Stowarzyszenie już działa

Szanowni Absolwenci, Pracownicy i Przyjaciele !

Miło nam poinformować, że zakończyły się wszystkie procedury związane z rejestracją i nadaniem niezbędnych uprawnień do podjęcia działalności Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.  Stowarzyszenie zostało powołane przez grupę inicjatorów na spotkaniu założycielskim w dniu 9 stycznia 2014 roku. Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać absolwenci i pracownicy PWSZ w Głogowie oraz każda osoba, która chce wspierać nas w działaniu na rzecz Uczelni i jej absolwentów. 

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ I INŻYNIERSKĄ NAPISANĄ
I OBRONIONĄ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE
W LATACH 2007-2013

Zwycięzcami konkursu w poszczególnych Instytutach zostali:

Instytut Humanistyczny

Autor: Aleksandra Budzinowska
Tytuł pracy:  „Poezja jako forma relacji samego siebie”. Rzecz o życiu i twórczości Krzysztofa Jelenia.
Promotor: dr Sławomira Lisewska

Komisja Konkursowa Instytutu Humanistycznego przyznała wyróżnienie:
Autor:  Justyna Strzałkowska
Tytuł  pracy: „Ja jestem ja – cykl prac graficznych w technice cyfrowej”
Promotor: prof. zw. Eugeniusz Józefowski

Instytut Ekonomiczny

Autor: Wioletta Targosińska
Tytuł pracy: Czynniki sprzyjające atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej gmin na przykładzie gminy miejskiej Głogów w latach 2008 – 2010
Promotor: prof. nz. dr Antoni Jeżowski

 Instytut Politechniczny

Autor: Mikołaj Maruchniak
Tytuł pracy: Projekt i implementacja stanowiska programowania sterowników PLC S7-300 
Promotor:
 prof. dr hab. inż.  Marcin Witczak

Młodzież o polityce

19 maja o godz. 10. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbędzie się III Głogowski Młodzieżowy Dzień Polityki. W programie przewidziany jest wykład pt. „Bliżej Europarlamentu”, dyskusja oraz debata z kandydatami do Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie adresowane jest do młodzieży zainteresowanej polityką oraz wiążącej swoją przyszłość z tą dziedziną aktywności.  Poprzednie edycje Młodzieżowego Dnia Polityki cieszyły dużym zainteresowaniem zarówno młodych ludzi, jak i środowisk związanych z  różnymi organizacjami pozarządowymi. Organizatorem wydarzenia jest Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa. 

Już po obronie

W naszej Uczelni odbyły się kolejne obrony praz inżynierskich na kierunku automatyka i robotyka. Do egzaminu podsumowującego siedem semestrów nauki w Instytucie Politechnicznym przystąpiło 16 studentów.

Prace przygotowane pod kierunkiem dra hab. inż. Mariusza Giergiela, dra inż. Andrzeja Klepki oraz dra inż. Grzegorza Górala zostały wysoko ocenione przez komisje egzaminacyjne co przełożyło się na dobre oceny końcowe.

Świeżo upieczonym inżynierom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów! 

Uwaga!  Amnestia!

Każdy kto ma w domu książki wypożyczone z biblioteki uczelnianej może teraz uniknąć kary pieniężnej za ich przetrzymywanie. Biblioteka PWSZ ogłasza amnestię czytelniczą dla zapominalskich.
W dniach 14 i 15 maja każdy czytelnik, bez względu na to, jak długo przetrzymuje książki,
może je zwrócić do biblioteki bez żadnych konsekwencji.

Zachęcamy do skorzystania z szansy!

 

Książki naszego dzieciństwa

Czy pamiętacie książki, które czytaliście w dzieciństwie?
Pierwsze dziecięce lektury zapadają w pamięć i pozostają z nami przez całe życie. Czasem nigdy się z nich nie wyrasta.
Jeśli więc nie wyrośliście z książek dla dzieci, zapraszamy Was do wspólnej zabawy.
Biblioteka PWSZ ogłasza ranking  
Książki naszego dzieciństwa”.  
Wystarczy na kartce zapisać tytuł rekomendowanej książki i wrzucić ją do specjalnego pudełka na portierni uczelni.
Głosować można do 15 maja. Wyniki rankingu zostaną ogłoszone 16 maja.   

O funduszach europejskich

Centrum Informacji o Funduszach UE, funkcjonujące przy Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Głogowie we współpracy
z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich we Wrocławiu, zaprasza na spotkanie dotyczące tematyki Wsparcie działań
z funduszy europejskich w zakresie założenia i rozwoju działalności gospodarczej – instrumenty zwrotne (pożyczki, poręczenia) dostępne na Dolnym Śląsku, dotacje w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”
.

Odbędzie się ono 16.05.2014 r. o godz. 10.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Projekt skierowany jest do studentów, absolwentów szkół wyższych, osób nieaktywnvch zawodowo oraz  właścicieli małych
i średnich przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego.