Kursy Wyrównawcze

W związku z realizacją Projektu “Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami” Trwa rekrutacja na zajęcia wyrównawcze z matematyki i/lub fizyki

Zapisy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie Biuro Projektu – Budynek A, pokój 004 od godz. 8: 00 do 15:00

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie i Głogowska Fundacja Akademicka zapraszają do udziału w Akademii Gimnazjalisty.

Akademia Gimnazjalisty to projekt edukacyjny przewidziany dla gimnazjalistów pragnących rozwijać postawy twórcze i zainteresowania naukowe. Zajęcia w Akademii będą odbywać się bezpłatnie w systemie rocznym, na który przypadają 2 semestry. Na każdy semestr składa się pięć spotkań. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickiej PWSZ w Głogowie oraz ekspertów zewnętrznych. Student AG otrzyma indeks oraz dyplom potwierdzający ukończenie Akademii.

Ubezpieczenie studentów

Uwaga studenci

 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA STUDENTÓW PWSZ W GŁOGOWIE w roku akademickim 2012/2013

  • Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych w okresie od 01.10.2012 do 30.09.2013.
  • Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku zaistniałe na terenie RP oraz poza granicami kraju. Ochrona trwa 24h/dobę również w trakcie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
  • Szeroki zakres ubezpieczenia przy składce wynoszącej: 39,00 PLN za 12 miesięcy ochrony.
  • Suma ubezpieczenia wynosi 15.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.

                 

Uwaga studenci

Pełnomocnik Rektora ds Studentów Niepełnosprawnych przypomina o programie Student II. Składanie wniosków od 10.09.2012 do 10.10.2012.w placówkach PFRON. 

Pomoc w wypełnieniu wniosku pok.301c od godz 8.00 do 16.00 lub tel. 76 832 04 27