Zaproszenie na wykład

Biuro Erasmus i Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej  Szkoły Zawodowej w Głogowie

zaprasza na wykład nt. Prawa autorskie w dobie Internetu, który wygłosi

Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg w dniu 25.04.2014r. o godz. 12:30 w auli 109 A.

Spotkanie informacyjne

Szanowni Studenci 

Biuro Erasmus oraz ABK PWSZ w Głogowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób pragnących uczestniczyć w podróży studyjnej do Niemiec

w dniach 14-21 wrzesień 2014r. 

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. w sali 103B o godz. 15:00 

Przyjdź i dowiedz się o więcej! 

Zapraszamy serdecznie

Spotkanie SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Koła w Głogowie zaprasza na specjalne spotkanie, które odbędzie się 24 kwietnia o godz. 16.45 w sali 109 (budynek A, Ip.) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Tematy, jakie będą omawiane podczas spotkania dotyczą kierunków rozwoju PWSZ w Głogowie, zadań i działań Koła terenowego SIMP w Głogowie, konkursów realizowanych przez ZG SIMP w Warszawie. Zaprezentowany zostanie także mobilny robot do inspekcji rurociągów. Omówione zostaną także sprawy związane z obchodami 60-lecia działalności SIMP w Głogowie.

Szczegółowy program 

Wernisaż wystawy prac studenta grafiki

We wtorek, 15 kwietnia 2014 roku o godzinie 18.00, w Galerii „Wejście”, mieszczącej się w budynku A PWSZ w Głogowie, odbędzie się wernisaż Marcina Rybarczyka, studenta III roku grafiki. Na uroczyste otwarcie wystawy pt. „Deformacja” zapraszamy wszystkich zainteresowanych współczesną sztuką: wykładowców, studentów, mieszkańców Głogowa i okolic.

Obrazy Marcina Rybarczyka powstawały od wakacji ubiegłego roku, wszystkie koncentrują się na człowieku, który chce odnaleźć się w świecie. Jakim? O nim, o sobie i procesie tworzenia opowie podczas uroczystego otwarcia wystawy Autor.

 Zapraszamy!

Zbiórka zniczy i porządkowanie grobów NN

Chcesz zrobić coś pożytecznego?
Włącz się w akcję Instytutu Humanistycznego!

Studenci I roku pedagogiki oraz wykładowcy Instytutu Humanistycznego przygotowują się do kolejnych działań w ramach akcji  sprzątania grobów NN, która zainicjowana została w październiku. Groby osób nieznanych na głogowskich cmentarzach są bardzo zaniedbane, toteż akcja przybrała formę cykliczną.

Na początku maja studenci wraz z wykładowcami uporządkują groby NN. Do tego czasu trwać będzie zbiórka zniczy, wkładów do zniczy, lampek elektronicznych, wazonów, sztucznych kwiatów itp. Karton, do którego można składać ww. rzeczy, znajduje się na portierni.

Zachęcamy pracowników uczelni i studentów wszystkich instytutów do włączenia się w akcję Instytutu Humanistycznego. 

VIII REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI POŚWIĘCONY KRZYSZTOFOWI KAMILOWI BACZYŃSKIEMU

Koło Naukowe Studentów Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie organizuje

VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski.
Twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Powrócę między ludzi”.

Konkurs adresowany jest do studentów PWSZ oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs odbędzie się 16 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie przy ulicy Piotra Skargi 5, budynek A, aula 109.

Dla uczestników konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

 Regulamin