FILMOWA TWÓRCZOŚĆ STUDENTÓW PEDAGOGIKI

Pod okiem dr Katarzyny Miłek studenci pedagogiki tworzą bardzo ciekawe i pomocne materiały edukacyjne, a wszystko w ramach przedmiotu “Warsztaty grafika, film i dźwięk w pracy nauczyciela wczesnej edukacji”. Oto jeden z nich, nagrany z okazji “Światowego Dnia Ośmiornicy”. Jest to połączenie zajęć plastycznych oraz ciekawostek o ośmiornicach. Film pokazuje, jak w łatwy sposób wykonać ośmiornice z papierowej rolki, którą dziecko może wykorzystać do zabawy i nauki. To ciekawa forma zabawy dla dzieci które w obecnej sytuacji siedzą w domach. Realizatorkami filmu są studentki: Natalia Ślusarz i Renata Kolman.
Jeśli chcecie zobaczyć więcej, śledźcie nasz kanał.

UWAGA! Nauczanie zdalne

W związku z pandemią i objęciem powiatu głogowskiego strefą czerwoną informujemy, że od 17 października (sobota) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie przechodzi w tryb nauczania zdalnego.

Informujemy, że studenci są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych przez poszczególnych nauczycieli akademickich. Zajęcia będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem.  Studenci mają możliwość konsultacji z nauczycielem w formie zdalnej w czasie rzeczywistym zgodnie z planem dyżurów.

Zasady realizacji zajęć określa  ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Wyjątkowe wyróżnienie

We wtorek w teatrze  im. Andreasa Grphiusa odbyła się VIII Gala Głogowskiej Nagrody Historycznej ZŁOTY BILET CZYTELNIKÓW WEHIKUŁU CZASU pod patronatem Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza. Podczas spotkania zostały wręczone Nominacje. Jedną z nich otrzymała dr Sławomira Lisewska, inicjator i koordynator projektu studentów kierunku Nowe Media PWSZ w Głogowie – „Głogów. Miejsca i ludzie. Od dworca PKP do Cukrowni” wraz ze studentami, za inicjatywy na rzecz ochrony i upamiętnienia dziedzictwa kultury – zabytkowego budynku suszarni po byłej Cukrowni „Głogów”. Pani doktor wraz ze studentami znalazła się w piątce nominowanych! Studentów, już absolwentów, reprezentowała pani Karolina Stępień (Sochacka), współautorka filmu o Cukrowni. Laureatem VIII Głogowskiej Nagrody Historycznej został ks. kan. Stanisław Brasse za hełmy na wieżach pojezuickiego kościoła pw. Bożego Ciała, i rozpoczęcie konserwacji cyklu czternastu płócien XVIII-wiecznej drogi krzyżowej z pracowni Franza Feldera.

UWAGA studenci I roku!

Informacje dla studentów I roku !

  1. Z uwagi na aktualną sytuację nie odbędą się spotkania organizacyjne na terenie Uczelni.
  2. Szkolenie Biblioteczne oraz Szkolenie BHP udostępnione zostanie w formie prezentacji na platformie OMNIS (e-dziekanat). Niezaliczenie ww szkoleń skutkować będzie niezaliczeniem pierwszego semestru.
  3. Legitymacje dla studentów I roku będą wydawane w Dziekanacie po okazaniu dowodu osobistego od dnia 1 października 2020 r. Odbiór legitymacji możliwy jest wyłącznie przez osoby, które dokonały płatności do dnia 15 września 2020 r. Legitymację należy odebrać osobiście.

Pozostałych studentów prosimy o jak najszybsze uzupełnienie płatności. O terminach odbioru legitymacji poinformujemy na stronie internetowej.

  1. Ogłoszenia dotyczące procesu dydaktycznego – w szczególności zajęć dydaktycznych umieszczane są w zakładce Plany zajęć : http://pwsz.glogow.pl/plany-zajec
  2. Organizacja roku akademickiego oraz podział na tygodnie parzyste i nieparzyste znajduje się w zakładce Plany zajęć pod tabelą z ogłoszeniami
  3. Zmiany w planach zajęć umieszczane są bezpośrednio w planach zajęć, prosimy śledzić plany zajęć w poszczególnych instytutach
  4. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 12 października tygodniem parzystym. (wykłady online z pierwszego tygodnia zostaną udostępnione także w późniejszym czasie (dotyczy pedagogiki))
  5. Dziekanat wydaje zaświadczenia oraz udziela informacji wyłącznie osobiście studentom.
  6. Logowanie do systemu OMNIS (e-dziekanat) będzie możliwe po odbiorze legitymacji.
  7. Informacje dotyczące pomocy materialnej.

Prosimy studentów o zapoznanie się z możliwością uzyskania stypendium – zakładka Dziekanat: http://pwsz.glogow.pl/studia/pomoc-materialna

Współpraca PWSZ i IKSON

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie nawiązała współpracę z Integracyjnym Klubem Sportowym Osób Niepełnosprawnych w Głogowie. Wspólne działania pozwolą studentom naszej uczelni na zdobywanie nowych doświadczeń, przygotowujących do przyszłej pracy.  Będą też okazją do poznawania środowiska i aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach rekreacyjno-sportowych i edukacyjnych.

Klub IKSON Głogów jest jedynym stowarzyszeniem sportowym w Głogowie, w którym osoby niepełnosprawne mogą uprawiać sport. Jego dyscypliną jest paraolimpijska boccia. Klub działa od 2013 roku. Od kilku lat organizuje imprezy o zasięgu ogólnopolskim, m.in. Mistrzostwa Polski w Bocci. Członkowie klubu grają głównie w lidze amatorskiej.

IBUK LIBRA – NOWA LICENCJA

IBUK Libra to platforma udostępniające publikacje w wersji elektronicznej. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online, czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca.

Nowa licencja IBUK Libry zapewni Państwu dostęp do  664 tytułów wykupionych i 1490 darmowych. Używanie platformy jest możliwe z komputerów w sieci uczelnianej oraz zdalnie, przy pomocy odebranych w bibliotece kodów PIN. IBUK Libra umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

Jeżeli do tej pory Państwo nie korzystali z IBUKA Libry, zapraszamy do biblioteki uczelnianej, po odbiór kodów.

 

Wicemarszałek w PWSZ w Głogowie

Wicemarszałek Wojewdztwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski był dziś gościem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Celem wizyty było promowanie studiów kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz programu stypendialnego dla studentów tego kierunku, a także sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w regionie. Podczas spotkania z mediami przedstawione zostały także programy wspierające studentów PWSZ w Głogowie oraz działania uczelni służące zachęceniu do podejmowania studiów pielęgniarski.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli:
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżąnowski, Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak, Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk, Dyrektor Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie mgr Dorota Milecka, Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anna Szafran, Dyrektor Szpitala w Legnicy Anna Płotnicka-Mieloch oraz Prezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego Edward Schmidt.

Relacje w mediach:
GPI , myglogow.plmiedziowe.pl

PROGRAMY WSPIERAJĄCE STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA:

„Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie”