WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie informuje,

że w roku akademickim 2014/2015

studia na drugim kierunku

prowadzi nieodpłatnie.


OJ! DZIAŁO SIĘ! – czyli aktywność studentów pedagogiki

Dla studentów drugiego roku pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej zakończony właśnie  semestr był czasem różnorodnej aktywności związanej z realizacją programu studiów, jak i wykraczającej poza przewidziane zajęcia. Przyszli pedagodzy byli organizatorami bądź włączali się w przedsięwzięcia, które pozwoliły im na skonfrontowanie wiedzy z praktyką, sprawdzenie własnych umiejętności, a przede wszystkim sprawdzenie siebie w roli, jaką w przyszłości będą pełnić zawodowo.

Duszpasterstwo Pracowników Oświaty Ziemi Głogowskiej
oraz
Duszpasterstwo Akademickie

 ZAPRASZAJĄ

na  uroczyste zakończenie roku szkolnego i akademickiego 

                                                                                          22 czerwca 2014 r. (niedziela) 
o godz. 1800  –  nabożeństwo czerwcowe
o godz. 1830    –  Msza Święta
 o godz. 1930    –  AGAPA 

Kościół Rektoralny

pw. św. Alberta Chmielowskiego
ul. Staromiejska 17 w Głogowie

Nasi absolwenci w gronie najlepszych w Polsce !

Tegoroczni absolwenci automatyki i robotyki, Pan Janusz Janisio i Pan Jarosław Jastrzębski, zostali laureatami w Konkursie o Nagrodę Simensa dla Absolwentów zorganizowanym przez Politechnikę Warszawską. Praca inżynierska absolwentów naszej Uczelni pt. Projekt i budowa zmodyfikowanego współdziałającego zasilania, sterowania i wizualizacji wentylatorów typu WOO w wyrobiskach kopalnianych Zakładów Górniczych Rudna, KGHM Polska Miedź S.A.  zdobyła III nagrodę w Konkursie. Wręczenie nagród Laureatom nastąpi 30 czerwca w gmachu Politechniki Warszawskiejpodczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Gratulujemy !

Nasze studentki na festynie rodzinnym

Studentki II roku pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie wzięły udział w Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Związek Zawodowy Pracowników Dołowych, który odbył się w Radzyniu. Wyjazd został zaproponowany przez jednego z wykładowców uczelni: mgr Alicję Ostrowską. Podczas festynu, studentki przeprowadziły gry i zabawy dla dzieci, malowały twarze i paznokcie oraz robiły warkoczyków. Stanowisko studentek cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i zostało docenione przez dzieci oraz rodziców. 

I edycja Akademii Młodego Przedsiębiorcy zakończona

Zakończyła się I edycja Akademii Młodego przedsiębiorcy prowadzona przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową oraz Zespół Szkól Ekonomicznych w Głogowie. Przez cały rok akademicki, blisko stu uczniów głogowskich szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło w cyklu wykładów i warsztatów związanych z ekonomią, rachunkowością i zarządzaniem. Dzięki temu mogli oni rozwijać swoje zainteresowania wykraczające poza program nauczania w szkole, a także przygotowywać się do podjęcia w przyszłości studiów.