Zapraszamy na Inaugurację Roku Akademickiego

Aby umożliwić całej społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie uczestniczenie w Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015, która w naszej Uczelni odbędzie się 8 października 2014 r., w tym dniu, w godz. od 9.45 do 13.00, obowiązywać będą ustanowione „godziny rektorskie”.

 Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tej wyjątkowej uroczystości.

Rozsiąść się wygodnie w strefie studenta

Czas wolny pomiędzy wykładami nie musi już być spędzany na schodach czy pustych korytarzach. Studenci II roku Automatyki i Robotyki – przy wsparciu władz uczelni – kończą  przygotowanie  przestrzeni studenckiej. Już od pierwszych dni nowego roku akademickiego, każdy student może udać się na drugie piętro, do bocznego skrzydła budynku A.  Można  tam wygodnie rozsiąść się w fotelach czy na kanapie, spędzić czas na czytaniu, grze czy nauce.

Rektor oraz Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

mają zaszczyt zaprosić

na  Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015,

która odbędzie się 8 października 2014 r.

 

9.00       Msza Św. w kaplicy Kolegium Kościoła Bożego Ciała w Głogowie
11.00     Część oficjalna – aula PWSZ, budynek B

  •  Przemówienie JM Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyny Rusak
  •  Wystąpienia gości
  •  Immatrykulacja studentów I roku
  •  Wystąpienie przedstawiciela Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
  •  Gaude Mater Polonia
  •  Wręczenie nagród Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Najlepszy Dyplom Roku 2014” 
  •  Wręczenie nagród Głogowskiej Fundacji Akademickiej  
  •  Gaudeamus Igitur
  •  Wykład inauguracyjny dra hab. Mariana Kachniarza, prof. UE pt. „Wysokość a wzrost”

 

PWSZ w Głogowie i Powiat Głogowski podpisały list intencyjny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie i Powiat Głogowski podpisały list intencyjny dotyczący współpracy
w zakresie szkolnictwa ponagimnacjalnego. Obie strony zadeklarowały podjęcie wspólnych działań w zakresie przygotowania wykwalifikowanej kadry dla potrzeb regionu. List intencyjny otwiera drogę do zawierania szczegółowych porozumień pomiędzy naszą Uczelnią a poszczególnymi szkołami ponadgimnazjalnymi w powiecie. Ich celem ma być m.in. współudział w przygotowywaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, objęcie patronatem wybranych klas, wspieranie kadry dydaktycznej szkół w nakresie nauczania przedsiębiorczości i specjalistycznych przedmiotów zawodowych, wsparcia w tworzeniu i modyfikowaniu programów nauczania, realizowania wspólnych projektów, a także partnerskiej współpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na cele edukacyjne. Współpraca
z poszczególnymi szkołami zakłada także współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji programów aktywizacji zawodowej absolwentów. 

Nowe specjalności

Informujemy, że uchwałą  nr 56/X/14 z dnia 12 września 2014 roku Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie powołał dwie nowe specjalności na kierunku ekonomia. Są to: 
* ekonomia menadżerska
* ekonomia sektora publicznego.

Szczegółowe informacje o programie studiów na tych specjalnościach oraz o profilu absolwenta znaleźć można tutaj:   http://ie.pwsz.glogow.pl/ekonomia_nowe/