NOWOŚĆ – „Dziadoszanie. Plemię zamieszkujące ziemię głogowską w X wieku”/ Krzysztof Czapla

„Książka stanowi ukoronowanie dziesięcioletnich badań nad problematyką plemienną Dziadoszan i zostaje oddana w ręce czytelnika, z okazji, jakże ważnego wydarzenia dla Głogowa, jakim jest X-lecie PWSZ w Głogowie. (…)

Głównym zadaniem niniejszej pracy jest próba odtworzenia osadnictwa wczesnośredniowiecznego okresu plemiennego w rejonie położonym na pograniczu Niziny Południowowielkopolskiej i Niziny Śląskiej oraz Wału Trzebnickiego. Administracyjnie znajduje się on dzisiaj w północnej części województwa dolnośląskiego i południowo-wschodniej części lubuskiego. Zasadniczymi elementami morfologicznymi omawianego obszaru są: Wzgórza Dalkowskie, Pradolina Głogowska oraz zachodnia część Wysoczyzny Leszczyńskiej. Naturalną osią regionu jest Odra w swym środkowym biegu między Ścinawą
a Nową Solą. Obszar ten należy więc do szeroko pojętej okolicy Głogowa, czyli ziemi należącej niegdyś do plemienia Dziadoszan”.

 

                                                                                                          /Krzysztof Czapla/

Do nabycia w Bibliotece PWSZ w Głogowie 

Cena – 28 zł.

Studia, Paryż i… gotowanie – wszystko z Erasmusem

Za nami kolejny rok akademicki. Dla wielu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie był to rok nowych wyzwań i możliwości. W ramach programu Erasmus, grupa studentów kierunku automatyka i robotyka letni semestr zaliczyła realizując projekty w zagranicznych uczelniach. Panie Marta Brzeźniak, Magdalena Łagowska i Paulina Jurkowska studiowały w Hiszpanii. Panowie Kacper Cugier i Przemysław Wawrowski z uczelni w Niemczech wrócą za kilka tygodni. Z Francji, z Universite de Lorraine w Nancy, wrócili już panowie Paweł Bigos, Łukasz Gretka i Paweł Szymczycha. Przez cztery miesiące zdobywali tam nową wiedzę i doświadczenia.

Z Pawłem Bigosem, studentem kierunku automatyka i robotyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie rozmawia rzecznik PWSZ w Głogowie – Anna Włodarczyk.

Powstaje nowa pracownia

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie powstaje Pracownia Biomedycyny i Edukacji Zdrowotnej. Na zakup jej wyposażenia, Fundacja Polska Miedź przekazała Uczelni 15 000 złotych. Pracownia taka jest niezbędna dla zapewnienia najwyższego poziomu kształcenia głównie na kierunkach pedagogicznych. Wiedza dotycząca biologicznych właściwości człowieka, jego rozwoju i indywidualnego zróżnicowania jest podstawą studiów pedagogicznych. Tylko w oparciu o nią można tłumaczyć prawidłowości rozwoju psychicznego, społecznego i kulturowego człowieka oraz wyposażać studentów w umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej.
Dzięki darowiźnie Fundacji Polska Miedź pracowania zostanie wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne oraz sprzęt laboratoryjny niezbędne do prowadzenia zajęć ze studentami. Pozwoli także na prowadzenie różnego rodzaju kursów, szkoleń, a także studiów podyplomowych z zakresu nauk o zdrowiu, dzięki czemu służyć będzie nie tylko studentom, ale także innym mieszkańcom regionu.   

Jak się studiuje w Hiszpanii? – opowiedziały nasze studentki

Nowe doświadczenia i umiejętności, mnóstwo wrażeń, lista znajomych pochodzących z różnych zakątków świata – to wszystko przywiozły z sobą z Hiszpanii studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie studiujące na kierunku automatyka i robotyka. Magdalena Łagowska i Paulina Jurkowska, w ramach programu Erasmus, czwarty semestr studiów zrealizowały w Universitet Politecnica de Catalonya w Terrasie (30 km od Barcelony).

W PWSZ powstaje Strefa Studenta

Mimo zakończonej sesji egzaminacyjnej i trwających wakacji, w PWSZ w Głogowie pojawiła się grupa studentów. Ta nieco nietypowa sytuacja ma związek z powstającą w budynku Uczelni Strefą Studenta. Będzie to miejsce, w którym znużony student znajdzie chwilę wytchnienia – będzie miał gdzie wygodnie usiąść, spotkać się ze znajomymi czy też zgłębiać wiedzę przed kolejnym wykładem czy zaliczeniem. Strefa Studenta powstaje z inicjatywy tworzącego się właśnie Koła Studentów Automatyki i Robotyki. Studenci pomalowali już fragmenty ścian tak, aby intensywne kolory wyróżniały wizualnie to miejsce. Z czasem pojawią się różne elementy studenckiej twórczości i aktywności. 

Poniżej zdjęcia dokumentujące pracę studentów oraz wywiad z inicjatorką i pomysłodawczynią stworzenia Strefy Studenta.

Relacja z uroczystości wręczenia nagród w Auli Małej Politechniki Warszawskiej

W dniu 30.06.2014 roku, dwóch tegorocznych absolwentów Instytutu Politechnicznego Głogowskiej PWSZ odebrało z rąk Rektora Politechniki Warszawskiej nagrodę za zdobycie III miejsca w prestiżowym konkursie organizowanym przez firmę Siemens. Wyróżnieni to inż. Janusz Janisio oraz inż. Jarosław Jastrzębski, którzy w maju bieżącego roku obronili swoją pracę inżynierską wykonywaną pod kierunkiem doktora Andrzeja Klepki na PWSZ w Głogowie. Obaj ukończyli specjalność Wizualizacja Procesów Przemysłowych prowadzoną na kierunku Automatyka i Robotyka  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Głogowie.   Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Auli Politechniki Warszawskiej i była połączona z uroczystością nadania stopni doktorskich i habilitacyjnych.

Wrażenia z Gali wręczania nagród w Konkursie Siemensa w Warszawie

Rozmowę z inż. Januszem Janisio i inż. Jarosławem Jastrzębskim przeprowadził dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie-  dr inż. Paweł Modzel

– Obaj Panowie ukończyliście kierunek Automatyka i Robotyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Jednocześnie obaj pracujecie zawodowo. W jakim stopniu wiedza wyniesiona ze studiów wpłynęła na poziom waszej, wyróżnionej pracy konkursowej ?

– Przede wszystkim, gdyby nie fakt ukończenia studiów, nie moglibyśmy startować w konkursie dla absolwentów. Zgłoszona praca jest w całości naszą dyplomową pracą inżynierską którą obroniliśmy w maju tego roku.