Otrzymali certyfikaty

Grupa studentów PWSZ w Głogowie wzięła dziś udział w szkoleniu : BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA. WYKONYWANIE POMIARÓW OCHRONNYCH MIERNIKAMI SONEL S.A.
To największy producent przyrządów pomiarowych w Europie Środkowo – Wschodniej.

Dziś egzamin

Grupa studentów PWSZ w Głogowie ukończyła szkolenie i dziś  przystąpi  do egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Zdany egzamin będzie jednoznaczny z uzyskaniem uprawnień SEP do 1 kV. Życzymy powodzenia. 

Wyjątkowy piątek w PWSZ w Głogowie

Już jutro, 23 maja, z okazji 10-lecia naszej Uczelni odbędzie się
Zjazd Absolwentów

połączony z tegorocznym świętem studentów – Juwenaliami.

Drodzy Absolwenci, Studenci i wszyscy Pracownicy Uczelni !
Liczymy na Waszą obecność.  

Program:

11.00-11.30

Rejestracja uczestników, wpisy do księgi pamiątkowej

11.30-12.30

Spotkanie z Władzami Uczelni oraz prezentacja filmu „10 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”

12.30

Przemarsz korowodu – przejście pod Ratusz, spotkanie z Prezydentem Miasta, symboliczne przejęcie kluczy do bram miasta

13.15

Spotkanie przy kawie (teren Uczelni)
Wspólne zdjęcie  

14.00

LULU-LEMON Fitness CapZumba dla wszystkich

14.30

Mecz piłki nożnej

AZS PWSZ GŁOGÓW – CHROBRY GŁOGÓW

*  w czasie trwania spotkania będzie można obejrzeć wystawę „To już było” oraz zwiedzić budynki Uczelni

 

Jeszcze uczniowie – niebawem studenci

Uczniowie IV klasy specjalności mechatronika z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie odwiedzili dziś naszą Uczelnię. Przyszli technicy, którym towarzyszył dyrektor szkoły – Krzysztof Ciborowski oraz  opiekun pracowni ZSP w Głogowie – Wojciech Jarosz, wzięli udział w prezentacji pracy dyplomowej naszych studentów – manipulatora robota Mitsubishi sterowanego głosem.  Ponadto zwiedzili laboratorium automatyki i robotyki i zapoznali się z ofertą kształcenia PWSZ
w Głogowie.

Debata społeczna „Bezpieczny rowerzysta – bezpieczna droga”

21 maja (środa), o godz. 17.00  w naszej Uczelni odbędzie się debata społeczna poświęcona problematyce bezpieczeństwa rowerzystów na terenie powiatu głogowskiego. Komendant Powiatowy Policji w Głogowie zaprasza do dyskusji zarówno rowerzystów, jak i innych uczestników ruchu drogowego, którzy zainteresowani są poprawą bezpieczeństwa oraz rozwojem sieci dróg rowerowych. Podjęte zostaną także zagadnienia związane z kulturą rowerzystów, kierowców samochodów oraz pieszych jako użytkowników dróg.

AKCJA INSTYTUTU HUMANISTYCZNEGO – PODSUMOWANIE

Od października trwała akcja Instytutu Humanistycznego, dotycząca porządkowania grobów osób o nieustalonej tożsamości.
W ramach akcji przeprowadzono zbiórkę wkładów, zniczy, kwiatów itp. Studenci I roku pedagogiki studiów niestacjonarnych wykonali kompozycje kwiatowe na groby NN. 8 maja 2014 r. na cmentarzu w Brzostowie zostało zamontowanych pięć tablic z obramowaniem.