Odwiedzili MORiUS

W dniu 09.04.2019 r. w ramach zajęć Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi prowadzonymi przez dr Alicję Ostrowską, studentki II roku studiów stacjonarnych zapoznały się ze sposobem pracy w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. Studentki zdobyły informacje o funkcjonowaniu ośrodka, obejrzały sale, w których odbywają się zajęcia, a podopiecznym zostały wręczone pomoce (grzechotki oraz kostki sensoryczne) wykonane w trakcie zajęć w uczelni.

Pedagogika i edukacja kresowa

Wczoraj, 8 kwietnia, studenci II roku pedagogiki II stopnia o specjalności terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii, pod opieką dra Jakuba Rawskiego, uczestniczyli w wykładzie dr Joanny Pakuzy „Fenomen kresowych kobiet zesłanych do Związku Sowieckiego”. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa, z którym Instytut Humanistyczny ściśle współpracuje. Studenci mogli wysłuchać ciekawej i wstrząsającej opowieści o niezłomności Polek zesłanych w głąb ZSRS w czasie II wojny światowej. Badaczka w swoim wystąpieniu posługiwała się licznymi kontekstami –  religijnym, historycznym, socjologicznym i kulturowym. Udział w wydarzeniu okazał się cennym doświadczeniem edukacyjnym dla naszych studentów.

Pedagogika w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

W czwartek i piątek studentki II roku pedagogiki o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową po raz kolejny odwiedziły, zgodnie ze swoją specjalnością, głogowskie placówki. Przedszkolaki z Przedszkola Nr 10 i mieszkańcy Domu Samotnej Matki i Dziecka z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach o tematyce świątecznej, przygotowanych i prowadzonych przez studentki. Rozmawiano o zwyczajach, potrawach, wystroju i klimacie wiosennych świąt. Nie zabrakło wyklejania zajączków i pisanek, a także rozwiązywania przez dzieci tematycznych zagadek, za które,  po odgadnięciu, otrzymały  nagrodę w postaci słodkiego jajka-niespodzianki. Oba spotkania przebiegły w wiosenno – muzycznej atmosferze. Po raz kolejny studentki wykazały się pomysłami i rzetelną realizacją tematu. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwała mgr Aleksandra Matusiak-Kujawska, ponieważ wizyty odbywały się w ramach przedmiotów specjalnościowych.

Zapraszamy do galerii.

Projekt pedagogiki i MOPS

Studenci III roku pedagogiki specjalność resocjalizacja z socjoterapią pod opieką mgr Grażyny Stawińskiej wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie napisali projekt „Compos Mentis”, który jest skierowany do uczniów głogowskich szkół podstawowych i średnich. Projekt ten ma na celu przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym i próbom samobójczym. Studenci wraz z opiekunem i koordynatorem z ramienia MOPS Panią Anną Mazurkiewicz przeprowadzili już pierwsze warsztaty z uczniami SP nr 2 w Głogowie.

Zajęcia dla przedszkolaków

W dniu dzisiejszym naszą uczelnię odwiedziły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogowie – grupa 5-6 oraz 6-latków, razem 43 dzieci. Wzięły udział w trzech rodzajach zajęć.  Zaczęło się od zajęć w Dziale Regionaliów Biblioteki Uczelnianej. Dzieci zapoznały się z publikacją dla nich przeznaczoną pt. ”Poli i Stasia wędrówki po Głogowie”. Zobaczyły również, że książka, do której same narysowały ilustracje – „100 Polaków na 100-lecie odzyskania niepodległości” – jest w naszej bibliotece i można ją wypożyczyć. Drugi rodzaj zajęć to zajęcia przeprowadzone w laboratorium chemicznym przez p. Marię Urbanowicz (dzieci zapoznają się w tym roku szkolnym z postacią  Marii Curii-Skłodowskiej). Trzecia atrakcja to spotkanie z robotami Lego Mindstorms  oraz obrabiarką CNC  do wypalania w drewnie – zajęcia poprowadził p. Karol Kolano. Dzieci były zachwycone i zapowiedziały, że niedługo do nas wrócą.

Zapraszamy do galerii.

TROCHĘ KULTURY! Językowej…

Taki tytuł nosi nowa wystawa w naszej Galerii „Wejście”, która mieści się, jak sama nazwa głosi, w holu głównym PWSZ. Tworzą ją prace studentów pedagogiki I roku licencjatu (studia stacjonarne i niestacjonarne). Plakaty te powstały jako element projektu stanowiącego pracę zaliczeniową na zajęciach z kultury języka u dr Izabeli Rutkowskiej. Zadaniem studentów było przygotować pracę – graficzną bądź multimedialną – na temat szeroko pojętej kultury językowej i kultury komunikacji, odwołując się jednocześnie do treści analizowanych podczas wykładów. Jak widać, studenci potraktowali temat naprawdę wielowymiarowo. Znajdujemy plakaty mówiące o etyce językowej, której dotyczy choćby problem mowy nienawiści i hejtu w cyberprzestrzeni, a także o problemie uzależnienia od Internetu, o szkodliwym wpływie wulgaryzmów, o braku szacunku podczas rozmowy, a nawet o korzeniach naszej polszczyzny. Zapraszamy! Studenci pedagogiki wykazali się nie tylko wielką mądrością i wrażliwością na kulturę językową, ale i talentem graficznym.

Pedagogika dzieciom – przedświątecznie

W piątek odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Pedagogika w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, organizowane przez panią mgr Aleksandrę Matusiak-Kujawską ze studentami pedagogiki specjalność opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową. Studentki II roku odwiedziły Rodzinny Dom Dziecka, gdzie realizowały zajęcia o tematyce Świąt Wielkanocnych. Razem z wychowankami w ciekawy sposób nawiązały do tradycji w polskich domach. Nie zabrakło wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych, tematycznych zagadek, wyklejania barwnych jajek, zajączków i kurczaczków. Na zakończenie dzieci zostały obdarowane jajkami-niespodziankami ufundowanymi przez PWSZ.