Rekrutacja studentów na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza nabór do „Zadania 2. Dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży” realizowanego w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”.

Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Planowana liczba studentów biorących udział w zadaniu 2 z naboru na studia 2018/2019 – 10 osób.

Dokumenty aplikacyjne o udział w zadaniu 2 należy złożyć w Biurze Projektu (bud. A pokój 119) w terminie do 28 listopada 2019 r. do godz. 12:30.

Załączniki:

-Regulamin rekrutacji do zadania 2

-WNIOSEK

Pielęgniarstwo w ujęciu studentek tego kierunku – historia zawodu

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ukazał się artykuł Pilęgniarstwo – rozwój i profesjonalizacja.  Jego autorki – studentki II roku pielęgniarstwa w PWSZ w Głogowie – w kilkustronicowym tekście opisują początki i rozwój zawodu pielęgniarki.
Opisana historia, ujęta w podziale na okresy przednowoczesny i nowoczesny, pokazuje jak zmieniał się status tego zawodu. Dowiemy się o tym, kiedy i jak doszło do profesjonalizacji oraz jak na przestrzeni dziesiątek lat rozwijało się kształcenie. W artykule znajdziemy też informacje o zasłużonych polskich pielęgniarkach, a także o symbolach zawodu. Zachęcamy wszystkich do lektury. Biuletyn Informacyjny dostępny jest w czytelni biblioteki uczelnianej.

Artykuł powstał pod kierunkiem dr n. med. mgr piel. Elżbiety Garwackiej-Czachor – wykładowcy PWSZ w Głogowie.  To kolejny tekst przygotowany przez studentów kierunku pielęgniarstwo, który został opublikowany w literaturze branżowej.

Szkolenie z wypalenia zawodowego dla studentów pielęgniarstwa

08 listopada 2019 roku w PWSZ w Głogowie odbyło się szkolenie dla studentów I roku pielęgniarstwa pt. „Wypalenie zawodowe, stres w pracy jak sobie z nimi radzić?”, które poprowadziła Pani Monika Wróbel – psycholog, trener, asesor. Kilka dni wcześniej podobne szkolenie, skierowane do pracodawcy, odbyło się w głogowskim szpitalu.

Szkolenia realizowane były w ramach międzynarodowego projektu „Time2Grow (Poland)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego liderem jest Centrum badawczo-szkoleniowe Dobre Kadry (Polska), a partnerami Trendhuis CVBA (Belgia) i Sout-Eastern Finland University of Applied Sciences – Xamk (Finlandia).

Kościoły dawnego Głogowa

Pracownia Badań Regionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie autorskie połączone z sympozjum pn. “Kościoły dawnego Głogowa”, które odbędzie się w związku z ukazaniem się publikacji autorstwa W. Pogorzelskiego pod tym samym tytułem. Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2019 r. w godz. 12.00 – 14.00 w auli 012B ul. P. Skargi 5.
W czasie spotkania będzie można nabyć publikację w promocyjnej cenie. Publikacja oraz sympozjum są jednym z elementów obchodów 15-lecia Uczelni.

Czytaj więcej 

Spotkanie integracyjne

Każda okazja do wspólnej zabawy jest dobra. Tym razem był to Halloween. 30 października w PWSZ w Głogowie, odbyło się spotkanie integracyjne, w którym wzięli udział studenci uczelni oraz  uczniowie klasy Ia sp I LO w Głogowie. Uczestnicy wieczoru, często w wymyślnych strojach, bawili się przy muzyce, brali udział w zabawach prowadzonych przez studentki pedagogiki oraz tańcach integracyjnych. Zabawa trwała do późnych godzin. Zabawa była bardzo udana. Na pewno pozostanie w pamięci i będzie zachętą do organizacji kolejnych wieczorów.

Zapraszamy do Galerii zdjęć.
Dr A. Ostrowska – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych serdecznie dziękuje Wykładowcom uczelni za umożliwienie studentom udziału  w zabawie.

Wyróżnienie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie została wyróżniona Medalem Honorowym Miasta Głogowa. Jest on  przyznawany przez Prezydenta Miasta osobom i podmiotom, które mają wysokie osiągnięcia oraz w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji Głogowa.

W Akcie Nadania Medalu Honorowego dla PWSZ w Głogowie czytamy uzasadnienie: “Za wysokie osiągnięcia na polu kształcenia wyższego w naszym regionie, działalność naukową i dydaktyczną, misję kształcenia oraz bogatą ofertę edukacyjną dostosowaną do dynamicznych zmian zaczodzących na rynku zawodowym”.
Wręczenie tego szczególnego wyróżnienienia dla uczelni  nastąpiło podczas uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji 15-lecia PWSZ w Głogowie. Medal, na ręce JM Rektor dr Katarzyny Rusak, przekazał Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Gali Jubileuszowej