„Uwolnij książkę”

Pozwól swoim książkom poznać innych czytelników
W ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek”, który przypada na okres od 8 do 15 maja br. odbywa sie akcja
 „
Uwolnij książkę”.
Polega ona na celowym pozostawianiu książek w specjalnie oznaczonych lub przypadkowych miejscach po to, aby inni mogli po nią sięgnąć, przeczytać i przekazać dalej.
W dniach
8 i 9 maja  akcja prowadzona jest także na terenie PWSZ w Głogowie. Każdy kto chce „uwolnić książkę” powinien wybrać ze swojego prywatnego księgozbioru dowolny egzemplarz i pozostawić go na „regale do uwolnienia” (parapety okienne na korytarzach i półpiętrach). Miejsca te oznaczone są hasłem „Uwolnij książkę”.
Biblioteka Uczelniana zachęca wszystkich do udziału w akcji.   

Zjazd Absolwentów !!!

Zbliżą się zaplanowany na 23 maja Zjazd Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.  Spotkanie organizowane jest z okazji obchodów 10-lecia Uczelni. Przygotowujemy wiele ciekawych propozycji. Tego dnia odbędzie się między innymi premiera filmu „10 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie” zrealizowany z okazji naszego jubileuszu, będzie można obejrzeć wystawę „To już było”, a zwiedzając budynki zobaczyć jak zmieniliśmy się w ciągu ostatnich lat. Planujemy także spotkanie z Władzami Uczelni oraz wspomnienia przy kawie. Na terenie uczelni odbywać się będą różne atrakcje i niespodzianki.

Zgłoszenia w formie mailowej: m.stachowiak@pwsz.glogow.pl lub zjazdabsolwentow@pwsz.glogow.pl
tel. 76/832-04-32  należy przesłać do 19 maja 2014r.

Drodzy Absolwenci !
Liczymy na Waszą obecność !

Formularz zgłoszenia

 

 

Szczegółowy program

 

JUWENALIA 2014

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego czyni ostatnie przygotowania do tegorocznych Juwenaliów. Bogaty program obchodów studenckiego święta rozłożony jest na kilka dni. Imprezy rozpoczną się 21 maja „otrzęsinami” czyli przyjęciem studentów pierwszego roku do społeczności żaków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

23 maja ulicami miasta przejdzie kolorowy korowód. Po dotarciu do Miejskiego Ratusza studenci spotkają się
z Prezydentem Miasta, który przekaże im symboliczne klucze do bram miasta. Z kluczami wrócą na teren Uczelni, gdzie Juwenalia „połączą się” z odbywającym się także tego dnia Zjazdem Absolwentów. Tu odbywać się będą liczne atrakcje, które zakończy mecz piłki nożnej drużyny AZS PWSZ Głogów z Chrobrym Głogów. Wieczorem studenci przeniosą się do klubu MAYDAY, gdzie odbędzie się koncert zespołu NAAMAN. To jednak nie koniec atrakcji.
26 maja odbędzie się Turniej Gry w Kręgle. Zakończenie tegorocznego święta żaków planowane jest na 29 maja. Podczas imprezy odbędzie się Konkurs Miss i Mistera Studentów PWSZ w Głogowie.

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego gorąca zachęca do wspólnej zabawy. 

BAL ABSOLWENTA I PRACOWNIKA

Szanowni Absolwenci i Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
23 maja 2014 r. spotkamy się na Balu Absolwenta i Pracownika.

Całkowity koszt uczestnictwa w Balu to 130 zł/os. Osoby, które wpłaciły zaliczkę w kwocie 50 zł/os. powinny wpłacić pozostałą kwotę 80 zł w terminie do 12 maja 2014 r.

Konto do wpłat: 27 1930 1073 2009 0005 9718 0001. W tytule wpłaty należy wpisać:

1)      Absolwenci bez osoby towarzyszącej:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010)

2)      Absolwenci z osobą towarzyszącą:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów, 2 osoby (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010, 2 osoby)

3)      Pracownicy dokonujący opłaty tylko za siebie (dot. byłych pracowników oraz obecnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych) lub tylko za osobę towarzyszącą:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik)

4)      Pracownicy dokonujący opłaty za siebie i osobę towarzyszącą (dot. byłych pracowników oraz obecnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych)

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik, 2 osoby.  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik, 2 osoby).

Wszelkie pytania należy kierować na adres: rudnik@pwsz.glogow.pl  lub na numer tel. 76 835 35 66 lub 832 04 20.

 

Wspólnie dla siebie i innych!

Studenci II roku Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej obsadzili bratkami gazony na terenie wokół PWSZ w Głogowie.

Ta społecznie użyteczna praca to przykład łączenia teorii z praktyką w procesie kształcenia. W ramach zajęć z metodyki pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i socjalizacyjnych, realizowanych przez dr Jolanta Lipińską – Lokś, studenci uczą się jak projektować, realizować i ewaluować proces oddziaływań o różnorodnym charakterze w grupie wychowanków w przyszłej swej pracy zawodowej.

W naszej Uczelni odbyło się zebranie Głogowskiego Terenowego Koła Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich. Uczestniczyli w nim także studenci Instytutu Politechnicznego. Podczas spotkania prezes Koła – mgr inż. Waldemar Gabryś przedstawił główne kierunki, w jakich Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność. Łączą one w sobie rozwój zawodowy z szeroko rozumianą integracją środowiska zawodowego zajmującego się różnymi dziedzinami techniki. Bardzo istotnym działaniem jest także wzajemna pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień technicznych w oparciu o wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe członków Stowarzyszenia. Organizacja działa także na rzecz wzajemnego wspieranie się w sprawach dotyczących kariery zawodowej oraz opieki nad osobami, które zakończyły swą pracę zawodową.

REKRUTACJA NA WYJAZD NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Szanowni Studenci,

Informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na studia na semestr zimowy 2014/2015 w ramach Programu Erasmus+ do uczelni partnerskiej Hochschule Ravensburg – Weingarten w Niemczech.

Termin składania wniosków:  9 maj 2014r. w Biurze Erasmusa 005

Wymagania: znajomość języka niemieckiego  lub języka angielskiego na poziomie B1

Kwota stypendium: 400 euro na miesiąc

UWAGA!   Osoby uprawnione do stypendium socjalnego otrzymują  dodatkowo 200 euro miesięcznie