Nowe media z nowym logo

Studenci nowych mediów brali udział w konkursie na Facebook na logo kierunku. Drogą głosowania wyłoniono zwycięski projekt. Pierwsze miejsce zajęła studentka II roku nowych mediów. Pani Oli wczoraj gratulowała pani dyrektor Instytutu Humanistycznego. Dołączamy się do gratulacji!

 

Drodzy Studenci! Szanowni Państwo!

Z radością informuję, że Pani Rektor PWSZ w Głogowie wyraziła zgodę, żeby w spotkaniach PRACOWNI TERAPII FILOZOFICZNEJ (PTF) uczestniczyły, oprócz studentów naszej uczelni, osoby które ukończyły studia w PWSZ oraz wszyscy zainteresowani. Od października 2019 roku zapraszam do udziału w spotkaniach PTF.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Mikołaj Krasnodębski, prof. nadzw. PWSZ w Głogowie.

Komunikatywnie w świetlicy

27 maja, studentki II roku pedagogiki II stopnia o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pod opieką dra Jakuba Rawskiego, w ramach ćwiczeń z komunikacji interpersonalnej uczestniczyły w zajęciach świetlicowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie. Nasi żacy mieli za zadanie przeprowadzić z najmłodszymi uczniami gry i zabawy, aby przetestować swoje umiejętności komunikacyjne. Dzieci bardzo chętnie współpracowały z przyszłymi nauczycielkami, a całe wydarzenie przebiegało w przyjaznej atmosferze. Udział w zajęciach okazał się cennym doświadczeniem komunikacyjnym dla naszych studentek. Zdjęcia.

IV Rajd Rowerowy – odliczamy – zapraszamy!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zaprasza na IV Rajd Rowerowy organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, w której miłośnicy książek oraz rowerowych wycieczek przyjemnie i aktywnie spędzają czas. Koordynatorem tego wydarzenia, które już na stałe już wpisało się do kalendarza wydarzeń w PWSZ w Głogowie, jest biblioteka uczelniana.  Wszystkich chętnych do udziału w przygodzie zapraszamy 9 czerwca br. Startujemy o godz. 10.00 z dziedzińca uczelni (ul. Piotra Skargi 5). 

Tegoroczna trasa rajdu poprowadzi przez Glinicę i Kurów Wielki do Dalkowa, gdzie na terenie Dendrofarmy na uczestników będą czekać liczne atrakcje: konkursy sportowe i czytelnicze z  nagrodami, Zumba, gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce-skakańce oraz Tygrysek Chrobrego Głogów. Na starcie prowadzić będziemy zbiórkę charytatywną – zbieramy artykuły papiernicze i plastyczne dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej “ARKA” w Głogowie. Zachęcamy wszystkich do aktywnego spędzenia czasu i udziału w Rajdzie. Wspaniałe nagrody, poczęstunek oraz gadżety związane z rajdem ufundowali sponsorzy, których znajdziecie na plakacie.

Udział w rajdzie jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej deklaracji uczestnictwa.
Po prostu – spotkajmy się 9 czerwca na dziedzińcu PWSZ w Głogowie! Prosimy o zapoznanie się z regulaminem

Zapraszamy.

Każdy, kto chce skorzystać z ubezpieczenia na czas trwania rajdu, proszony jest o zgłoszenie się do biblioteki uczelnianej lub kontakt mailowy biblioteka@pwsz.glogow.pl do dnia 5 czerwca br.

Dni Profilaktyki w szkołach

Studenci pedagogiki, znani ze swojej aktywnej postawy oraz chęci niesienia pomocy, działają na rzecz środowiska lokalnego, włączają się w akcje organizowane przez szkoły oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Tym razem, jak co roku, studentki II i III roku studiów stacjonarnych uczestniczyły w Dniach Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Jaczowie oraz Jerzmanowej, które odbyły się 17.05.19r. oraz 27.05.19r. Była to wyśmienita okazja do zapoznania z działalnością placówek oraz zabaw z dziećmi.

Studenci pedagogiki w MCWR

27 maja, studenci II roku pedagogiki II stopnia o specjalności terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii, pod opieką dra Jakuba Rawskiego, w ramach ćwiczeń z komunikacji interpersonalnej uczestniczyli w zajęciach świetlicowych w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Nasi żacy przeprowadzali z dziećmi doświadczenia, gry i zabawy, aby przetestować swoje umiejętności komunikacyjne. Uczestnicy bardzo chętnie współpracowali z przyszłymi terapeutami, a całe wydarzenie przebiegało w przyjaznej oraz inspirującej atmosferze. Udział w zajęciach okazał się cennym doświadczeniem komunikacyjnym dla naszych studentów.