Wizyta studentów w Gedia Poland

Studenci II i III roku automatyki i robotyki odwiedzili Gedia Poland Assembly Sp. z o.o. w Nowej Soli. Dzięki nawiązanym
z firmą kontaktom nasi studenci mogli zwiedzić w pełni zrobotyzowany zakład produkcyjny i zapoznać się ze specyfiką produkcji wyrobów spawanych i klejonych na nowoczesnych liniach produkcyjnych. Wycieczka, która umożliwiła poznanie wielu zagadnień związanych ze specyfiką pracy w firmie bazującej na wiedzy inżynierskiej z zakresu automatyki
i mechatroniki, była też okazją do zapoznania się z możliwością odbycia przez studentów praktyk zawodowych.

Zwycięzców wyłoniono, nagrody rozdano!

Podsumowanie VIII Rejonowego Konkursu Recytatorskiego
Twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ,

„Powrócę między ludzi”

Dnia 16 kwietnia 2014 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbył się VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski, zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Humanistycznego PWSZ. Tegoroczna edycja, „Powrócę między ludzi”, poświęcona była Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Czterdzieścioro dziewięcioro uczestników, wśród których byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Głogowa, Lubina, Serbów, Grębocic, Radwanic, Przemkowa, Kotli, Wschowy, Sławy, Nowej Soli, recytowało utwory jednego z najpopularniejszych poetów polskich. Organizatorzy konkursu, pod kierunkiem dr Sławomiry Lisewskiej, przy pomocy dyrektor biblioteki uczelnianej, mgr Urszuli Zięby, przygotowali wiele atrakcji. Konkurs uświetniła swoją obecnością JM Rektor PWSZ dr Katarzyna Rusak.

Zaproszenie na wykład

Biuro Erasmus i Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej  Szkoły Zawodowej w Głogowie

zaprasza na wykład nt. Prawa autorskie w dobie Internetu, który wygłosi

Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg w dniu 25.04.2014r. o godz. 12:30 w auli 109 A.

Spotkanie informacyjne

Szanowni Studenci 

Biuro Erasmus oraz ABK PWSZ w Głogowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób pragnących uczestniczyć w podróży studyjnej do Niemiec

w dniach 14-21 wrzesień 2014r. 

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. w sali 103B o godz. 15:00 

Przyjdź i dowiedz się o więcej! 

Zapraszamy serdecznie

Spotkanie SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Koła w Głogowie zaprasza na specjalne spotkanie, które odbędzie się 24 kwietnia o godz. 16.45 w sali 109 (budynek A, Ip.) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Tematy, jakie będą omawiane podczas spotkania dotyczą kierunków rozwoju PWSZ w Głogowie, zadań i działań Koła terenowego SIMP w Głogowie, konkursów realizowanych przez ZG SIMP w Warszawie. Zaprezentowany zostanie także mobilny robot do inspekcji rurociągów. Omówione zostaną także sprawy związane z obchodami 60-lecia działalności SIMP w Głogowie.

Szczegółowy program 

Wernisaż wystawy prac studenta grafiki

We wtorek, 15 kwietnia 2014 roku o godzinie 18.00, w Galerii „Wejście”, mieszczącej się w budynku A PWSZ w Głogowie, odbędzie się wernisaż Marcina Rybarczyka, studenta III roku grafiki. Na uroczyste otwarcie wystawy pt. „Deformacja” zapraszamy wszystkich zainteresowanych współczesną sztuką: wykładowców, studentów, mieszkańców Głogowa i okolic.

Obrazy Marcina Rybarczyka powstawały od wakacji ubiegłego roku, wszystkie koncentrują się na człowieku, który chce odnaleźć się w świecie. Jakim? O nim, o sobie i procesie tworzenia opowie podczas uroczystego otwarcia wystawy Autor.

 Zapraszamy!