Zgłoś swoją pracę licencjacką lub inżynierską i wygraj nagrodę pieniężną !

Trwa przyjmowanie zgłoszeń na Konkurs na Najlepszą Pracę Licencjacką i Inżynierską napisaną i obronioną
w naszej Uczelni w latach 2007 – 2013
, który Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłosiła z okazji obchodów 10. rocznicy powołania Uczelni. W konkursie mogą wziąć udział prace powstałe we wszystkich instytutach PWSZ. Konkurs rozstrzygany będzie oddzielnie dla każdego instytutu. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu oraz zgłaszania swoich prac. Termin upływa 31 marca 2014 roku. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Współorganizujemy “Świetlicowe Ferie”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jest współorganizatorem imprez, które odbywają się pod nazwą „Świetlicowe Ferie”. Nasi studenci włączyli się w organizację różnego rodzaju atrakcji dla dzieci z klubów i świetlic środowiskowych działających na terenie Głogowa. Dziś mali uczestnicy „Świetlicowych Ferii” odwiedzili Prezydenta Miasta i zwiedzili Ratusz.

LOGOPEDIA – studia podyplomowe

Studia Podyplomowe LOGOPEDIA kierowane do osób, posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym.
Celem studiów jest nabycie kompetencji i uprawnień logopedy oświatowego lub logopedy. W szczególności wyposażenie w wiedzę i umiejętności: diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy; przygotowania do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci  oraz przezwyciężania trudności w czytaniu i pisaniu; pozawerbalnego komunikowania się; wykorzystywania komputerów w oddziaływaniach logopedycznych; podejmowania współpracy ze środowiskiem – rodziną, opiekunami osób, których dotyczy oddziaływanie logopedyczne, udzielanie pomocy zgodnie ze standardami terapii logopedycznej oraz zasadami etyki zawodowej.

Myśl pozytywnie

Serdecznie zapraszamy na “Warsztaty pozytywnego myślenia z zakresu rozwoju osobistego”. Jest to propozycja adresowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy dowiedzą się: jak konstruować oraz realizować własne cele, jak ogromny wpływ mają myśli na naszą przyszłość, jak zbudować w sobie nawyk pozytywnego myślenia. To tylko niektóre spośród wielu ciekawych informacji (teoretycznych oraz praktycznych, które w atrakcyjnej formie przekażą prowadzący: dr Radosław Kawczyński i Michał Grybel.
Warsztaty odbędą się w środę 12 marca 2014 r. o godzinie 11:00 w Budynku B PWSZ (sala 104).
Serdecznie zapraszamy!

Informacja Biura ERASMUS (w oryginale)

Szanowni Państwo,

W ramach programu Erasmus oraz nowego programu Erasmus + mogą Państwo otrzymać dofinansowanie do praktyk realizowanych poza granicami kraju z państwami realizującymi program Erasmus oraz Erasmus+. Stosownie do wytycznych Narodowej Agencji realizującej program Erasmus i Erasmus + w Polsce dofinansowanie uzależnione jest od miejsca wyboru praktyki oraz kraju docelowego.

Kibicujmy wspólnie polskim skoczkom!

Zapraszamy wszystkich studentów (i nie tylko) na wspólne kibicowanie naszemu świeżo opieczonemu Mistrzowi Olimpijskiemu w skokach narciarskich – Kamilowi Stochowi. 15 lutego nasi studenci wraz dr Radosławem Kawczyńskim organizują  małą strefę kibica w auli PWSZ (budynek B.), gdzie od godz. 18:00 będzie można śledzić poczynania naszych skoczków narciarskich podczas drugiego konkursu skoków na Igrzyskach w Sochi.

Prelekcja o Powstaniu styczniowym

Poseł Wojciech Zubowski, przedstawiciel biura Senator Ewy Czudowskiej oraz Mirosław Strzęciwilk reprezentujący Prezydenta Głogowa, odwiedzili dziś naszą uczelnię. Okazją do złożenia wizyty  była prelekcja poświęcona tematyce Powstania styczniowego, którą wygłosił historyk mgr Karol Seidel. Prelekcji wysłuchali także uczniowie głogowskich szkół oraz ich opiekunowie. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z prezentowaną w PWSZ wystawą zatytułowaną „Gorzka chwała. Powstanie styczniowe 1863 roku”, którą można oglądać jeszcze do końca tygodnia.