Porozumienie o współpracy

Nasza Uczelnia będzie wspierać gimnazjalistów w ich wszechstronnym rozwoju. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Gimnazjum nr 2 w Głogowie im. Ireny Sendler, w myśl którego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Gimnazjum nr 2 będą wspólnie realizować przedsięwzięcia edukacyjne. W szczególności będą to zajęcia dydaktyczne, konferencje naukowe, różnego rodzaju akcje i szkolenia, a także konkursy, olimpiady przedmiotowe, imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wykłady i zajęcia dla uczniów Gimnazjum.

Nagrody dla najlepszych

Nasi najlepsi absolwenci roku akademickiego 2012/2013 zostali uhonorowani nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego “Najlepszy Dyplom Roku”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest absolwentom, którzy osiągnęli wysoką średnią wyników kształcenia, a ich praca dyplomowa – licencjacka lub inżynierska – została uznana przez Komisję Instytutową za najlepszą w danym roku w całym instytucie.

Gaudeamus igitur po raz dziesiąty

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014, która rozpoczęła dziesiąty rok funkcjonowania uczelni, odbyła się z udziałem licznie przybyłych gości. Pierwsze w swojej kadencji wystąpienie inauguracyjne wygłosiła JM Rektor dr Katarzyna Rusak, po nim popłynęły życzenia i gratulacje ze strony gości. Głos zabrali: reprezentująca Panią Poseł Ewę Drozd – Dorota Jewniewicz, radny Województwa Dolnośląskiego – Michał Huzarski, Starosta Powiatu Głogowskiego – Rafael Rokaszewicz,  przedstawiciel Gminy Miejskiej Głogów z ramienia Prezydenta Miasta – Mirosław Strzęciwilk oraz rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni i inni goście. 

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014

Szanowni Państwo

JM Rektor dr Katarzyna Rusak oraz Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014,

która odbędzie się 10 października 2013 r. 

Program Uroczystości:
  8.30   Msza Św. w kaplicy Kolegium Kościoła Bożego Ciała w Głogowie 
10.00  Część oficjalna ( aula PWSZ, budynek B )
1. Hymn państwowy
2. Przekazanie władzy Rektorowi nowej kadencji
3. Przemówienie Inauguracyjne JM Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyny Rusak
4. Gaude Mater Polonia
5. Immatrykulacja studentów I roku
6. Wystąpienie przedstawiciela Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego 
7. Wręczenie nagród i wyróżnień
8. Poświęcenie budynku B
9. Gaudeamus Igitur
10. Wykład inauguracyjny dra hab. Sławomira Moździocha, prof. PAN pt. „10 powodów, dla których lepiej byłoby żyć w średniowieczu. Polak średniowieczny a Polak współczesny w oczach archeologa”. 

Wizyta Starosty Powiatu Szprewa-Nysa w Głogowie

Dzięki podpisanym porozumieniom o partnerstwie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodowa w Głogowie, Polsko-Niemieckim Biurem Kooperacji Grupy Sparkasse
z Frankfurtu nad Odrą i Fundacją Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju w Głogowie –
w miesiącu styczniu 2013, podczas Targów Rzemiosła w Cottbus doszło do spotkania władz samorządowych Powiatu Szprewa-Nysa oraz Powiatu Głogowskiego.