BAL ABSOLWENTA I PRACOWNIKA

Szanowni Absolwenci i Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
23 maja 2014 r. spotkamy się na Balu Absolwenta i Pracownika.

Całkowity koszt uczestnictwa w Balu to 130 zł/os. Osoby, które wpłaciły zaliczkę w kwocie 50 zł/os. powinny wpłacić pozostałą kwotę 80 zł w terminie do 12 maja 2014 r.

Konto do wpłat: 27 1930 1073 2009 0005 9718 0001. W tytule wpłaty należy wpisać:

1)      Absolwenci bez osoby towarzyszącej:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010)

2)      Absolwenci z osobą towarzyszącą:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów, 2 osoby (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010, 2 osoby)

3)      Pracownicy dokonujący opłaty tylko za siebie (dot. byłych pracowników oraz obecnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych) lub tylko za osobę towarzyszącą:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik)

4)      Pracownicy dokonujący opłaty za siebie i osobę towarzyszącą (dot. byłych pracowników oraz obecnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych)

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik, 2 osoby.  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik, 2 osoby).

Wszelkie pytania należy kierować na adres: rudnik@pwsz.glogow.pl  lub na numer tel. 76 835 35 66 lub 832 04 20.

 

Wspólnie dla siebie i innych!

Studenci II roku Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej obsadzili bratkami gazony na terenie wokół PWSZ w Głogowie.

Ta społecznie użyteczna praca to przykład łączenia teorii z praktyką w procesie kształcenia. W ramach zajęć z metodyki pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i socjalizacyjnych, realizowanych przez dr Jolanta Lipińską – Lokś, studenci uczą się jak projektować, realizować i ewaluować proces oddziaływań o różnorodnym charakterze w grupie wychowanków w przyszłej swej pracy zawodowej.

W naszej Uczelni odbyło się zebranie Głogowskiego Terenowego Koła Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich. Uczestniczyli w nim także studenci Instytutu Politechnicznego. Podczas spotkania prezes Koła – mgr inż. Waldemar Gabryś przedstawił główne kierunki, w jakich Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność. Łączą one w sobie rozwój zawodowy z szeroko rozumianą integracją środowiska zawodowego zajmującego się różnymi dziedzinami techniki. Bardzo istotnym działaniem jest także wzajemna pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień technicznych w oparciu o wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe członków Stowarzyszenia. Organizacja działa także na rzecz wzajemnego wspieranie się w sprawach dotyczących kariery zawodowej oraz opieki nad osobami, które zakończyły swą pracę zawodową.

REKRUTACJA NA WYJAZD NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Szanowni Studenci,

Informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na studia na semestr zimowy 2014/2015 w ramach Programu Erasmus+ do uczelni partnerskiej Hochschule Ravensburg – Weingarten w Niemczech.

Termin składania wniosków:  9 maj 2014r. w Biurze Erasmusa 005

Wymagania: znajomość języka niemieckiego  lub języka angielskiego na poziomie B1

Kwota stypendium: 400 euro na miesiąc

UWAGA!   Osoby uprawnione do stypendium socjalnego otrzymują  dodatkowo 200 euro miesięcznie

Wizyta studentów w Gedia Poland

Studenci II i III roku automatyki i robotyki odwiedzili Gedia Poland Assembly Sp. z o.o. w Nowej Soli. Dzięki nawiązanym
z firmą kontaktom nasi studenci mogli zwiedzić w pełni zrobotyzowany zakład produkcyjny i zapoznać się ze specyfiką produkcji wyrobów spawanych i klejonych na nowoczesnych liniach produkcyjnych. Wycieczka, która umożliwiła poznanie wielu zagadnień związanych ze specyfiką pracy w firmie bazującej na wiedzy inżynierskiej z zakresu automatyki
i mechatroniki, była też okazją do zapoznania się z możliwością odbycia przez studentów praktyk zawodowych.

Zwycięzców wyłoniono, nagrody rozdano!

Podsumowanie VIII Rejonowego Konkursu Recytatorskiego
Twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ,

„Powrócę między ludzi”

Dnia 16 kwietnia 2014 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbył się VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski, zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Humanistycznego PWSZ. Tegoroczna edycja, „Powrócę między ludzi”, poświęcona była Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Czterdzieścioro dziewięcioro uczestników, wśród których byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Głogowa, Lubina, Serbów, Grębocic, Radwanic, Przemkowa, Kotli, Wschowy, Sławy, Nowej Soli, recytowało utwory jednego z najpopularniejszych poetów polskich. Organizatorzy konkursu, pod kierunkiem dr Sławomiry Lisewskiej, przy pomocy dyrektor biblioteki uczelnianej, mgr Urszuli Zięby, przygotowali wiele atrakcji. Konkurs uświetniła swoją obecnością JM Rektor PWSZ dr Katarzyna Rusak.