XIII POWIATOWY KONKURS „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

Tylko do końca miesiąca można zgłaszać swój udział w XIII Powiatowym Konkursie „Młody Przedsiębiorca. Konkurs odbędzie się 05 kwietnia 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i jest organizowany wspólnie z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich powiatu głogowskiego i powiatów ościennych, i zostanie rozstrzygnięty oddzielnie w dwóch kategoriach.  Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2019 r.
na adres: apm-zse@pwsz.glogow.pl.

W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów-uczestników konkursu oraz imię i nazwisko osoby przygotowującej grupę do konkursu. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z RODO należy dostarczyć w dniu konkursu lub przesłać skan wypełnionej karty.

Celem konkursu jest:

  • poszerzenie wiedzy uczniów z podstaw przedsiębiorczości,
  • promowanie uczniów posiadających nadprzeciętną wiedzę i zdolności,
  • rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych przedsiębiorczych umiejętności,
  • kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce,
  • skonfrontowanie wiedzy uczniów z wymaganiami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Konkurs patronatem objęli: Starosta Głogowski, Jarosław Dudkowiak, Prezydent Miasta Głogowa, Rafael Rokaszewicz oraz JM Rektor PWSZ w Głogowie, dr Katarzyna Rusak.

Sponsorami nagród są także: Santander Bank Polska S.A., BS w Głogowie, Firma komputerowa „Starcom” z Głogowa oraz….

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu konkursu, tj. 05 kwietnia 2019 r. oraz zostanie opublikowane na stronach Ekonomika i PWSZ w Głogowie.

Harmonogram – POBIERZ

Do pobrania:
Regulamin – szkoły średnie
Regulamin – gimnazja
Karta zgłoszenia wraz z RODO
Szczegółowa problematyka konkursu

Korzenie Piórem Pisane Potomnym Opowiedziane

Promocja albumu „Korzenie Piórem Pisane Potomnym Opowiedziane”, wydanego przez Fundację na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi, odbyła się w naszej Uczelni 28 lutego 2019 r. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób.

Publikacja, czy to na podstawie źródeł, czy na podstawie wspomnień mieszkańców, opowiada o miejscu pięknym – lasy, pola, wzgórza, sama wieś, bogata i zasobna, posiadająca kiedyś, obok wielu ważnych instytucji nawet skocznię narciarską. Są również chwile tragiczne – wejście Rosjan, zniszczenia, rabunki i gwałty, lata PGR-u, które doprowadziły to piękne miejsce do ruiny. Oprócz autorki publikacji i jednocześnie prezes Fundacji, Anny Płochy, głos zabrał również Józef Wilczak, jako przedstawiciel osób, których wspomnienia zawarte są w albumie.

O pięknie Wzgórz Dalkowskich

Przed nami kolejne wydarzenie. Już w najbliższy czwartek, 28 lutego, w PWSZ w Głogowie odbędzie się spotkanie promujące najnowsze wydanie poświęcone Wzgórzom Dalkowskim. Miłośnicy tego pięknego miejsca nie mogą przegapić spotkania z Anną Płochą – autorką książki “Korzenie piórem pisane potomnym opowiedziane”.

Spotkanie rozpocznie się o godz 17.00 w auli 012 PWSZ w Głogowie (budynek B)

Wyzwania polskiej bankowości

Dziś w naszej uczelni gościliśmy Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza – Prezesa Związku Banków Polskich, który w auli wypełnionej do ostatniego miejsca wygłosił wykład otwarty pt. “Wyzwania polskiej bankowości”. Gościa powitała Dyrektor Instytutu Ekonomicznego de Jolanta Hałasa, a wykładu wysłuchali studenci kierunku finanse i rachunkowość (rok 1,2 i 3), uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie oraz osoby zainteresowane.

Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz podczas swojego wykładu poruszył wiele istotnych zagadnień dotyczących bankowości. Mówił między innymi o sytuacji sektora bankowego, rosnącym poziomie konsumpcji i związanych z tym zagrożeniach, a także o bezpieczeństwie bankowości moblinej. Wykład był bardzo cennym źródłem nowej wiedzy dla osób, które wzięły udział w spotkaniu. 

Zapraszamy na wykład

W najbliższy piątek – 22 lutego, w PWSZ w Głogowie gościć będziemy Prezesa Związku Banków Polskich, Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza. Pan Prezes wygłosi u nas wykład pt. “Wyzwania polskiej bankowości”. Wykład jest otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wykład rozpocznie się o godz. 12.00 (aula 109, budynek główny, I p.).

O Profesorze PWSZ w Głogowie

 Prof. PWSZ w Głogowie, dr Antoni Jeżowski, należy do grona osób, które posiadają szczególne zasługi w dziedzinie edukacji. Najnowszy numer miesięcznika “Dyrektor Szkoły” (Nr 1(301) ze stycznia 2019 r., str. 57) przedstawia krótko sylwetkę Pana Profesora Antoniego Jeżowskiego jako Osobowość Edukacji. Zachęcamy do poczytania tutaj.

Studenci Metalurgii i Automatyki poszerzają wiedzę o pomiarach za pomocą światłowodów

„ Analityka i kontrola jakości w warunkach przemysłowych” – to nazwa cyklu seminariów organizowanych przez Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie. Podczas pierwszego spotkania studenci Metalurgii oraz Automatyki i Robotyki  poszerzali swoją wiedzę w zakresie pomiarów temperatury i naprężenia z zastosowaniem instalacji światłowodów.

Pan Wojciech Karaś – Przedstawiciel firmy Yokogawa Polska opowiedział o najciekawszych zastosowaniach opomiarowania, w tym szczególnie zastosowań przy mapowaniu ciepła układów wysokotemperaturowych do maksymalnej temperatury 800 C, oraz w układach energetycznych (np. trasy kablowe, transformatory, grubości wałów, kontrola zużycia rolek w przenośnikach w kopalniach).