TWÓJ JĘZYK – TWOJA TOŻSAMOŚĆ. Debiut filmowy I roku nowych mediów

W roku 1999 UNESCO ustanowiło Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Obchodzimy go 21 lutego. Skąd pomysł, aby stworzyć takie święto? Powodem były tragiczne wydarzenia w Bangladeszu, w roku 1952, kiedy to pięciu studentów zginęło w demonstracji domagającej się ustanowienia języka bengalskiego językiem urzędowym. Jak wiemy, nasz język także przeżywał swój czas zagrożenia – w czasie zaborów niejeden Polak doświadczał przeróżnych represji, kar z powodu używania języka ojczystego.

Na jakie zajęcia mogą liczyć studenci I roku w nowym semestrze?

Rozpoczął się drugi semestr. Wielu studentów, zwłaszcza pierwszego roku, na pewno zastanawia się, jakie będą zajęcia: tradycyjne, w ławkach, czy np. poza salą wykładową, zgodnie z profilem kształcenia; nudne czy kreatywne; kto i jak będzie je prowadził? Na te wszystkie pytania studenci nowych mediów mogą znaleźć odpowiedź choćby materiałach, podsumowujących zajęcia wyższego rocznika. Dziś jeden z tych materiałów dostępny TUTAJ.

Milion złotych dla PWSZ w Głogowie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15 milionów złotych trafiło do 15 publicznych uczelni zawodowych w Polsce w ramach II edycji projektu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Każdego roku, w ramach konkursu wyłaniane są uczelnie, które najlepiej kształcą pod kątem rynku pracy i które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy absolwentów. Listę uczelni, które otrzymały nagrodę ogłosił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, podczas uroczystości, która odbyła się 7 lutego 2020 roku w gmachu MNiSW.

Kampania Nursing Now Polska

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię “Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać. W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zwiedziłyśmy Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego

Studentki pielęgniarstwa, podczas pobytu w Warszawie  związanego z inauguracją Kampanii Nursing Now Polska, odwiedziły również  Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego im. Barbary Purtak.  Archiwum powstało w 1961 roku, podczas II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z inicjatywy Jadwigi Kaniewskiej-Iżyckiej. Wtedy też powołano do życia  Komisję Historyczną PTP, która działa do dzisiaj. Przewodniczącą Komisji od 2005 roku jest Krystyna Wolska-Lipiec, która w dniu 4 lutego 2020  roku (późnym wieczorem) była naszym przewodnikiem po archiwum/muzeum. Archiwum gromadzi, zabezpiecza i udostępnia różne dokumenty dotyczące historii pielęgniarstwa – biografie, książki i pamiątki pielęgniarek zasłużonych dla zawodu, społeczeństwa i Ojczyzny. Znajdują się tam również bogate zbiory fotografii, biografii i pamiątek pielęgniarek odznaczonych Medalem Florence  Nightingale. Jest to najwyższe międzynarodowe odznaczenie pielęgniarskie, które po raz pierwszy zostało przyznane 12 maja 1920 roku w setną rocznicę urodzin tej „Damy z lampą”.