WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ W CZASIE PANDEMII COVID-19

Rozumiejąc potrzebę dostępu do książek, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo, wprowadzone zostają ograniczenia oraz zasady dostępu do zasobów biblioteki, które będą obowiązywały do odwołania.

BIBLIOTEKA BĘDZIE CZYNNA OD 11 MAJA 2020 r. W GODZ. 8.15 – 13.45

STREFA KONTAKTÓW CZYTELNIKA Z BIBLIOTEKARZEM ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE PRZY  WEJŚCIU DO BIBLIOTEKI OD STRONY DZIEDZIŃCA, PRZEZ TARAS.

Regulamin wypożyczeń i zwrotów książek dostępny TUTAJ.

Bardzo prosimy studentów, którzy jeszcze nie wymienili legitymacji na elektroniczną o jak najszybsze dostarczenie poniższego:

– fotografię (wym. 37 x 52) bez nakrycia głowy, na jasnym tle, w formacie  elektr. JPG (wym. 236 x 295 pikseli), maksymalny rozmiar pliku 100 KB, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 300 dpi, fotografia podpisana: imię_nazwisko, wysłana na adres: els@pwsz.glogow.pl W tytule: imię, nazwisko oraz kierunek studiów.

– Dowód wpłaty w wys. 22 zł (z dopiskiem legitymacja) wniesionej na konto PWSZ w Głogowie,

Bank Spółdzielczy we Wschowie

Oddział Głogów ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

Zbliża się okres wakacyjny, a ważna legitymacja jest podstawą do zniżki !!!

Legitymacje tradycyjne nie będą już podbijane.

„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” on-line

21 kwietnia we wtorek o godz. 18.30 studenci kierunku finanse i rachunkowość mieli okazję uczestniczyć w wykładzie on-line pn. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, poprowadzonym przez Koordynatora Regionalnego Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – dra Jarosława Jezierskiego. Misją Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest podnoszenie poziomu wiedzy o budowaniu wiarygodności finansowej, zarządzaniu ryzykiem w biznesie i życiu osobistym, o  rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi. Wykład on-line miał charakter interaktywny dzięki możliwości zadawania pytań i dzielenia się własnymi opiniami na czacie. Na zakończenie studenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa w wykładzie. Organizatorem wykładu był Instytut Ekonomiczny.

Zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zawieszone do odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.04.2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach, zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zostają zawieszone do odwołania. Zawieszenie zajęć dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Rektor PWSZ w Głogowie wydał Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Ponadto:
– ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników Uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy to jest niezbędne do zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania;
– Uczelnia może zlecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej;
– zobowiązuje się pracowników do ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy;
– zobowiązuje się studentów i pracowników do wykorzystywania korespondencji  mailowej i kontaktów telefonicznych w komunikacji z Uczelnią.
Zgodnie z zarządzeniem Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 10 kwietnia 2020 roku (TUTAJ):
od dnia 16 kwietnia 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne, konsultacje i inne rodzaje kształcenia zostają obowiązkowo wznowione w trybie zdalnym; realizacja zajęć w trybie zdalnym powinna odbywać się przy wykorzystaniu proponowanych przez Uczelnię narzędzi.

Przyłbice z PWSZ dla głogowskiego szpitala

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie wspiera działania podejmowane w walce z koronawirusem. Siedemnastoletni Jan Kuszynski z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie zainicjował akcję drukowania przyłbic w 3D. Nasza uczelnia włączyła się w akcję. Pracownik PWSZ – inż. Karol Kolano w ciągu kilku dni wydrukował blisko 100 takich masek wielokrotnego użytku, warto zaznaczyć, że produkcja jednej maski trwa około godziny. W przedsięwzięciu pomaga również firma Top Poligrafia, która dostarcza specjalną folię. Wydrukowane maski trafią do głogowskiego szpitala i aptek.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu: NIE BĄDŹ ZIELONY – BĄDŹ ŚWIADOMY

Jak co roku studentki pedagogiki włączyłyby się w działania Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie. W tym roku miały się odbyć zajęcia zatytułowane”Oddziaływanie na zmysł dotyku i rozwijanie zdolności do wykonywania ruchów celowych. Zabawy”. Uniemożliwienie uczestnictwa w tych zajęciach nie oznacza jednak biernej postawy. Studentki, w ramach przedmiotu Wybrane problemy integracji społecznej dzieci z niepełnosprawnościami, przygotowują prezentacje, plakaty, mające na celu uświadomienie wagi i skali problemu, jakim jest autyzm.
Pokoloruj swój świat na niebiesko!!!

Walka z koronawirusem

Od tygodnia funkcjonuje grupa wsparcia i pomocy studentów PWSZ w Głogowie. Na dzisiaj to są 52 osoby I, II roku mgr i III roku lic oraz nasi wykładowcy. Grupa działa praktycznie i mentalnie. Studenci szyją maseczki dla szpitala, radzą, jak się chronić przed koronawirusem, a także przyłączają się do publicznych zbiórek pieniędzy. Aktywność jest codzienna i liczna. Dużo jest odzewów. Działamy razem!