Juwenalia 2012

Rada Uczelniana Samorządu Studentów zaprasza do udziału w „Juwenaliach 2012”. Wydarzenia w ramach obchodów studenckiego święta odbędą się od 14 do 19 maja br. Głównym celem, który przyświeca organizatorom przedsięwzięcia jest ożywienie i integracja lokalnej społeczności studenckiej z mieszkańcami miasta oraz promocja Uczelni. Pragniemy zwrócić uwagę na istnienie i działanie PWSZ w naszym mieście. Większość organizowanych imprez ma charakter otwarty, tzn., że skierowane są nie tylko do studentów, ale także do wszystkich mieszkańców Głogowa.

Koncert  Igor Herbut Band jest odwołany z powodu choroby artysty, odbędzie się w późniejszym terminie.

DZIKA POLSKA wystawa fotografii przyrodniczej w PWSZ

Instytut Humanistyczny naszej uczelni organizuje wystawę fotografii przyrodniczej będącą częścią projektu edukacyjnego Dzika Polska.  Do tej pory wystawę można było oglądać m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Opolu.

 Wystawa nawiązuje do Światowego Dnia Ziemi. Zdjęcia, które zostaną zaprezentowane na wystawie wykonali wybitni polscy artyści specjalizujący się w fotografii przyrodniczej na terenie najpiękniejszych i najcenniejszych obszarów przyrodniczych Polski.

Warsztaty CEIND – Podsumowanie

Szanowni Państwo,

 w imieniu własnym oraz komitetu organizacyjnego chciałbym serdecznie podziękować za chęć i aktywny udział w pierwszych warsztatach CEIND. Jestem przekonany, że warsztaty otworzyły nam bramę do dalszej współpracy zarówno w zakresie wymiany myśli i pomysłów pomiędzy firmami działającymi w zakresie szeroko rozumianej automatyki i robotyki, jak również pomiędzy  uczelnią a tymi właśnie firmami. Prezentowane projekty studenckie są tego znakomitym dowodem.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Arteterapia w edukacji i biznesie”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Arteterapia w edukacji i biznesie”

19 maja 2012 r. w WSH im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie odbędzie się konferencja, której współorganizatorem jest PWSZ w Głogowie. Konferencja adresowana jest do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych i poradni specjalistycznych, a także do studentów i absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Serdecznie zapraszmy w imieniu prelegentów z naszej uczelni.

Certyfikaty z Konferencji „Resocjalizacja w instytucjach i środowisku otwartym”

Informujemy uczestników Konferencji o możliwości odbioru certyfikatów wydanych przez  Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Osoby, które nie pobrały w dniu konferencji certyfikatów mogą zgłaszać się po odbiór w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 – pok. nr 215 (Sekretariat Dyrektorów Instytutów)