O “Słowiku” inaczej

Mimo pewnych ograniczeń, studenci II roku EPiW nie próżnują. W ramach zajęć prowadzonych przez dr A. Ostrowską “Oferty zajęć wspierające gotowość do nauki czytania i pisania” studenci zachęcają do zapoznania się z baśnią “Słowik”. Spektakl pod tym tytułem będzie zrealizowany przez uczniów I LO w Głogowie, którzy współpracują z Teatrem Lubuskim w Zielonej Górze. 

Święto wszystkich pielęgniarek

Każdego roku, 12 maja, w rocznicę urodzin najsłynniejszej pielęgniarki na świecie – Florence Nightingale (ur.12.05.1820. zm.13.08.1910) obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Rok 2020, w którym przypada 200. rocznica urodzin Florence, został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych.

Lada moment do grona obchodzących to święto dołączą pierwsi absolwenci studiów pielęgniarskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Za kilka tygodni zakończą trzyletnie studia licencjackie uzyskując pełne kwalifikacje i prawo  do wykonywania zawodu pielęgniarki. Znacząca część z nich zasili kadry Głogowskiego Szpitala Powiatowego oraz Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. Na innych czekają  placówki w całych regionie. Część absolwentów z pewnością podejmie kolejny etap kształcenia w PWSZ w Głogowie. Uczelnia otwiera bowiem studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo i czeka już tylko na oficjalną zgodę MNiSW. 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ W CZASIE PANDEMII COVID-19

Rozumiejąc potrzebę dostępu do książek, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo, wprowadzone zostają ograniczenia oraz zasady dostępu do zasobów biblioteki, które będą obowiązywały do odwołania.

BIBLIOTEKA BĘDZIE CZYNNA OD 11 MAJA 2020 r. W GODZ. 8.15 – 13.45

STREFA KONTAKTÓW CZYTELNIKA Z BIBLIOTEKARZEM ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE PRZY  WEJŚCIU DO BIBLIOTEKI OD STRONY DZIEDZIŃCA, PRZEZ TARAS.

Regulamin wypożyczeń i zwrotów książek dostępny TUTAJ.

„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” on-line

21 kwietnia we wtorek o godz. 18.30 studenci kierunku finanse i rachunkowość mieli okazję uczestniczyć w wykładzie on-line pn. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, poprowadzonym przez Koordynatora Regionalnego Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – dra Jarosława Jezierskiego. Misją Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest podnoszenie poziomu wiedzy o budowaniu wiarygodności finansowej, zarządzaniu ryzykiem w biznesie i życiu osobistym, o  rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi. Wykład on-line miał charakter interaktywny dzięki możliwości zadawania pytań i dzielenia się własnymi opiniami na czacie. Na zakończenie studenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa w wykładzie. Organizatorem wykładu był Instytut Ekonomiczny.

Zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zawieszone do odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.04.2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach, zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zostają zawieszone do odwołania. Zawieszenie zajęć dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Rektor PWSZ w Głogowie wydał Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Ponadto:
– ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników Uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy to jest niezbędne do zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania;
– Uczelnia może zlecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej;
– zobowiązuje się pracowników do ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy;
– zobowiązuje się studentów i pracowników do wykorzystywania korespondencji  mailowej i kontaktów telefonicznych w komunikacji z Uczelnią.
Zgodnie z zarządzeniem Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 10 kwietnia 2020 roku (TUTAJ):
od dnia 16 kwietnia 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne, konsultacje i inne rodzaje kształcenia zostają obowiązkowo wznowione w trybie zdalnym; realizacja zajęć w trybie zdalnym powinna odbywać się przy wykorzystaniu proponowanych przez Uczelnię narzędzi.

Przyłbice z PWSZ dla głogowskiego szpitala

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie wspiera działania podejmowane w walce z koronawirusem. Siedemnastoletni Jan Kuszynski z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie zainicjował akcję drukowania przyłbic w 3D. Nasza uczelnia włączyła się w akcję. Pracownik PWSZ – inż. Karol Kolano w ciągu kilku dni wydrukował blisko 100 takich masek wielokrotnego użytku, warto zaznaczyć, że produkcja jednej maski trwa około godziny. W przedsięwzięciu pomaga również firma Top Poligrafia, która dostarcza specjalną folię. Wydrukowane maski trafią do głogowskiego szpitala i aptek.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu: NIE BĄDŹ ZIELONY – BĄDŹ ŚWIADOMY

Jak co roku studentki pedagogiki włączyłyby się w działania Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie. W tym roku miały się odbyć zajęcia zatytułowane”Oddziaływanie na zmysł dotyku i rozwijanie zdolności do wykonywania ruchów celowych. Zabawy”. Uniemożliwienie uczestnictwa w tych zajęciach nie oznacza jednak biernej postawy. Studentki, w ramach przedmiotu Wybrane problemy integracji społecznej dzieci z niepełnosprawnościami, przygotowują prezentacje, plakaty, mające na celu uświadomienie wagi i skali problemu, jakim jest autyzm.
Pokoloruj swój świat na niebiesko!!!