Stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo.

Wysokość stypendium wynosi  1 000 złotych brutto przez  9 miesięcy tj. od  1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Mogą się o nie ubiegać studenci trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo, którzy uzuskali średnią ocen conajmniej 4,2 oraz zadeklarują, że po ukończeniu studiów podejmą pracę w placówkach medycznych na terenie Dolnego Śląska.

Wnioski należy składać w terminie od 21 września do 14 października 2020 r. Szczegóły dotyczące naboru wniosków i warunków otrzymania stypendium znajdują się w załączniku.

Załącznik

QUEEN SILVIA NURSING AWARD – konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji

Trwa czwarta polska edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (QSNA). W ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa zgłaszają swoje innowacyjne pomysły, mające na celu rozwój opieki zdrowotnej w kontekście wyzwań, jakie stawia pandemia COVID-19.

Zwycięzca konkursu otrzyma stypendium w wysokości 25 000zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż w Polsce i za granicą, w trakcie którego zdobędzie praktyczną wiedzę z szerokiego zakresu nauk medycznych, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa.

Nie czekaj, prześlij swój pomysł już dziś! https://qsna.awardsplatform.com/ Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada 2020!

LSSE i PWSZ w Głogowie ogłaszają kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę Inżynierską

Głogowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna współpracują w zakresie kształcenia kadry inżynierskiej dla przemysłu w regionie. Wspólne działania ułatwiają absolwentom z dyplomem inżyniera start na rynku pracy.

Własnie rusza druga edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Inżynierską w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, organizowanego przez Uczelnię oraz Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. W czasie najbliższych kilku tygodni poznamy jego laureatów.

Konkurs na Najlepszą Pracę Inżynierską jest jedną z wielu form współpracy głogowskiej uczelni i LSSE. Mając na uwadze fakt, iż liczne zakłady przemysłowe ulokowane w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej potrzebują dobrze wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, obie strony podjęły wspólne działania w zakresie kształcenia na kierunkach inżynierskich. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską jest formą uhonorowania absolwentów, którzy wyróżnili się zarówno w trakcie studiów jak i włożyli większy wysiłek w trakcie tworzenia swojej pracy dyplomowej. Wyróżnione prace to najczęściej gotowe, funkcjonujące urządzenia czy konstrukcje inżynierskie realizujące określone zadania. Najlepszym potwierdzeniem jakości wykonanych prac jest załączony poniżej film ilustrujący osiągnięcia laureatów poprzedniej edycji konkursu. Materiał filmowy został zrealizowany i wyemitowany przez TV Master.


Materiał uzyskany dzięki uprzejmości TV Master

Warto tu nadmienić, że oprócz nagród rzeczowych laureaci konkursu otrzymują listy gratulacyjne sygnowane przez zarząd LSSE oraz władze Uczelni. W wielu wypadkach były one swoistą przepustką otwierającą drzwi do lepszego startu w karierze zawodowej młodych inżynierów.

Termin zgłaszania prac upływa 25 września 2020 r.

Wyniki I rekrutacji

Informujemy, że wyniki I rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 zostały udostępnione na tablicy informacyjnej w głównym holu uczelni (budynek A). Ponadto wszyscy kandydaci na studia, którzy złożyli dokumenty w I terminie otrzymają w najbliższych dniach tradycyjną pocztą pisemną decyzję o wyniku rekrutacji.

Jednocześnie przypominamy, że rozpoczął się II nabór na studia w nadchodzącym roku akademickim. Rekrutacja odbywa się online.

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Do 30.09.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczące funkcjonowania uczelni w czasie pandemii COVID-19 (Dz.U. 2020, Poz. 911). Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną nie można wykluczyć, że ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni zostaną przedłużone. W związku z tym informacja o sposobie organizacji kształcenia w PWSZ w Głogowie (nauczanie bezpośrednie, zdalne, mieszane) zostanie podana we wrześniu.

Kredyt studencki – tani i dostępny przez cały rok (materiał Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.
Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.
Cały rok na decyzję!
O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.
Kredyt studencki – ile i dla kogo?