Organizacja pracy dziekanatu

  • wizyty studentów są ograniczone do niezbędnego minimum, obsługę realizujemy przede wszystkim w   sposób zdalny
  • obsługę administracyjną studentów prowadzimy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W przypadku konieczności przesłania dokumentacji, przyjmujemy  za wystarczające uwierzytelnienie wykorzystanie adresu mailowego rejestrowanego w domenie uczelnianej. W przypadku konieczności złożenia oryginału dokumentu, przyjmujemy  dokumenty podpisane podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym lub przesłanie dokumentów Pocztą Polską
  • strefa dla studentów jest  oddzielona od strefy biurowej dodatkową przesłoną ochronną  z pleksi, z możliwością przekazania dokumentów. Stanowisko jest wyposażone w pojemniki na dokumenty, dokumenty przekazywane do dziekanatu  są  dezynfekowane lub poddane kwarantannie, środki piśmiennicze są  dezynfekowane po każdym użyciu
  • wymagane jest zachowanie zalecanej przepisami odległości między osobami przebywającymi w jednym pomieszczeniu, na określonym metrażu, jak również przed dziekanatem.

W dziekanacie może przebywać tylko jedna osoba, poza pracownikami Uczelni!

  • udostępniamy  płyn dezynfekujący przy stanowisku obsługi studentów
  • wymagane jest zasłanianie ust i nosa, przez studentów oraz zakładanie rękawiczek jednorazowych
  •  zaleca się telefoniczne umówienie  dla uniknięcia kolejek i gromadzenia;

Ważne informacje dla studentów

Ważne informacje dla studentów
w związku z częściowym przywracaniem działalności  PWSZ w Głogowie w okresie trwającego zagrożenia wirusem COVID-19

Zajęcia dydaktyczne 
Do końca semestru zarówno zajęcia, jak i większość zaliczeń, odbywać się będzie zdalnie, z wyłączeniem niektórych laboratoriów.
Obecnie Dyrektorzy Instytutów analizują warunki i możliwości prowadzenia zajęć laboratoryjnych i ćwiczeniowych w trybie stacjonarnym. Laboratoria, które  trzeba przeprowadzić stacjonarnie, będą uruchamiane od 25 maja przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: odpowiedniego dystansu i środków ochrony osobistej.  Trzeba liczyć się z nowym planem zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmą Dyrektorzy Instytutów poszczególnych kierunków.

Letnia sesja egzaminacyjna
Zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się w trybie zdalnym lub na terenie Uczelni.
W przypadku realizacji egzaminów i kolokwiów w sposób tradycyjny na terenie Uczelni, muszą się ono odbywać przy podziale na małe grupy, z zachowaniem warunków ostrożności. Proszę porozmawiać na temat zaliczeń z wykładowcami i wspólnie ustalić zasady, które pozwolą zaliczyć Wam przedmioty.

Obrony prac dyplomowych
Możliwe są dwie formy egzaminów dyplomowych: zdalne i przeprowadzone na terenie Uczelni z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Decyzje w sprawie wyboru formy egzaminu dla danej grupy studentów podejmą Dyrektorzy Instytutów oni też poinformują Was o przyjętej formie egzaminu oraz przedstawią zasady i wymogi co do ich przeprowadzania. Przerwy między poszczególnymi egzaminami będą dłuższe, aby nie dopuścić do gromadzenia się  na korytarzach zdających, udział osób towarzyszących jest niewskazany.

 Konsultacje bezpośrednie dla studentów są możliwe. Zaleca się jednak konsultacje przeprowadzone  w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.

Administracja Uczelni pracuje, ale należy ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt. Zaleca się korzystanie z korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

Więcej informacji już wkrótce na stronach Instytutów.

PROREKTOR dr inż. Elżbieta Banaczyk

Odbiór legitymacji studenckich

Legitymacje do odbioru dla studentów o numerach albumu:

4872 4787 4918 3938
4998 4955 4846 4698
4774 4788 4693 4850
4963 4903 4732 4823
4803 4957 4438 4852
4783 5004 4810 4888
4871 4845 4811 4936
4887 4966 4754 4744

Dla studentów o numerach albumu (według listy powyżej) są przygotowane do odbioru legitymacje studenckie.

Dokument należy odebrać w Dziekanacie w terminach:
– 13 maja 2020r w godzinach: 10.00-14.00
– 14 maja 2020r w godzinach: 10.00-14.00
– 15 maja 2020r w godzinach: 08.00-10.00

Święto wszystkich pielęgniarek

Każdego roku, 12 maja, w rocznicę urodzin najsłynniejszej pielęgniarki na świecie – Florence Nightingale (ur.12.05.1820. zm.13.08.1910) obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Rok 2020, w którym przypada 200. rocznica urodzin Florence, został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych.

Lada moment do grona obchodzących to święto dołączą pierwsi absolwenci studiów pielęgniarskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Za kilka tygodni zakończą trzyletnie studia licencjackie uzyskując pełne kwalifikacje i prawo  do wykonywania zawodu pielęgniarki. Znacząca część z nich zasili kadry Głogowskiego Szpitala Powiatowego oraz Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. Na innych czekają  placówki w całych regionie. Część absolwentów z pewnością podejmie kolejny etap kształcenia w PWSZ w Głogowie. Uczelnia otwiera bowiem studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo i czeka już tylko na oficjalną zgodę MNiSW. 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ W CZASIE PANDEMII COVID-19

Rozumiejąc potrzebę dostępu do książek, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo, wprowadzone zostają ograniczenia oraz zasady dostępu do zasobów biblioteki, które będą obowiązywały do odwołania.

BIBLIOTEKA BĘDZIE CZYNNA OD 11 MAJA 2020 r. W GODZ. 8.15 – 13.45

STREFA KONTAKTÓW CZYTELNIKA Z BIBLIOTEKARZEM ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE PRZY  WEJŚCIU DO BIBLIOTEKI OD STRONY DZIEDZIŃCA, PRZEZ TARAS.

Regulamin wypożyczeń i zwrotów książek dostępny TUTAJ.

Bardzo prosimy studentów, którzy jeszcze nie wymienili legitymacji na elektroniczną o jak najszybsze dostarczenie poniższego:

– fotografię (wym. 37 x 52) bez nakrycia głowy, na jasnym tle, w formacie  elektr. JPG (wym. 236 x 295 pikseli), maksymalny rozmiar pliku 100 KB, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 300 dpi, fotografia podpisana: imię_nazwisko, wysłana na adres: els@pwsz.glogow.pl W tytule: imię, nazwisko oraz kierunek studiów.

– Dowód wpłaty w wys. 22 zł (z dopiskiem legitymacja) wniesionej na konto PWSZ w Głogowie,

Bank Spółdzielczy we Wschowie

Oddział Głogów ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

Zbliża się okres wakacyjny, a ważna legitymacja jest podstawą do zniżki !!!

Legitymacje tradycyjne nie będą już podbijane.

„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” on-line

21 kwietnia we wtorek o godz. 18.30 studenci kierunku finanse i rachunkowość mieli okazję uczestniczyć w wykładzie on-line pn. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, poprowadzonym przez Koordynatora Regionalnego Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – dra Jarosława Jezierskiego. Misją Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest podnoszenie poziomu wiedzy o budowaniu wiarygodności finansowej, zarządzaniu ryzykiem w biznesie i życiu osobistym, o  rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi. Wykład on-line miał charakter interaktywny dzięki możliwości zadawania pytań i dzielenia się własnymi opiniami na czacie. Na zakończenie studenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa w wykładzie. Organizatorem wykładu był Instytut Ekonomiczny.