konkursie literackim „Tak, mam konto na facebooku – wywiad z uwspółcześnionym bohaterem książki Henryka Sienkiewicza”.
    Szczegóły w regulaminie konkursu. [POBIERZ]
  3. Konkursie plastycznym „Pocztówka do Sienkiewicza”.
    Szczegóły w załączonym regulaminie konkursu. [POBIERZ]

Podsumowanie Roku Sienkiewiczowskiego oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 11 stycznia 2017 roku (środa) o godzinie 12.00 w auli 012 B w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie ul. P. Skargi 5.

Zapraszamy serdecznie!

Strona 20 z 103« Pierwsza...10...1819202122...304050...Ostatnia »