O zaburzeniach słuchu i przetwarzania słuchowego – zaproszenie na webinarium

Pracownia Diagnozy i Terapii Pedagogicznej PWSZ zaprasza w najbliższy poniedziałek, tj. 12.04.2021 r. o godz. 19.30 na kolejne webinarium, które tym razem poświęcone zostanie zaburzeniom słuchu i przetwarzania słuchowego. Zaburzenia te mogą nie tylko znacząco wpływać na trudności w nauce, ale i utrudniać funkcjonowanie w codziennym życiu. W czasie tego spotkania zostanie też ustalony termin kolejnego webinarium, podczas którego zaprezentowane zostanie NEUROFLOW jako metoda diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Współpraca w zakresie kształcenia młodzieży

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie będzie wspierać Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie w prowadzeniu zajęć z zakresu szeroko rozumianej promocji zdrowia. Od września br. W Zespole Szkół utworzona zostanie klasa liceum o profilu prozdrowotnym. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych związanych ze zdrowiem i zdrowym stylem życia, pomocą przedmedyczną, dietetyką czy też ochroną środowiska.  Program przewiduje zajęcia w pracowniach PWSZ w Głogowie, w których realizację zaangażowani będą także studenci kierunku pielęgniarstwo.

Z przyjemnością przyjęliśmy propozycję współpracy. Jako uczelnia prowadząca studia na kierunku pielęgniarstwo, mamy duży potencjał, który może służyć nie tylko naszym studentom, ale też uczniom szkół średnich – mówi dyrektor Instytutu Medycznego PSZ w Głogowie mgr Dorota Milecka.  

Konkurs Monografie

Wydawnictwo FRSE ogłosiło konkurs dla naukowców i badaczy na najlepsze monografie poświęcone edukacji. Do konkursu można zgłosić publikacje, które powstały w ramach inicjatyw niezwiązanych bezpośrednio z projektami realizowanymi w FRSE. Szczegóły dotyczące przebiegu i nagród zostały opisane w obwieszczeniu i regulaminie konkursu:

obwieszczenie o Konkursie,

regulamin Konkursu Monografie Wydawnictwa FRSE,

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca br., a wyniki zostaną ogłoszone do 30 września br. Cztery najwyżej ocenione prace zostaną wydane nakładem Wydawnictwa FRSE, będą także tłumaczone na język angielski (w wypadku publikacji polskojęzycznych) lub polski (w wypadku anglojęzycznych), a następnie szeroko promowane w otwartych zasobach, m.in. w bazie Crossref, CEEOL, CEON, Google Scholar, Academia.edu. Autorzy otrzymają również honorarium – jego wysokość jest uzależniona od roli i wkładu w powstanie publikacji. Wydawnictwo FRSE znajduje się na liście MEiN, dzięki czemu laureaci będą mogli zaliczyć publikację do dorobku naukowego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Karoliną Kwiatosz (kkwiatosz@frse.org.pl , telefon – 509 009 336).

O sukcesie PWSZ w Głogowie w mediach

Wśród wszystkich uczelni zawodowych na Dolnym Śląsku, PWSZ w Głogowie najlepiej przygotowuje swoich absolwentów do wejścia na rynek pracy. Piszą i mówią o tym media, m.in.:
TV Master
Miedziowe.pl
Głogowski Portal Informacyjny
myGlogow

Pod względem zatrudnienia i wysokości zarobków naszych absolwentów w pierwszym roku po ukończeniu studiów, PWSZ w Głogowie zajmuje pierwsze miejsce w województwie, a w Polsce – 4. miejsce pod względem zarobków i 6. pod względem zatrudnienia (wśród 32 uczelni zawodowych). Ranking został opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na potrzeby programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Nagrodą dla uczelni jest premia w wysokości miliona złotych.

 

PWSZ w Głogowie najlepsza na Dolnym Śląsku!

PWSZ w Głogowie po raz drugi znalazła się w gronie 15 uczelni zawodowych z całej Polski, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, przygotowując ich do podjęcia pracy w regionie. Jednocześnie jest najlepszą pod tym względem uczelnią zawodową na Dolnym Śląsku. Nagrodą za takie wyniki jest 1 mln zł w ramach projektu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, realizowanego przez Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji dla Nauki. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych – które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowe pieniądze.

Spotkanie laureatów

Autorzy najlepszych prac inżynierskich powstałych w roku akademickim 2019/2020 oraz ich promotorzy otrzymali nagrody w konkursie „Najlepsza Praca Dyplomowa” ogłoszonym przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Kameralna uroczystość odbyła się dziś w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Pod względem znaczenia tematyki i przyjętych rozwiązań dla przemysłu, najwyżej oceniona została praca inż. Bartosza Piotrowskiego pt.: „Zastosowanie stanowiska ze sterownikiem PLC do integracji trzech modułów firmy Micro w celu stworzenia modeli linii produkcyjnej” przygotowana pod opieką promotora, dra inż. Ryszarda Janasa. Kolejne miejsca i wyróżnienia otrzymali:

Wysłuchali z zainteresowaniem

Prof. dr hab. Stanisław Nicieja był gościem spotkania zatytułowanego “Lwowski świat Stanisława Lema”, które poprowadził nasz wykładowca dr Jakub Rawski. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem – obejrzało je blisko sto osób. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie ze Stowarzyszeniem “Głogowska Edukacja Kresowa”, która podziękowała PWSZ w Głogowie za współpracę, podkreślając, że dr Jakub Rawski poprowadził spotkanie “w sposób niezwykle profesjonalny i zajmujący”.

Na tak duże zaintersowanie spotkaniem on-line niewątpliwie miał wpływ fakt, że decyzją Sejmu RP rok 2021 jest rokiem Stanisława Lema. Hasło przewodnie całorocznych obchodów brzmi: “Lem 2021. Widziałem przyszłość”.

Nagranie ze spotkania możena zobaczyć w otwartym dostępie na profilu Facebook – GEK Głogowska Edukacja Kresowa.