Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie i Głogowska Fundacja Akademicka zapraszają do udziału w Akademii Gimnazjalisty.

Akademia Gimnazjalisty to projekt edukacyjny przewidziany dla gimnazjalistów pragnących rozwijać postawy twórcze i zainteresowania naukowe. Zajęcia w Akademii będą odbywać się bezpłatnie w systemie rocznym, na który przypadają 2 semestry. Na każdy semestr składa się pięć spotkań. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickiej PWSZ w Głogowie oraz ekspertów zewnętrznych. Student AG otrzyma indeks oraz dyplom potwierdzający ukończenie Akademii.

Ubezpieczenie studentów

Uwaga studenci

 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA STUDENTÓW PWSZ W GŁOGOWIE w roku akademickim 2012/2013

  • Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych w okresie od 01.10.2012 do 30.09.2013.
  • Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku zaistniałe na terenie RP oraz poza granicami kraju. Ochrona trwa 24h/dobę również w trakcie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
  • Szeroki zakres ubezpieczenia przy składce wynoszącej: 39,00 PLN za 12 miesięcy ochrony.
  • Suma ubezpieczenia wynosi 15.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.

                 

Uwaga studenci

Pełnomocnik Rektora ds Studentów Niepełnosprawnych przypomina o programie Student II. Składanie wniosków od 10.09.2012 do 10.10.2012.w placówkach PFRON. 

Pomoc w wypełnieniu wniosku pok.301c od godz 8.00 do 16.00 lub tel. 76 832 04 27

V edycja spotkań „Dla maturzysty”

Biblioteka Uczelniana już po raz piąty rozpoczyna cykl spotkań przeznaczonych dla klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych Głogowa i okolic. W ich ramach uczniowie głogowskich liceów i techników zapoznają się z warsztatem informacyjnym biblioteki, zasadami korzystania ze zbiorów, w tym również cyfrowych oraz z możliwością wykorzystania zasobów bibliotecznych do celów prezentacji maturalnej czy egzaminu zawodowego. Zajęcia odbywają się w czytelni naukowej oraz w auli multimedialnej. Korzystając z okazji goście mogą obejrzeć uczelnię oraz spotkać się z wykładowcami.

Dolnośląski Festiwal Nauki 4 – 5 października 2012

Dolnośląski Festiwal Nauki organizowany jest już po raz piętnasty, a od kilku lat również w Głogowie. Jest imprezą popularnonaukową, która ma edycję stacjonarną we Wrocławiu oraz edycje regionalne w Legnicy, Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich oraz Bystrzycy Kłodzkiej. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata. Głogowska edycja DFN odbędzie się w dniach 4 – 5 października 2012 r. Można będzie wysłuchać ciekawych wykładów, wziąć udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać, na co dzień niedostępne, laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.