Fundusze Unii Europejskiej – studia podyplomowe

Rozpoczynamy nabór na kolejny kierunek studiów podyplomowych. Tym razem jest to oferta skierowana do pracowników administracji państwowej, samorządowej, nauczycieli, przedstawicieli różnorodnych środowisk i organizacji społecznych (NGO), instytucji publicznych, absolwentów szkół wyższych, bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

PWSZ na Targach Kariery Zawodowej

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć na Targach Kariery Zawodowej  organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie. Była to doskonała okazja do zaprezentowania naszej oferty edukacyjnej dla tegorocznych maturzystów oraz osób, które stawiają na własny rozwój. Wspaniałe zaangażowanie Studentów II roku Automatyki i Robotyki oraz pokaz robotów, które wykonali podczas spotkań Koła Naukowego, przyciągnęło uwagę odwiedzających.  Mamy nadzieję, że bezpośredni kontakt ze Studentami naszej Uczelni pomoże w wyborze kierunku studiów. Tegorocznym maturzystom życzymy sukcesów i trafnego wyboru studiów.

Zgłoszenia na Bal Absolwenta i Pracownika

Szanowni Absolwenci i Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Informujemy, że można już dokonywać wpłat zaliczek na poczet kosztów uczestnictwa w Balu Absolwenta i Pracownika, który odbędzie się 23 maja 2014 r. w restauracji RODOS. Całkowity koszt uczestnictwa w Balu wyniesie ok. 130 zł/os. Zaliczki w kwocie 50 zł/os. należy wpłacać do 15 marca 2014 r. natomiast pozostałą kwotę do 30 kwietnia 2014 r.

Konto do wpłat: 27 1930 1073 2009 0005 9718 0001. W tytule wpłaty należy wpisać:

Studia podyplomowe KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa proponuje nowy kierunek studiów podyplomowych. Oferta skierowana jest do specjalistów zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno technicznych, którzy są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Celem Studiów jest kształcenie kadry aktywnej zawodowo w obszarze działań inżynierskich w zakładach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem nowych konstrukcji, udoskonalaniem rozwiązań już istniejących, a także ich kompleksowym wdrażaniem oraz przygotowanie kadry do samodzielnego i wydajnego stosowania wiedzy z zakresu wykorzystania najczęściej stosowanych w przemyśle programów do komputerowego wspomagania projektowania CAD, zarówno 3D, jak też 2D.

Nowe studia podyplomowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie poszerza swoją ofertę edukacyjną. W odpowiedzi na potrzeby środowiska, otwieramy nabór na studia podyplomowe LOGOPEDIA. Nasza oferta kierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym.

Wyjazd studyjny do Cottbus na Targi Rzemiosła dla studentów

W związku z możliwością sfinansowania 3-miesięcznego pobytu poza granicami kraju w ramach praktyk przypominamy, iż w dniu 25.01.2014 organizowany jest wyjazd na 24. Targi Rzemiosła. Co roku w imprezie bierze udział ponad 200 wystawców z Niemiec. W ramach targów odbędą się spotkania z niemieckimi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami Izby Przemysłowo-Handlowej, za pośrednictwem której to Izby mogą państwo nawiązać kontakty celem odbycia praktyki zagranicznej.

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską

Z okazji obchodów 10. rocznicy powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie ogłaszamy Konkurs na Najlepszą Pracę Licencjacką i Inżynierską napisaną i obronioną w naszej Uczelni w latach 2007 – 2013. W konkursie mogą wziąć udział prace powstałe we wszystkich instytutach PWSZ. Konkurs rozstrzygany będzie oddzielnie dla każdego instytutu. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu oraz zgłaszania swoich prac. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.  

regulamin Konkursu 

karta zgłoszenia